Landschapsbiografie in de omgevingsvisie

 • Een landschapsbiografie laat zien hoe een gebied zich heeft ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de manier waarop het verleden doorwerkt in onze huidige leefomgeving. Dat inzicht kan een waardevolle bijdrage leveren aan de omgevingsvisie. In deze visie wordt de fysieke leefomgeving beschreven samen met de opgaven en ambities voor de toekomst.

  Alle gemeenten zullen de komende jaren een omgevingsvisie maken. Een landschapsbiografie levert inhoudelijke input voor deze omgevingsvisies. Het helpt om deze omgevingsvisie op te stellen samen met bewoners. Een landschapsbiografie opstellen helpt daarbij. Daarmee is het een mooi instrument voor de gemeente om vorm te geven aan participatie. In deze brochure, opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vind je informatie over hoe het opstellen van een landschapsbiografie in zijn werk gaat. De publicatie laat stap voor stap zien wat er komt kijken bij het maken van een landschapsbiografie en benoemt aandachtspunten voor de gemeente als opdrachtgever.

  Onderzoek verrijkt door bewoners

  LandschapsbiografieLandschap is een breed begrip. Het behelst niet alleen archeologie, historische geografie en historische bouwkunde, maar bijvoorbeeld ook economische ontwikkelingen, ecologie en plaatsnaamkunde. Al deze vakgebieden vormen lagen. En al die lagen zijn nodig om verbanden en patronen te ontdekken en te begrijpen. Kenmerkend voor de land­schapsbiografie is dan ook de interdisciplinaire aanpak.

  De landschapsbiografie is een wetenschappelijk product; dat wil echter niet zeggen dat het onderzoek alleen het terrein van wetenschappers is. Plaatselijke historische vereni­gingen en bewoners kunnen het onderzoek verrijken. Zij beschikken immers over een schat aan kennis over de geschiedenis, de cultuurhistorische waarden en de met het landschap verbonden verhalen. Een ander voordeel is dat het gesprek met bewoners hen bewust maakt van het erfgoed in de eigen buurt en zo hun betrokkenheid kan vergroten. Bewoners kunnen ook participeren in het tweede stadium waarin het onderzoek (de landschapsbiografie) wordt vertaald in visievorming en beleid. Hoe waarderen zij hun leefomgeving en wat vinden ze belangrijk?

  Verder lezen:

  Dorpsvisie vanuit bewonersperspectief.

  Lees verder op de website van Erfgoed en Ruimte.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >