Het wat en hoe van de ANBI-status

 • Wat zijn de voordelen en verplichtingen?

  Veel van de BewonersBedrijven in ons netwerk hebben een ANBI-status. Maar wat is dat en waarom hebben zij deze status?

  Wat is een ANBI-status?

  ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor 90% inzet voor algemeen nut. Het doel van een ANBI is dus niet om winst te maken! De Belastingdienst beslist welke instelling een ANBI wordt. Uitzonderingen hierop zijn de staat, provincies, gemeenten en waterschappen die altijd een ANBI zijn. Als ANBI heb je een aantal belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Om de ANBI-status te krijgen, dien je een verzoek in via de website van de Belastingdienst.

  Wat zijn de voordelen?

  Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI kan in aanmerking komen voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Wanneer krijgt een stichting een ANBI-status?

  De Belastingdienst bepaalt of je voldoet aan de voorwaarden en benoemt je wel of niet tot ANBI. Om een ANBI te zijn moet je voldoen aan deze voorwaarden:

  1. Je zet je voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
   Let op, het gaat hier om algemeen belang. Zang- of toneelverenigingen zetten zich vooral in voor het belang van hun leden, maar minder voor het algemeen belang. Daarom voldoen zo’n verenigingen vaak niet aan de 90%-eis.
  2. Met het geheel van je activiteiten maak je geen winst.
   Wel mag je een commerciële activiteit uitvoeren en daar winst op maken, als deze winst meteen terugvloeit in de instelling en je blijft voldoen aan de 90%-eis. Denk aan een winkel bij een museum.
  3. Je voldoet aan de integriteitseisen.
   Dat betekent dat de (mensen betrokken bij) de instelling niet mogen aanzetten tot haat of geweld. En bestuurders en zakelijk leiders mogen niet veroordeeld zijn door een rechtbank in de afgelopen 4 jaar.
  4. Het bestuur mag het vermogen van de instelling, niet als eigen vermogen hebben.
   Het mag niet zo zijn dat een van de bestuurders eigenaar is van het grootste deel als eigen vermogen. Dit moet als gescheiden vermogen beheerd worden.
  5. Het vermogen van de instelling moet beperkt blijven.
   Je mag niet meer vermogen hebben, dan nodig is om je activiteiten uit te voeren.
  6. Het bestuur is niet in loondienst en krijgt maximaal een onkostenvergoeding en vacatiegeld.
   Onkosten zijn kosten die het bestuur moet maken om de taak uit te voeren, bijvoorbeeld reiskosten. Vacatiegeld is een vergoeding voor het uitvoeren van de functie ‘bestuurslid’.
  7. Je hebt een actueel beleidsplan.
   In het beleidsplan staan de activiteiten en de manier waarop de instelling geld werft, het vermogen beheert en besteedt.
  8. De kosten moeten in verhouding staan tot de bestedingen.
  9. Als je de stichting opheft, gaat het geld dat overblijft naar een ANBI met een vergelijkbaar doel.
  10. Je voldoet aan de administratieve verplichting.
  Welke verplichtingen heeft een ANBI?

  Als ANBI heb je een administratieve verplichting en een publicatieplicht. De administratieve verplichting betekent dat de stichting een administratie bij moet houden van de bedragen die je aan onkostenvergoeding en vacatiegelden betaalt en de kosten die je maakt. Ook schrijf je op welke bedragen aan inkomsten en vermogen de instelling heeft en hoe je daaraan komt. Bijvoorbeeld inkomsten uit verkoop, giften of fondsen.

  De publicatieplicht is op 1 januari 2014 ingevoerd en verplicht een ANBI om deze gegevens op de website te zetten:

  • De naam
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) of fiscaal nummer
  • Postadres en bezoekadres
  • Doelstelling
  • Functie van de bestuursleden zoals in de statuten. Denk aan voorzitter, penningmeester en secretaris
  • Beloningsbeleid. Worden onkosten van bestuursleden vergoed? Krijgen vrijwilligers een vergoeding?
  • Actueel verslag van de activiteiten
  • Financiële verantwoording. Dus de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting van beiden.

  Kijk voor meer informatie op deze website van de Belastingdienst. Meer weten over de belangrijke beslissingen die het bestuur van een BewonersBedrijf moet maken? Lees dan onze handleiding Bestuur.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >