Loonbelasting

 • Loonbelasting is de belasting die je betaalt op het moment dat je personeel in dienst neemt. Maar wanneer is iemand echt ‘in dienst’ volgens de wet? En welke administratie komt er allemaal bij kijken richting de Belastingdienst wanneer je personeel aanneemt in het BewonersBedrijf?

  Wanneer je als BewonersBedrijf personeel in dienst neemt, krijg je te maken met het inhouden en afdragen van loonbelasting aan de belastingdienst. Iemand is in dienstbetrekking wanneer hij of zij:

  • de verplichting op zich neemt om gedurende een aantal uren arbeid te verrichten
  • die arbeid tegen een vergoeding verricht
  • als er tussen bestuur en werknemer een gezagsrelatie bestaat.

  Aan bovenstaande voorwaarden wordt niet per se altijd voldaan. Toch mag de overheid belasting innen, wanneer er sprake is van een zogenaamde ‘fictieve dienstbetrekking’ met de volgende voorwaarden:

  • de werknemer werkt tenminste twee dagen per week
  • het bruto inkomen per week is minstens 40% van het minimumloon
  • de arbeidsverhouding is voor onbepaalde tijd of, naar verwachting, voor een aaneengesloten periode van tenminste 30 kalenderdagen.

  Loonbelasting houd je in en draag je af voor alle personen met een dienstbetrekking of fictieve dienstbetrekking.

  Gevolgen inhoudingsplicht

  Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan heb je dus officieel personeel in dienst. Daar komen een aantal verplichtingen bij kijken, namelijk dat je:

  • de werknemer aanmeldt bij de belastingdienst
  • de identiteit van de werknemer/ster vaststelt en dat je een kopie van het identificatiedocument bij de (loon)administratie voegt
  • er voor zorgdraagt dat de werknemer een loonbelastingverklaring invult
  • een (loon)administratie voert/laat voeren van alle relevante betalingen en verstrekkingen aan individuele werknemers/sters (ook van beloningen in geld en/of natura)
  • loonbelasting inhoudt/laat inhouden
  • de ingehouden loonbelasting periodiek afdraagt
  • jaaropgaves en loonbelastingkaarten laat verstrekt aan de belastingdienst
  • jaaropgaves opmaakt en verstrekt aan de betrokken werknemer/ster.

  De loonheffing die moet worden ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekering. De premies volksverzekering zijn de AOW (Algemene Ouderdomswet), AAW (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en ANW (Algemene Nabestaanden Wet).

  Bijzondere vergoedingen en bijzondere situaties

  Volgens de werkkostenregeling (WKR, verplicht per 2013) kun je maximaal 1,4% van je totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Daarnaast kun je bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaal je loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80.

  Vrijwilligers en artiesten

  Vrijwilligers zijn niet in (loon)dienst van een BewonersBedrijf, maar mogen wel een vergoeding ontvangen. De precieze regels daarvoor lees je in ons dossierartikel over vrijwilligersvergoedingen. Hoe belastingopgave en –inhouding precies zit bij het inhuren van artiesten in je buurthuis lees je in het artikel over loonbelasting artiesten.

  Bronnen: Dorpshuizen.nl, HR-Kiosk

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >