Social Return on Investment – over euro’s en verhalen

 • Social Return on investment kun je toepassen bij het zichtbaar maken van je maatschappelijke waarde. Vaak is deze waarde bij initiatiefnemers en buurtbewoners al lang duidelijk maar ook stakeholders zoals gemeenten en financiers willen graag duidelijkheid wat hun investeringen opleveren voor de maatschappij. Bij SROI kijk je naar hoeveel maatschappelijke euro’s elke geinvesteerde euro nu eigenlijk oplevert. Jillis Kors van het SROI netwerk in vertelde erover op onze bijeenkomst ‘Hoe laat jij je waarde zien’.

  In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië bestaat deze methode al veel langer. Pas sinds een jaar of 10 is het overgewaaid naar Nederland. In eerste instantie werd de methode vooral gebruikt bij aanbestedingen vanuit de overheid maar inmiddels wordt SROI ook steeds meer toegepast bij sociale ondernemingen en bewonersinitiatieven.

  Sociale of maatschappelijke waarde

  Door SROI toe te passen wordt dus duidelijk hoeveel sociale of maatschappelijke waarde je geïnvesteerde euro oplevert. De methode kent verschillende stappen en je zou vanuit een cirkel kunnen redeneren:

  1. Je begint met de kern: de naam van je bewonersinitiatief en je idee
  2. Cirkel 2: Wat is je missie, je theory of change? Voor welk probleem lever je een oplossing of waar lever je een bijdrage aan? Voer op enig moment een 0 meting uit zodat je later kan meten welke resultaten er zijn.
  3. Cirkel 3: Wie zijn je stakeholders? Wie zijn betrokken en hebben belangen bij jouw initiatief? Denk aan gemeente, vrijwilligers maar bijvoorbeeld ook concurrenten. Beschrijf vervolgens welke positieve of negatieve invloed deze stakeholders kunnen hebben.
  4. Cirkel 4: Hoe baken je je activiteiten af? Wat doe je wel en wat doe je niet?
  5. Cirkel 5: Wat zijn de effecten van je activiteiten? Deze benoem je vooraf met stakeholders zodat je ze later kan meten en toetsen. Daarbij is er verschil tussen output en Een voorbeeld als je het doel van je initiatief is om buurtbewoners aan het werk te krijgen: je output kan bijvoorbeeld een sollicitatietraining zijn en je outcome is dan een baan. Het is belangrijk heldere indicatoren te benoemen waarmee je uiteindelijk je outcome gaat meten. Het is ook interessant om te onderzoeken hoe lang de effecten duren. Maar ook, in hoeverre zijn effecten toe te schrijven aan jouw inspanningen?
  6. In de laatste cirkel ga je de outcomes doorberekenen naar daadwerkelijke maatschappelijke impact.

  Let op!

  Let op: Dit is een erg simpele weergave van de methode. Wil je een complete SROI analyse maken dan ben je al minimaal 100 uur kwijt aan een basis analyse (met behulp van een expert).

  SROI kan een goede manier zijn om aan bijvoorbeeld je investeerders en andere betrokken partijen te laten zien wat er met hun geld is gedaan en wat het heeft opgeleverd. Het mooie aan deze methode is dat je niet uit gaat van je eigen ‘gelijk’, je aanname dat jouw inspanningen per definitie bijdragen aan een positief resultaat. Maar je gaat je ‘gelijk’ juist toetsen, je aannames vooraf definiëren en later testen.

  Ben je geïnteresseerd in deze methode? Check deze handleiding http://watwerktstudio.nl/websites/wwiw_studio/files/Basishandleiding%20SROI.pdf of neem contact met het LSA op. We kunnen je koppelen aan Jillis Kors of andere experts op het gebied van SROI.

  Social return on investment - burgerinitiatieven - LSA

 • Meer van onze leden

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum

  Bewonersorganisatie Beijum (BOB) in de stad Groningen wil samen met zoveel mogelijk bewoners en andere betrokkenen ...

  Lees meer >
  Stichting Onze DROOM

  Stichting Onze DROOM

  De ontmoetingsplek waar iedereen welkom is! Stichting Onze DROOM organiseert ontmoetingen en biedt dagbesteding en ...

  Lees meer >
  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >