Psychosociale arbeidsbelasting

 • Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, psychische klachten, stress – ook als BewonersBedrijf krijg je te maken met psychosociale arbeidsbelasting. Iedereen in en om het buurthuis draagt zijn of haar verantwoordelijkheid voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en een te hoge werkdruk.

  De Arbowet spreekt van ‘psychosociale arbeidsbelasting’, of PSA. Onder PSA vallen verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag die ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een (te) hoge werkdruk valt onder psychosociale arbeidsbelasting. Arboportaal, het webportaal van de Arbowet, spreekt van agressie en intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie, en pesten als ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

  Hoe ga je daarmee om? Op Arboportaal lees je wat strafbaar is, welke maatregelen jij en je werknemers kunnen nemen wanneer je grensoverschrijdend gedrag vaststelt, maar vooral ook welke maatregelen je kunt nemen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

  De RI&E en psychosociale arbeidsbelasting

  Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E, lees meer in het dossier Arbowet) beschrijft de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Bedrijven met 25 werknemers of minder die gebruik maken van een goedgekeurde RI&E hoeven die niet door een Arbodienst te laten toetsen. In dat geval zijn er geen kosten verbonden aan de RI&E.

  Maar wat zegt een RI&E over psychosociale arbeidsbelasting? Een RI&E kijkt bijvoorbeeld naar werkdruk gerelateerde onderwerpen als: taakinhoud, hoeveelheid werk, werktempo, fysieke werkomstandigheden en verschillende werk gerelateerde onderwerpen. Op het gebied van ongewenste omgangsvormen inventariseert de RI&E wat er gebeurt op het gebied van voorlichting, meldingsinstructie, verlichting in het gebouw en een regeling voor slachtofferopvang.

  Vrijwilligers

  De Arbowet is niet (geheel) meer van toepassing op vrijwilligers. Dat terwijl je als BewonersBedrijf soms ook met vrijwilligers werkt. De Arbowet schrijft een aantal regels voor om ernstige risico’s te vermijden, maar psychosociale arbeidsbelasting zit daar niet bij. In verband met de algemene veiligheid in het BewonersBedrijf, het welzijn van iedereen die in de accommodatie werkt en je aansprakelijkheid als bestuur, is het slim om toch een RI&E te doen, ook al werk je uitsluitend met vrijwillige krachten en is een RI&E dus niet verplicht.

  Kijk ook eens op de website in veilige handen van de NOV. Daar vind je informatie en stappenplannen over en voor hoe je als vrijwilligersorganisatie omgaat met grensoverschrijdend gedrag: hoe maak je het bespreekbaar? Is het slim om een contactpersoon aan te stellen? Hoe regel je preventie?

  Bronnen: NOVWVOI  Arboportaal, Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Wijkcommissie Het Gegraaf

  Wijkcommissie Het Gegraaf

  Wijkcommissie Het Gegraaf in Valkenswaard  is van en voor bewoners. De wijkcommissie is ook formeel aanspreekpunt ...

  Lees meer >
  Twentse Noabers Fonds

  Twentse Noabers Fonds

  Onder het motto: 'Maak jouw stukje Twente mooier' maakt het  Twentse Noaber Fonds initiatieven van bewoners in ...

  Lees meer >
  Vereniging Wijkraad Hoogkerk

  Vereniging Wijkraad Hoogkerk

  De Vereniging Wijkraad (vroeger: Wijkopbouw) Hoogkerk vertegenwoordigt de belangen van burgers uit Hoogkerk en ...

  Lees meer >