Kan wél – methodiek

 • Het LSA heeft 8 jaar het project Kan wél! gedraaid. Dit project activeert bewoners in hun eigen wijk. Het project daagt bewoners uit om hun ideeën, plannen en zelfs dromen voor de wijk waar te maken. Het doel is om daarmee de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

  Doel

  Het doel van de methode Kan wél! is om de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te vergroten door middel van het realiseren van bewonersinitiatieven.

  Doelgroep

  Kan wél! richt zich op alle bewoners in de wij die ideeën hebben voor nieuwe initiatieven in de buurt. Er is een specifieke variant van Kan wél! voor jongeren.

  Aanpak

  In Kan wél! gaat een buurtcoach gedurende een periode van vijftien maanden met bewoners aan de slag om een idee voor een initiatief in de buurt om te zetten in actie. De buurtcoach gaat van start met een kennismaking met buurt en bewoners en inventariseert waar mogelijkheden voor initiatieven liggen.

  De buurtcoach brengt Kan wél! onder de aandacht bij bewoners, werft initiatiefnemers en selecteert uiteindelijk een aantal initiatieven om mee aan de slag te gaan. Vervolgens helpt de buurtcoach de bewoners om hun idee uit te voeren.

  Er wordt een plan van aanpak gemaakt, de buurtcoach helpt eventueel bij het maken van een begroting en gaat mee naar belangrijke afspraken. Met kleine concrete stappen wordt toegewerkt naar het eindresultaat. Bij de uitvoering van het initiatief is de buurtcoach op de achtergrond aanwezig en helpt als dat nodig is. Na afloop wordt het initiatief geëvalueerd.

   

  Werkzame elementen

  De positieve insteek: het werken vanuit de betrokkenheid, de aanwezige capaciteiten en empowerment van de bewoners, in plaats van problemen en tekortkomingen.
  De buurtcoach geeft op een subtiele manier sturing en begeleiding; hij laat veel ruimte aan de bewoners zelf om ideeën te bedenken, mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen aan te dragen.
  Gelijkwaardigheid tussen buurtcoach en initiatiefnemer.
  De spelregels voor de eigen initiatieven zijn simpel: bewoners weten op korte termijn of het voorstel gehonoreerd wordt en de financiering is dan gemakkelijk geregeld.

  Evaluatie

  In Engeland is jaren via de CanDo-methode gewerkt en daarbij is gebleken dat het leefklimaat in de wijken aantoonbaar en duurzaam verbetert. In Nederland heeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) Kan wel! laten evalueren door de Universiteit van Tilburg. De uitkomst is dat de aanpak aanslaat bij bewoners, vanwege de persoonlijke benadering en de snelle onbureaucratische werkwijze.

   

  Movisie heeft in nauwe samenwerking met LSA de methodiek van Kan wél beschreven en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >
  Stichting KunstPost

  Stichting KunstPost

    "Kunst opent je wereld en leert je anders kijken!" KunstPost is er om: * Kunst zichtbaar te maken in en ...

  Lees meer >