Personeelsbeleid

 • Stichtingen en verenigingen die BewonersBedrijven beheren, zijn over het algemeen kleine organisaties; veel werken uitsluitend met vrijwilligers. Andere wijkcentra hebben een of enkele betaalde medewerkers in dienst, naast een aantal vrijwilligers. Hoe zet je de juiste persoon op de juiste plek? Die vraag beantwoord je in het personeelsbeleid.

  BewonersBedrijven worden ook wel gezien als ‘hybride’ organisaties. Aan de ene kant leveren ze producten en diensten voor de markt en vragen ze marktprijzen. Tegelijk vervullen ze een rol in het gemeentelijk welzijnsbeleid, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van diensten en producten aan door de gemeente aangemerkte (doel)groepen. Beide omstandigheden (kleine organisaties met een mix van betaalde medewerkers en vrijwilligers versus publieke taakstelling) zijn van invloed op het personeelsbeleid van het BewonersBedrijf.

  Uitgangspunten personeelsbeleid

  Deze  omstandigheden spelen een rol bij de totstandkoming en het uitvoeren van het personeelsbeleid. Vooral het financiële component is belangrijk: zijn er voldoende middelen beschikbaar om een volwaardig personeelsbeleid te voeren? En is er voldoende capaciteit en kwaliteit in de persoon van bestuursleden of anderen om een volwaardig personeelsbeleid uit te voeren?

  Voldoende aandacht voor personeel levert voordeel op voor alle partijen. Het dankzij een goed beleid optimaal functionerende personeel, komt de organisatie en individuele medewerkers ten goede. Personeelsbeleid is niet alleen een zaak van het bestuur van een organisatie, maar ook de (mede)verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Een verantwoordelijkheid zowel voor zichzelf als voor elkaar. Het bestuur of de leiding moet het mogelijk maken dat ieder zijn verantwoordelijkheid kan dragen en het is aan de medewerkers om die verantwoordelijkheid in te vullen.

  Het bestuur of de leiding van de organisatie is ervoor verantwoordelijk om:

  • te zorgen voor een door alle medewerkers gedeelde visie op de verschillende functies in de organisatie; hiervan leid je de functie-eisen voor de functies af.
  • procedures te ontwikkelen en uit te voeren die voor een optimale aansluiting zorgen tussen de functie-eisen aan de ene kant en de specifieke mogelijkheden van medewerkers aan de andere kant.

  De verantwoordelijkheid van de medewerkers houdt onder meer in:

  • werken aan verduidelijking en ontwikkeling van competenties en capaciteiten;
  • openstaan voor kritiek op eigen functioneren;
  • bereid zijn mee te werken aan eigen ontwikkeling en taakdifferentiatie.

  De juiste persoon op de juiste plaats

  Het centrale thema van het personeelsbeleid is het stroombeleid; zowel de in-, door- als uitstroom. Waarbij instroom staat voor de entree in de organisatie, doorstroom voor de gehele carrière binnen de organisatie en uitstroom voor het vertrek. Het doel van dit stroombeleid kun je kort samenvatten als “werken aan een optimale personeelsbezetting”.

  Het hart van dit beleid wordt gevormd door de cyclus van functioneringsgesprekken die nodig is om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te krijgen en te houden. In die gesprekken stel je de in- en externe loopbaanontwikkeling aan de orde. Centraal in het gesprek staat een stimulerend karakter, met de mogelijkheid om naar de toekomst afspraken voor verandering, groei en ontwikkeling te maken. Om de cyclus van functioneringsgesprekken succesvol te laten verlopen is het nodig plannen regelmatig bij te sturen.

  Periodiek zal de organisatie:

  • functies moeten aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen;
  • het inzicht in de capaciteiten en potentie van medewerkers vernieuwen (Wat kun je? Wat heb je bijgeleerd?);
  • de personeelsplanning moeten bijstellen aan de hand van ontwikkelingen;
  • functioneringsgesprekken moeten voeren om de veranderende functie-eisen te koppelen aan de zich ontwikkelende kwaliteiten van medewerkers. Bij gebleken verschillen kies je bijvoorbeeld voor bijscholing, functieaanpassing, of eventueel uitplaatsing.

  Steeds zal de organisatie:

  • de criteria die gelden bij het aantrekken van nieuw personeel aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen;
  • toezien op een goed verloop van de introductie van nieuwe medewerkers en de procedures daarvoor voortdurend verbeteren;
  • toezien op de mogelijkheid kritiek te geven en te ontvangen;
  • scholingsactiviteiten (interne scholing, training en coaching) benutten; functies aanpassen en wijzigen om een optimale benutting van kwaliteiten mogelijk te maken;
  • de wijze waarop functioneringsgesprekken worden gevoerd evalueren, en de inbreng van medewerkers daarin beoordelen en waar gewenst aanpassen;
  • toezien op ieders bereidheid om mee te werken aan het realiseren van de doelstellingen van het personeelsbeleid.

  Bron: Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >