Psychosociale arbeidsbelasting

 • Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, psychische klachten, stress – ook als BewonersBedrijf krijg je te maken met psychosociale arbeidsbelasting. Iedereen in en om het buurthuis draagt zijn of haar verantwoordelijkheid voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en een te hoge werkdruk.

  De Arbowet spreekt van ‘psychosociale arbeidsbelasting’, of PSA. Onder PSA vallen verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag die ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een (te) hoge werkdruk valt onder psychosociale arbeidsbelasting. Arboportaal, het webportaal van de Arbowet, spreekt van agressie en intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie, en pesten als ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

  Hoe ga je daarmee om? Op Arboportaal lees je wat strafbaar is, welke maatregelen jij en je werknemers kunnen nemen wanneer je grensoverschrijdend gedrag vaststelt, maar vooral ook welke maatregelen je kunt nemen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

  De RI&E en psychosociale arbeidsbelasting

  Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E, lees meer in het dossier Arbowet) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Bedrijven met 25 werknemers of minder die gebruik maken van een goedgekeurde RI&E hoeven die niet door een Arbodienst te laten toetsen. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de RI&E.

  Maar wat zegt een RI&E over psychosociale arbeidsbelasting? Een RI&E kijkt bijvoorbeeld naar werkdruk gerelateerde onderwerpen als: taakinhoud, hoeveelheid werk, werktempo, fysieke werkomstandigheden en verschillende werk gerelateerde onderwerpen. Op het gebied van ongewenste omgangsvormen inventariseert de RI&E wat er gebeurt op het gebied van voorlichting, meldingsinstructie, verlichting in het gebouw en een regeling voor slachtofferopvang.

  Vrijwilligers

  De Arbowet is niet (geheel) meer van toepassing op vrijwilligers. Dat terwijl je als BewonersBedrijf soms ook met vrijwilligers werkt. De Arbowet schrijft een aantal regels voor om ernstige risico’s te vermijden, maar psychosociale arbeidsbelasting zit daar niet bij. In verband met de algemene veiligheid in het BewonersBedrijf, het welzijn van iedereen die in de accommodatie werkt en je aansprakelijkheid als bestuur, is het slim om toch een RI&E te doen, ook al werk je uitsluitend met vrijwillige krachten en is een RI&E dus niet verplicht.

  Kijk ook eens op de website in veilige handen van de NOV. Daar vind je informatie en stappenplannen over en voor hoe je als vrijwilligersorganisatie omgaat met grensoverschrijdend gedrag: hoe maak je het bespreekbaar? Is het slim om een contactpersoon aan te stellen? Hoe regel je preventie?

  Bronnen: NOVWVOI  Arboportaal, Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Huis vóór de Wijk

  Stichting Huis vóór de Wijk

  Huis vóór de Wijk in de wijk Imerloo in Arnhem heeft als motto: Actief (voor) Immerloo. Zij faciliteren activiteiten ...

  Lees meer >
  Stichting Buurtgroep Schenkel

  Stichting Buurtgroep Schenkel

  • West
  • Capelle aan den IJssel

  Stichting Buurtgroep Schenkel in Cappelle aan den Ijssel organiseert samen met diverse organisaties in de wijk ...

  Lees meer >
  Stichting Leeszaal Vreewijk

  Stichting Leeszaal Vreewijk

  Leeszaal Vreewijk in Rotterdam is een stichting met een mooi professioneel winkelpand die wekelijks van ...

  Lees meer >