OZB

 • OZB staat voor onroerendezaakbelasting. Iedere vastgoedeigenaar en huurder/gebruiker van onroerende zaken betalen de belasting aan hun gemeente. Tegen de hoogte van de OZB kun je geen bezwaar maken, tegen de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wél. En dat scheelt.

  Of je nu eigenaar of huurder bent van het pand waarin het BewonersBedrijf is gevestigd, je betaalt OZB. De belasting bestaat uit twee delen: het eigenaarsdeel (voor de rekening van de eigenaar) en het gebruikersdeel (voor de rekening van de gebruiker/huurder). Ben je eigenaar en gebruiker, dan betaal je dus twee delen.

  Hoeveel OZB betaal je?

  Hoeveel onroerendezaakbelasting je betaalt is afhankelijk van twee factoren: het gemeentelijke OZB-tarief en de door de gemeente bepaalde waarde van het pand, de WOZ. De hoogte van de aanslag is de WOZ, vermenigvuldigd met het OZB-tarief dat je gemeente hanteert. Over zowel het OZB-tarief dat de gemeente rekent en de uiteindelijke onroerendezaakbelasting die je moet betalen kun je niet onderhandelen. Tegen de WOZ-beschikking, oftewel tegen de waardering van het pand, kun je wél bezwaar maken. Dat betekent dat je wellicht minder OZB gaat betalen na een herwaardering van het pand dat je bezit of huurt.

  Bezwaar maken tegen WOZ? Doen!

  Tegen de waarde op de WOZ-beschikking en kun je binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bij de gemeente bezwaar maken. Wacht te lang, en de WOZ-waarde wordt beschouwd als vastgesteld. Bezwaren worden in iets minder dan de helft van de gevallen gehonoreerd, wat scheelt in de te betalen OZB; een voordeel dat vooral op de lange termijn flink optelt.

  Wat is het geval? De WOZ wordt over het algemeen hoog ingeschat, zonder dat er rekening wordt gehouden met de actuele staat en bestemming. Veel panden zijn ooit iets waard geweest, maar zijn inmiddels dusdanig verouderd dat ze niet meer volwaardig kunnen functioneren. Daarmee veroudert ook de WOZ. Via een bezwaar kijk je samen met de gemeente naar een actuele waardering van het pand. Daar komt vaak een lagere waardering uit dan de traditionele wijze waarop de gemeente anders het pand zou waarderen.

  Probleem én kans is dat gemeentes zich vaak niet bezig houden met een actuele WOZ. Als eigenaar of huurder is het daarom jouw taak om de gemeente wakker te schudden. Met een lagere waardering van het pand dat je gebruikt, daalt ook de te betalen OZB. Tijd om bezwaar te maken dus.

  Het bezwaarschrift

  Bezwaar maken doe je bij de gemeente. In je bezwaarschrift zorg je voor een goede onderbouwing, voor redenen waarom de gemeente volgens jou de WOZ-waarde fout heeft vastgesteld. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld een taxatieverslag, wat je kunt aanvragen bij de gemeente. Wees compleet, want tijdens de procedure kun je geen nieuwe argumenten opvoeren. De gemeente behandelt je bezwaar binnen het kalenderjaar waarin je bezwaar maakt. Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan teken je beroep aan bij de rechtbank, of wanneer dat beroep wordt afgewezen, bij het Gerechtshof.

  Kijk op Minderozb.nl voor een voorbeeld bezwaarschrift. Meer informatie over bezwaar maken tegen de WOZ op Rijksoverheid.nl.

  Wijzigingen aan het pand

  Na een verbouwing, aanbouw, sloop, of andere wijziging aan het pand dat je bezit of huurt, beoordeelt de gemeente of de waarde is gestegen. Stijgt of daalt de waarde van het pand met meer dan 5%, dan wordt een nieuwe taxatie uitgevoerd en de WOZ geherwaardeerd.

  Bronnen: Rijksoverheid, Dorpshuizen.nl Vraagbaak, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Minderozb.nl.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >