Sociale verzekeringen

 • Neem je als BewonersBedrijf personeel in dienst, dan krijg je niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met de uitvoeringsinstelling. Je bent als werkgever verplicht om je werknemers te verzekeren voor de verschillende Sociale Verzekeringswetten, te weten de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), het Ziektewet (ZW)-vangnet en de Werkloosheidswet (WW). Hoe zit het met premies innen en administratie?

  Over het loon dat je uitbetaalt aan je werknemers, houd je niet alleen belasting in maar ook premies voor werknemersverzekeringen. Deze moeten worden betaald aan de Belastingdienst. Voor een overzicht van de premies sociale verzekeringen kun je bij de Belastingdienst terecht of bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Vrijwillige verzekeringen

  Is er een vrijwillige verzekering afgesloten, dan verandert de premie-inning niet: UWV blijft die gewoon innen. De Belastingdienst hanteert één gecombineerde aangifte voor de premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbelasting/premie volksverzekeringen. Deze aangifte dien je elektronisch in via Belastingdienst.nl.

  Polisadministratie

  Het UWV beheert de zogenaamde polisadministratie: gegevens over inkomens, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerden in Nederland. Dat is makkelijk voor jou als werkgever, omdat je de gegevens slechts één keer hoeft aan te leveren. Naast UWV kunnen andere instanties de gegevens gebruiken, zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het CBS.

  Eigen risico dragen

  Er zijn verschillende mogelijkheden om het arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers te verzekeren. Het risico kun je onderbrengen bij UWV of je kiest ervoor om Eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Als Eigenrisicodrager kun je kiezen om het financiële risico helemaal zelf te dragen of om (deels) te verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Het aan- of afmelden als eigenrisicodrager kan uitsluitend bij de Belastingdienst.

  Ziektewet

  Als je werknemer ziek is meldt hij of zij dat. Jij geeft dit door aan uw Arbodienst of bedrijfsarts. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de re-integratie (bijvoorbeeld na langdurige afwezigheid) van je werknemer. Daar werk je samen aan. Meestal is er sprake van loondoorbetaling. Dan betaal je bij langdurige ziekte de eerste twee jaar loon door. Voor sommige groepen werknemers vraag je een Ziektewet-uitkering aan. Kijk voor meer informatie bij Arbowet, Administratieve organisatie of bij de UWV-website.

  Pensioenen

  Neemt het BewonersBedrijf personeel in dienst, dan krijgt het te maken met de pensioenverzekering. Is een CAO van toepassing (meestal de CAO Welzijn of in enkele gevallen de CAO voor de Horeca) of formuleer je zelf de arbeidsvoorwaarden, dan is daarmee doorgaans ook de pensioenverzekering geregeld. Als geen pensioenverzekering verplicht bij CAO is opgelegd dan is het een goed gebruik en getuigend van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap om werknemers een pensioenverzekering aan te bieden. De werkgever is in dit laatste geval vrij in de keuze van een hem passend pensioenfonds.

  Daarbij spelen naast de rechten van verzekerden ook de kosten van de verzekering een rol. Doorgaans wordt de overeengekomen premie door werkgever en werknemer samen gedragen. De werkgever houdt het werknemersdeel op het loon in en stort dit deel samen met het werkgeversdeel in de kas van de pensioenverzekeraar. Informatie over pensioenen en verzekeren is op te vragen bij je eigen verzekeraar, of bij PGGM (Welzijn), Bedrijfschap Horeca en Catering of verzekeraars.

  Belangrijke adressen om in het achterhoofd te houden:

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >