Participatiewet

 • Richt jouw bewonersinitiatief zich op het werken met mensen met bijstandsuitkering of wil jouw initiatief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toeleiden naar betaald werk? Dan krijg je ongetwijfeld met de participatiewet te maken. Deze landelijke wetgeving is op 1 januari 2015 ingegaan. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering (Participatiewet) die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren). Maar vooral gemeenten bepalen hoe invulling gegeven wordt aan deze wet.

  De Participatiewet regelt de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand voor mensen die weinig of geen inkomen hebben en ook geen of weinig vermogen. Doel van de Participatiewet is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten. Werk gaat voor inkomen: oogmerk is om mensen op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten. De gemeenten voeren de wet uit en bepalen, binnen de wettelijke grenzen, hun eigen beleid.

  Gemeentelijk verordening

  De participatiewet laat veel ruimte aan gemeenten om invulling te geven aan onderwerpen als wederkerigheid, loonkostensubsidie of ondersteunende instrumenten (zoals jobcoaching of no-risk polis) of de tegenprestatie. Gemeenten zijn verplicht om een re-integratie verordening vast te stellen waarin regels met betrekking tot re-integratie zijn vastgelegd. Een maatregel die in veel verordeningen is opgenomen is de tegenprestatie, ofwel het werken met behoud van uitkering.

  Tegenprestatie

  Een uitkeringsgerechtigde van 18 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd, is verplicht naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Formeel heet deze vorm van vrijwillige inzet geen vrijwilligerswerk. In gemeenten die de tegenprestatie uitvoeren besteedt de klant hier gemiddeld 16 uur per week aan, maar de variatie onder gemeenten is groot: in een aantal gemeenten ligt het gemiddelde rond de 4 uur, maar er zijn ook gemeenten die klanten 24 uur per week aan de tegenprestatie laten besteden. Meer informatie over vrijwilligerswerk en de tegenprestatie lees je op de site van Movisie. Informeer altijd bij je gemeente of je regionale UWV naar de re-integratie mogelijkheden. Je kunt ook met hen in gesprek over hoe jouw buurtinitiatief kan bijdragen aan het helpen van buurtgenoten aan betaald werk.

  Bronnen Movisie, Rijksoverheid, dorpshuizen.nl, UWV

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >