Kan wél – methodiek

 • Het LSA heeft 8 jaar het project Kan wél! gedraaid. Dit project activeert bewoners in hun eigen wijk. Het project daagt bewoners uit om hun ideeën, plannen en zelfs dromen voor de wijk waar te maken. Het doel is om daarmee de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

  Doel

  Het doel van de methode Kan wél! is om de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk te vergroten door middel van het realiseren van bewonersinitiatieven.

  Doelgroep

  Kan wél! richt zich op alle bewoners in de wij die ideeën hebben voor nieuwe initiatieven in de buurt. Er is een specifieke variant van Kan wél! voor jongeren.

  Aanpak

  In Kan wél! gaat een buurtcoach gedurende een periode van vijftien maanden met bewoners aan de slag om een idee voor een initiatief in de buurt om te zetten in actie. De buurtcoach gaat van start met een kennismaking met buurt en bewoners en inventariseert waar mogelijkheden voor initiatieven liggen.

  De buurtcoach brengt Kan wél! onder de aandacht bij bewoners, werft initiatiefnemers en selecteert uiteindelijk een aantal initiatieven om mee aan de slag te gaan. Vervolgens helpt de buurtcoach de bewoners om hun idee uit te voeren.

  Er wordt een plan van aanpak gemaakt, de buurtcoach helpt eventueel bij het maken van een begroting en gaat mee naar belangrijke afspraken. Met kleine concrete stappen wordt toegewerkt naar het eindresultaat. Bij de uitvoering van het initiatief is de buurtcoach op de achtergrond aanwezig en helpt als dat nodig is. Na afloop wordt het initiatief geëvalueerd.

   

  Werkzame elementen

  De positieve insteek: het werken vanuit de betrokkenheid, de aanwezige capaciteiten en empowerment van de bewoners, in plaats van problemen en tekortkomingen.
  De buurtcoach geeft op een subtiele manier sturing en begeleiding; hij laat veel ruimte aan de bewoners zelf om ideeën te bedenken, mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen aan te dragen.
  Gelijkwaardigheid tussen buurtcoach en initiatiefnemer.
  De spelregels voor de eigen initiatieven zijn simpel: bewoners weten op korte termijn of het voorstel gehonoreerd wordt en de financiering is dan gemakkelijk geregeld.

  Evaluatie

  In Engeland is jaren via de CanDo-methode gewerkt en daarbij is gebleken dat het leefklimaat in de wijken aantoonbaar en duurzaam verbetert. In Nederland heeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) Kan wel! laten evalueren door de Universiteit van Tilburg. De uitkomst is dat de aanpak aanslaat bij bewoners, vanwege de persoonlijke benadering en de snelle onbureaucratische werkwijze.

   

  Movisie heeft in nauwe samenwerking met LSA de methodiek van Kan wél beschreven en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Oosterspoorplein e.o.

  Bewonersvereniging Oosterspoorplein e.o.

  Bewonersvereniging OosterSpoorPlein en omgeving behartigt de belangen van de bewoners die in deze buurt wonen en ...

  Lees meer >
  Stichting Bewoners Commissie Margrietpark

  Stichting Bewoners Commissie Margrietpark

  Het doel van de Stichting Bewoners Commissie Margrietpark is het behartigen van de belangen op het gebied van woon- ...

  Lees meer >
  De WisseWasjes

  De WisseWasjes

  Bij de Wissewasjes kun je je eigen wasje draaien en ondertussen even bijkletsen onder het genot van een kopje koffie ...

  Lees meer >