Rookruimte

 • Roken in het pand van het BewonersBedrijf is verboden sinds 2004. Wie toch graag een sigaret opsteekt moet dat buiten de deuren van de accommodatie doen, op het terras, of in een daarvoor aangewezen rookruimte. Zo’n rookruimte is niet verplicht.

  Grotere horecagelegenheden beschikken meestal over een rookruimte: een lokaal waar het toegestaan is om te roken. Ook voor grotere buurtontmoetingsruimtes die zich op grotere schaal bezighouden met horeca is zo’n ruimte een optie. Waar moet een rookruimte aan voldoen?

  • Er zijn in principe geen wettelijke eisen gesteld aan rookruimtes, anders dan dat niemand overlast mag ondervinden van het roken.
  • Dit betekent dat de ruimte goed afgesloten moet zijn en dat er een goed ventilatiesysteem is. Het heeft de voorkeur dat rookruimten niet zijn aangesloten op het algemene ventilatiesysteem van het gebouw. Het is namelijk niet de bedoeling dat de rook uit de ruimte via het ventilatiesysteem in rookvrije delen van het pand terechtkomt.
  • Horeca-activiteiten zijn niet toegestaan in de rookruimte. Er mag dus niet bediend worden. Werknemers, of ze nu betaald worden af als vrijwilliger actief zijn, moeten hun werk kunnen doen zonder in aanraking te komen met tabaksrook. Wie in een rookruimte iets wil eten of drinken zal dat dus zelf bij de bar moeten ophalen.
  • Een rookruimte moet worden aangeduid als rookruimte.
  • De rookruimte hoeft niet uitsluitend voor roken te worden gebruikt. Voorbeeld: een groep kaarters mag, wanneer zij dat willen, ook van een rookruimte gebruik maken.

  Het rookverbod geldt altijd voor wijkaccommodaties, ook bij onderhuur. Zijn er bijvoorbeeld twee kantines of wachtruimten in het pand, dan mag roken worden toegestaan in de kleinste ruimte. Wie toch rookt in het pand overtreedt de wet – het is aan jou om de sanctie hiervoor te bepalen. Medewerkers mogen geschorst of zelfs ontslagen worden, terwijl je rokende bezoekers de toegang mag ontzeggen tot het gebouw.

  Controle

  De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA, voorheen Keuringsdienst van Waren) is belast met het toezicht op de naleving van de Tabakswet. De dienst heeft controleurs in huis die hier speciaal voor zijn opgeleid. Overtreed je de Tabakswet, dan kun je een boete krijgen. Beheerders en werkgevers die het rookverbod niet goed handhaven krijgen voor de eerste overtreding een boete van €600. Bij volgende overtredingen kan deze boete oplopen tot € 4.500 per overtreding.

  Met betrekking tot rookruimtes heeft de NVWA aangegeven extra te zullen letten op de aanwezigheid van deurdrangers en de luchtafvoer.

  Meer informatie vind je op www.rokeninfo.nl  en de website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

  Bronnen: Dorpshuizen.nl Vraagbaak, Vrijwilligerswerk

 • Meer van onze leden

  Stichting R3NEW

  Stichting R3NEW

  "Wij dromen van een buurt of wijk waar kinderen spelen, en ouderen genieten. Een plek waar diversiteit mag ...

  Lees meer >
  Aan den Hofpad

  Aan den Hofpad

  - NAAST elkaar VOOR elkaar MET elkaar - Aan den Hofpad is  een organisatie die paramedische zorg biedt voor ...

  Lees meer >
  Stichting Duurzaam Steenwijkerland

  Stichting Duurzaam Steenwijkerland

  Stichting Duurzaam Steenwijkerland is een bewonersorganisatie waarin vrijwilligers in diverse projecten werken aan ...

  Lees meer >