Gebruikers om niet

 • Je hoeft niet altijd een huurprijs te vragen voor het verhuren van ruimtes in je accommodatie. Er zijn meerdere redenen om geen huur te berekenen en toch een huurcontract op te stellen.

  Hoewel het niet vaak voorkomt dat BewonersBedrijven hun ruimtes in gebruik geven zonder daar huur over te berekenen, kunnen er een aantal redenen zijn om dit toch te doen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Het accommodatiebestuur wil, vanuit de eigen missie en doelen, een organisatie een (tijdelijke) kans bieden. Bijvoorbeeld om te starten of nieuwe wegen uit te proberen.
  • De gemeente eist als subsidiënt dat de accommodatie ruimte beschikbaar stelt aan een door de gemeente gesteunde groep of project. Vaak dient zo’n groep een collectief of algemeen belang. De gemeente subsidieert de groep dan indirect via de accommodatie.

  Gebruikelijk is dat gebruikers die gratis ruimtes huren een tegenprestatie leveren aan het buurthuis. Bijvoorbeeld in de vorm van het draaien van bardiensten.

  Contract

  Ook als je voor het gebruik van een ruimte geen huur in rekening brengt, blijven er genoeg zaken over die het noodzakelijk maken toch een contract af te sluiten en die door beide partijen te laten ondertekenen. Denk aan een regeling met betrekking tot de openings- en sluitingstijden en bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid in geval van schade aan gebouw of inventaris. Maar ook hoe te handelen in geval van een noodsituatie, etcetera.

  Kijk bij het dossierartikel voorbeeld verhuurcontracten voor twee voorbeelden, aangeleverd door Dorpshuizen.nl. Kies daar een contract dat het beste aansluit bij je situatie en vul waar de huurprijs moet worden ingevuld ‘om niet’ in. Pas het contract verder naar wens aan om deze aan te laten sluiten op je situatie. Denk aan een regeling over het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, het gebruik van sleutels, enzovoort. Als het accommodatiebestuur afspraken met de gemeente heeft gemaakt die consequenties hebben voor de gebruiker dan neem je die ook op in het contract.

  Het is van belang regelmatig de gang van zaken te evalueren en zo nodig bij te stellen. Verder is het zaak deze groep gebruikers niet anders te behandelen dan gebruikers die wel huur betalen.

  Bron: Dorpshuizen.nl.

 • Meer van onze leden

  Stichting Huis vóór de Wijk

  Stichting Huis vóór de Wijk

  Huis vóór de Wijk in de wijk Imerloo in Arnhem heeft als motto: Actief (voor) Immerloo. Zij faciliteren activiteiten ...

  Lees meer >
  Stichting Buurtgroep Schenkel

  Stichting Buurtgroep Schenkel

  • West
  • Capelle aan den IJssel

  Stichting Buurtgroep Schenkel in Cappelle aan den Ijssel organiseert samen met diverse organisaties in de wijk ...

  Lees meer >
  Stichting Leeszaal Vreewijk

  Stichting Leeszaal Vreewijk

  Leeszaal Vreewijk in Rotterdam is een stichting met een mooi professioneel winkelpand die wekelijks van ...

  Lees meer >