Relaties en haakjes weergeven in een buurtkaart

 • Een buurtkaart maakt de sociale verbanden in een wijk zichtbaar.

  Buurt- en gemeenschapskracht zichtbaar maken, gaat verder dan alleen activiteiten in beeld brengen. Als community builder ben je erop uit dat er meer relaties en vriendschappen in de buurt ontstaan en maak je ook zichtbaar wat normaal gesproken onzichtbaar is. Bijvoorbeeld of er door community building-activiteiten meer bewoners elkaar na een tijdje bij naam kennen, welke mensen elkaar beter hebben leren kennen en samen optrekken, of er nieuwe vriendschappen en relaties in de buurt zijn ontstaan, voor wie persoonlijk iets veranderd is.  Maar ook welke ‘haakjes’ ontstaan zijn die onverwacht tot nieuwe gebeurtenissen, relaties en initiatieven hebben geleid.

  Als je dat samen met bewoners in een buurtkaart inzichtelijk maakt, ontstaat er een heel andere kijk op de buurt en de gemeenschap. Én heb je meteen je verhaal klaar voor de verantwoording richting subsidiegevers.


  Op 1 juni 2018 werd de Popeldag gehouden, een dag voor community builders (actieve bewoners en beroepskrachten) die werken of willen werken vanuit de ABCD-aanpak. Over een van de ‘Maakplaatsen’ getiteld ‘De Magt van Haakjes en Relaties’ gaat dit artikel. In een tijd waarin steeds wordt minder gelezen is dit een mooie manier om een project in beeld te brengen en je verhaal te presenteren.


  Zichtbaar maken van relaties en gebeurtenissen

  Hoe maak je zichtbaar wat het proces van community building inhoudt? Dit gaat veel verder dan de activiteiten die zichtbaar zijn in de buurt. Minstens even belangrijk zijn de onderlinge relaties, vriendschappen en onverwachte gebeurtenissen. Dit kun je op een creatieve en aansprekende manier weergeven in een buurtkaart. Houriya Harrane van Versa Welzijn neemt ons mee in haar buurtkaart aan de hand van het voorbeeld van de Syrische middag. Een groep statushouders is bij elkaar en wil samen met andere actieve Hilversummers wat positiefs doen voor de buurt.

  Geluksgevers in plaats van gelukszoekers

  Stapsgewijs ontstaan ideeën en plannen en nieuwe waardevolle contacten. De statushouders willen zich presenteren als geluksgevers in plaats van gelukszoekers en organiseren een middag voor de buurt die door 150 bewoners wordt bezocht. Ondertussen vinden ze, omringd door trouwe vrienden hun weg en nemen zelf initiatief naar opleidingen, vrijwilligerswerk, samen wandelen, koken en andere activiteiten. Houriya is de smeerolie die her en der verbindingen legt waarin dit alles kan ontstaan en groeien. De buurtkaart laat zien hoe die haakjes en relaties lopen en mensen elkaar steeds beter weten te vinden. Houriya presenteerde haar ‘community building kaart’ aan de gemeente en kreeg een enthousiaste respons. Dit werkt beter dan een verslag.

  Zelf een buurtkaart maken

  Na dit inspirerende voorbeeld gaan we in tweetallen aan de slag om zelf een buurtkaart te maken rond een project of activiteit. Zelf pak ik, Heleen van Praag van onder meer ideeenbrouwerij.nl, het voorbeeld van Pauzelandschap Potterspoort, een braakliggend terrein dat door bewoners was omgetoverd tot een prachtig parkje met een grote betonnen Koe in het midden als ‘landmark’. We kijken terug in de tijd hoe dit initiatief tot stand kwam en hoe steeds meer mensen hier bij betrokken raakten.

  Mijn tekentalent is blijven steken op het niveau van groep 3, maar dat neemt niet weg dat het reuze leuk is om met plaatjes, symbolen en pijlen het proces in beeld te brengen.

  Jammer als de tijd om is en de kaart nog niet klaar is. Er is nog zoveel te ‘vertellen’ over de onderlinge relaties die zijn ontstaan en ook na dit project hebben doorgewerkt. Dit smaakt naar meer! In een tijd waarin steeds wordt minder gelezen is dit een mooie manier om een project in beeld te brengen en je verhaal te presenteren. Bedankt Houryia voor deze leuke en inspirerende workshop!

   

 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  Kracht van Zuilen

  Kracht van Zuilen

  Stichting Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, ...

  Lees meer >
  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >