Meer informatie over het recht op gebouwen en openbare ruimte

 • Parken, speeltuinen en buurthuizen zijn vaak het kloppende hart van een buurt. Een plek waar bewoners elkaar ontmoeten, activiteiten op poten zetten en met nieuwe ideeën en initiatieven starten. Kortom dat creëert samenhang in de wijk. Die plekken zijn misschien in eigendom van de gemeente, maar zijn er natuurlijk in de eerste plaats voor de bewoners. Hoe zorgen we er nou voor dat deze voorzieningen ook bewaard blijven voor de buurt, goed beheerd zijn en simpelweg goed gebruikt worden. Daar draait het om bij het ‘recht op maatschappelijk vastgoed’. Dit recht gaat uit van twee principes. Ten eerste weten bewoners het beste weten wat er nodig is in de wijk en doordat bewoners meer zeggenschap hebben werken deze voorzieningen beter. Ten tweede kan vastgoed bewonersgroepen in staat stellen eigen inkomen te genereren en zo beter aan hun maatschappelijke doelstellingen werken.

  Hoe ziet dit er uit

  Het recht op maatschappelijk vastgoed wordt op verschillende manieren ingevuld en bewoners kiezen voor een model dat het beste past bij de lokale situatie, behoeften en capaciteiten. Grofweg zijn er twee verschillende modellen te onderscheiden: beheer en eigendom.

  Beheer

  Het vastgoed is in eigendom van de gemeente of een andere maatschappelijke instelling, maar enkele of alle beheerstaken worden overgedragen aan een bewonersgroep. Dit kan betekenen dat het budget dat de eigenaar voorheen had voor het vastgoed ook wordt overgedragen aan de bewonersgroep. Of er wordt bijvoorbeeld geen huur gevraagd aan de bewonersgroep zodat ze de kosten lager kunnen houden en zelf inkomen kunnen genereren om de andere kosten te dekken. Dit gebeurt vaak met vastgoed waar een wijk of buurt veel waarde aan hecht, maar bewoners niet meer tevreden zijn over hoe het gebruikt wordt en/of de eigenaar het financieel niet meer rendabel kan runnen. In beide gevallen kan het beheer door bewoners er voor zorgen dat het beter aansluit bij de wat er lokaal nodig is. Doordat het meer gebruikt wordt kan het er financieel al beter uit te komen zien, maar door creatief ondernemen en vrijwilligersinzet is het financieel ook beter rond te krijgen.

  Eigendom

  Tot op zekere hoogte zijn er veel overeenkomsten tussen het in beheer nemen van vastgoed en het in eigendom nemen (of een langdurig contract van 20 jaar of meer) van vastgoed. Het grote verschil is de verantwoordelijkheid die je aangaat en de mogelijkheden en lasten die daarbij horen.
  Het is natuurlijk afhankelijk van de specifieke voorwaarden waaronder het vastgoed is overgedragen, maar in principe geeft het een bewonersorganisatie zekerheid.
  Je hebt namelijk voor langere of misschien wel onbepaalde tijd toegang tot het gebouw en daardoor kun je vooruit plannen. Je kunt het misschien als onderpand gebruiken om nieuw geld aan te trekken en je kunt het aanpassen zodat het goed past bij wat je er mee wilt doen. Een Bewonersbedrijf kan zo bijvoorbeeld een verdienmodel ontwikkelen waarin ze zowel de lange termijn verantwoordelijkheden en kosten en verdiensten in verwerken. Het geld dat hiermee verdient wordt, wordt dan weer geïnvesteerd in de wijk. Op zo’n manier blijft er een gebouw bewaard voor de wijk en zorgen ze ook nog eens voor extra positieve impact in de wijk.

  Beleid en regelgeving

  Het gaat vaak om grond en/of vastgoed van de gemeente.. Daarom is het belangrijk wat het beleid van de gemeente is rondom het beheer en eigendom van dit vastgoed. Elke gemeente gaat hier anders mee om. Is het bijvoorbeeld de norm dat gebruikers een formele rol hebben in het beslissen hoe het vastgoed beheerd wordt? Is er formeel beleid op het overdragen van het beheer van zulke voorzieningen? Heeft de gemeente de mogelijkheid gecreëerd om grond en/of een gebouw onder de marktwaarde te verhuren of verkopen als het voor een maatschappelijk doel gebruikt wordt? Concreet beleid geeft een bewonersgroep ook concrete aanknopingspunten, het zorgt ervoor dat ze hun eigen plannen en organisatie kunnen inrichten om optimaal gebruik te maken van het beleid. Bovendien geeft het ook houvast om in gesprek te gaan met de buurt en andere stakeholders om de plannen van de grond te krijgen.

  De gemeente kan faciliteren en obstakels wegnemen, maar het succes bij het overnemen van maatschappelijk vastgoed hangt natuurlijk van veel meer af.  Hoe organiseer je je bijvoorbeeld als bewoners, heb je toegang tot de juiste ondersteuning en financiering. Meer hierover onder ‘Zelfgekozen ondersteuning’, ‘Open overheid’  en ‘Toegang tot geld.

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >