Verwerkersovereenkomsten – AVG

 • Een verwerkersovereenkomst (voorheen bewerkersovereenkomst genoemd) regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf/stichting of vereniging voor de verwerking een ander bedrijf inschakelt. 

  De verwerkersovereenkomst is de overeenkomst tussen verantwoordelijke en bewerker, waarin wordt vastgelegd hoe de bewerker met de persoonsgegevens moet omgaan. De dienstverlener wordt vanuit de privacywetgeving gezien als verwerker en jij/jouw organisatie als verantwoordelijke. De verantwoordelijke is verplicht afspraken hierover vast te leggen.

  Wanneer je een dienstverlener een opdracht geeft waarbij persoonsgegevens worden verbruikt, zoals een drukker die een magazine verzendt aan leden, een software-bedrijf dat e-mails verstuurt of een bedrijf dan onderzoek verricht op basis van gegevens, dan moet je een verwerkersovereenkomst hebben.

  De verwerkersovereenkomst is een verplicht onderdeel van de AVG. Met elke verwerker moet je zo’n overeenkomst sluiten. In de verwerkersovereenkomst worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wie is de verantwoordelijke en wie is de bewerker?
  • Om welke persoonsgegevens gaat het?
  • Welke verwerking mag de derde partij uitsluitend doen? (opslaan, vernietigen, …)
  • Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen? (binnen of buiten Europa)
  • Welke beveiligingsmaatregelen worden genomen om datalekken te voorkomen?
  • Welke mogelijkheden biedt de derde partij tot toezicht op naleving?
  • Wat zijn de kosten die de derde partij in rekening voor medewerking aan toezicht?
  • Welke procedure wordt gevolgd bij de constatering van een datalek?
  • In hoeverre is de derde partij aansprakelijk voor door u geleden schade door een datalek?
  • Is de derde partij voldoende verzekerd voor deze aansprakelijkheid jegens u?
  • Welke mate en duur van geheimhouding is van toepassing op de gegevens?
  • Mag de derde partij zelf ook onderaannemers inschakelen voor verwerking?
  • Worden de gegevens na afloop teruggeleverd of vernietigd?

  Hieronder vind je websites die een voorbeeld of model verwerkersbijeenkomsten aanbieden.

   

 • Meer van onze leden

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy

  Samen Sterk in Holy is een met, voor en door bewonersinitiatief in de wijk Holy in Vlaardingen. Samen met bewoners ...

  Lees meer >
  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden

  Bewonersorganisatie Gilden verbindt de bewoners uit de Gildenwijk in Spijkenisse door activiteiten te organiseren ...

  Lees meer >
  Door Achterveld Voor Achterveld / DAVA

  Door Achterveld Voor Achterveld / DAVA

  DAVA is de afkorting van Door Achterveld Voor Achterveld. Deze vereniging van vrijwilligers heeft als doel ervoor ...

  Lees meer >