Rookruimte

 • Roken in het pand van het BewonersBedrijf is verboden sinds 2004. Wie toch graag een sigaret opsteekt moet dat buiten de deuren van de accommodatie doen, op het terras, of in een daarvoor aangewezen rookruimte. Zo’n rookruimte is niet verplicht.

  Grotere horecagelegenheden beschikken meestal over een rookruimte: een lokaal waar het toegestaan is om te roken. Ook voor grotere buurtontmoetingsruimtes die zich op grotere schaal bezighouden met horeca is zo’n ruimte een optie. Waar moet een rookruimte aan voldoen?

  • Er zijn in principe geen wettelijke eisen gesteld aan rookruimtes, anders dan dat niemand overlast mag ondervinden van het roken.
  • Dit betekent dat de ruimte goed afgesloten moet zijn en dat er een goed ventilatiesysteem is. Het heeft de voorkeur dat rookruimten niet zijn aangesloten op het algemene ventilatiesysteem van het gebouw. Het is namelijk niet de bedoeling dat de rook uit de ruimte via het ventilatiesysteem in rookvrije delen van het pand terechtkomt.
  • Horeca-activiteiten zijn niet toegestaan in de rookruimte. Er mag dus niet bediend worden. Werknemers, of ze nu betaald worden af als vrijwilliger actief zijn, moeten hun werk kunnen doen zonder in aanraking te komen met tabaksrook. Wie in een rookruimte iets wil eten of drinken zal dat dus zelf bij de bar moeten ophalen.
  • Een rookruimte moet worden aangeduid als rookruimte.
  • De rookruimte hoeft niet uitsluitend voor roken te worden gebruikt. Voorbeeld: een groep kaarters mag, wanneer zij dat willen, ook van een rookruimte gebruik maken.

  Het rookverbod geldt altijd voor wijkaccommodaties, ook bij onderhuur. Zijn er bijvoorbeeld twee kantines of wachtruimten in het pand, dan mag roken worden toegestaan in de kleinste ruimte. Wie toch rookt in het pand overtreedt de wet – het is aan jou om de sanctie hiervoor te bepalen. Medewerkers mogen geschorst of zelfs ontslagen worden, terwijl je rokende bezoekers de toegang mag ontzeggen tot het gebouw.

  Controle

  De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA, voorheen Keuringsdienst van Waren) is belast met het toezicht op de naleving van de Tabakswet. De dienst heeft controleurs in huis die hier speciaal voor zijn opgeleid. Overtreed je de Tabakswet, dan kun je een boete krijgen. Beheerders en werkgevers die het rookverbod niet goed handhaven krijgen voor de eerste overtreding een boete van €600. Bij volgende overtredingen kan deze boete oplopen tot € 4.500 per overtreding.

  Met betrekking tot rookruimtes heeft de NVWA aangegeven extra te zullen letten op de aanwezigheid van deurdrangers en de luchtafvoer.

  Meer informatie vind je op www.rokeninfo.nl  en de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

  Bronnen: Dorpshuizen.nl Vraagbaak, Vrijwilligerswerk

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >