Verwerkersovereenkomsten – AVG

 • Een verwerkersovereenkomst (voorheen bewerkersovereenkomst genoemd) regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf/stichting of vereniging voor de verwerking een ander bedrijf inschakelt. 

  De verwerkersovereenkomst is de overeenkomst tussen verantwoordelijke en bewerker, waarin wordt vastgelegd hoe de bewerker met de persoonsgegevens moet omgaan. De dienstverlener wordt vanuit de privacywetgeving gezien als verwerker en jij/jouw organisatie als verantwoordelijke. De verantwoordelijke is verplicht afspraken hierover vast te leggen.

  Wanneer je een dienstverlener een opdracht geeft waarbij persoonsgegevens worden verbruikt, zoals een drukker die een magazine verzendt aan leden, een software-bedrijf dat e-mails verstuurt of een bedrijf dan onderzoek verricht op basis van gegevens, dan moet je een verwerkersovereenkomst hebben.

  De verwerkersovereenkomst is een verplicht onderdeel van de AVG. Met elke verwerker moet je zo’n overeenkomst sluiten. In de verwerkersovereenkomst worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wie is de verantwoordelijke en wie is de bewerker?
  • Om welke persoonsgegevens gaat het?
  • Welke verwerking mag de derde partij uitsluitend doen? (opslaan, vernietigen, …)
  • Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen? (binnen of buiten Europa)
  • Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen om datalekken te voorkomen?
  • Welke mogelijkheden biedt de derde partij tot toezicht op naleving?
  • Wat zijn de kosten die de derde partij in rekening voor medewerking aan toezicht?
  • Welke procedure wordt gevolgd bij de constatering van een datalek?
  • In hoeverre is de derde partij aansprakelijk voor door u geleden schade door een datalek?
  • Is de derde partij voldoende verzekerd voor deze aansprakelijkheid jegens u?
  • Welke mate en duur van geheimhouding is van toepassing op de gegevens?
  • Mag de derde partij zelf ook onderaannemers inschakelen voor verwerking?
  • Worden de gegevens na afloop teruggeleverd of vernietigd?

  Hieronder vind je websites die een voorbeeld of model verwerkersbijeenkomsten aanbieden.

   

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >