Sociale veiligheid

 • Sociale veiligheid slaat op de bescherming en het beschermd voelen tegen gevaar of dreiging van gevaar. Met goede maatregelen en duidelijke afspraken voorkom je ook in het BewonersBedrijf gevoelens van onveiligheid.

  In of rond het BewonersBedrijf zijn soms situaties die je bezoekers, vrijwilligers of personeel als onveilig ervaren. Dat gaat van een slecht verlichte parkeerplaats tot een achteruitgang zonder lamp, of een smal pad verborgen achter een hoge heg. Hangjongeren, ongewenst taalgebruik, openbare dronkenschap of het gebruik en de verkoop van verdovende middelen rondom het pand kunnen als onveilig of bedreigend worden ervaren.

  Maatregelen

  Om de sociale veiligheid in de organisatie en rondom het BewonersBedrijf te versterken, grijp je in als bestuur en neem je maatregelen. Dat gaat van het installeren van extra verlichting tot het geven van voorlichting. En wellicht valt er samen te werken met de wijkagent. Verdwijnt daarmee het gevoel van bedreiging? Ongetwijfeld niet op dag één, maar alleen al het zichtbaar maken van een bestuur dat zijn best doet om in te grijpen draagt bij aan een positief gevoel.

  Als je als bestuur op de hoogte bent van een onveilige situatie is het vaak niet moeilijk om een oplossing te bedenken. Lastiger is het als je niet op de hoogte bent. Besteed daarom aandacht aan het onderwerp op gebruikersavonden, vrijwilligersavonden, binnen het bestuur of wanneer je een enquête houdt onder bezoekers. Je bezoekers, vrijwilligers en personeel weet wat er gebeurt in en rondom het BewonersBedrijf.

  Ongewenste omgangsvormen

  Er zijn ook situaties die niet alleen een gevoel van bedreiging oproepen, maar die letterlijk bedreigend zijn. We hebben het dan over grensoverschrijdend gedrag tussen mensen. Denk aan agressief of pesterig gedrag, seksuele intimidatie, aanranding of zelfs verkrachting. Zie daarvoor het artikel Psychosociale arbeidsbelasting.

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy is een met, voor en door bewonersinitiatief in de wijk Holy in Vlaardingen. Samen met bewoners ...

  Lees meer >
  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden verbindt de bewoners uit de Gildenwijk in Spijkenisse door activiteiten te organiseren ...

  Lees meer >
  Door Achterveld Voor Achterveld / DAVA

  Door Achterveld Voor Achterveld / DAVA

  DAVA is de afkorting van Door Achterveld Voor Achterveld. Deze vereniging van vrijwilligers heeft als doel ervoor ...

  Lees meer >