Community based werken door de politie

 • De politie werkt vaak samen  met bewoners; in buurtwaakteams, projecten voor criminaliteitspreventie en in samenwerkingen binnen sociale wijkteams. Zou de samenwerking  verder kunnen worden uitgebreid? Zou de politie, die in dienst van buurtgemeenschappen werkt, zelfs meer een deel van die gemeenschappen kunnen worden? Konden ze andere vragen stellen? Kan de politie  focussen op de talenten en krachten in een gemeenschap om te komen tot veiligere buurten?

  Community builder Philip Booth van Barnwood Trust uit Groot Brittannië neemt deelnemers van de Popeldag, waaronder Schiedamse en Brabantse politie die zelf ook met wijkgericht community based werken bezig zijn,  mee in zijn verhaal over Asset Based police work.


  Op 1 juni werd de Popeldag gehouden, een dag voor community builders (actieve bewoners en beroepskrachten) die werken of willen werken vanuit de ABCD-aanpak. Over een van de Maakplaatsen getiteld ‘Meer Magt voor de buurt!’ lees je hier. Lees hoe de Gloucestershire Police zich traint in community based werken a la ABCD. Niet als zomaar een manier van werken, maar een katalysator voor verandering.


  Bingo voor veiligheid

  Maar we begonnen met een …. Community Bingo! Zes simpele vragen in 5 minuten en het resultaat was verbluffend. We wisten niet alleen meer over elkaar, we konden  ook meteen verbindingen maken tussen mensen met dezelfde hobby’s en interesses. Er waren meerdere mensen met een ongewoon talent en anderen die een gemeenschap geholpen hebben om een uitdaging te overwinnen. We konden  zelfs een gitaarband vormen van drie mannen . En dat allemaal in 5 minuten tijd.  Waarom is zo’n uitwisseling de moeite waard? Je leert elkaar kennen, je kunt mensen met elkaar verbinden, je komt te weten wat mensen bezig houdt.

  En dat heeft allemaal te maken met buurtveiligheid. Want wat blijkt uit alle onderzoeken naar voren te komen dat er nodig is voor bewoners om zich veilig te voelen in hun wijk? Het antwoord is niet ‘meer blauw op straat’. Het antwoord is: mensen kennen, mensen vertrouwen en samen met mensen dingen ondernemen.

  Dienstverlener met beperkte invloed

  Het blijkt eigenlijk heel simpel en helemaal geen resultaat van politiewerk…. Deze inzichten waren voor de Gloucestershire police een trigger om anders naar hun eigen werk te kijken. Er kwam nog een inzicht bij dat hen overtuigde om te gaan experimenteren met community based werken en ‘strength based problem solving’. Namelijk het inzicht dat je als dienstverlener en probleemoplosser altijd zelf aan zet bent en de gemeenschap er meestal alleen erbij haalt als je het zelf niet voor elkaar krijgt. Waardoor je steeds meer werklast krijgt. Je krijgt in plaats van oplossingen meer problemen. Want als dienstverlener heb je – naar uit onderzoek blijkt –maar heel beperkt invloed op het veiligheidsgevoel en de werkelijke veiligheid in buurten.

  In de praktijk is politiewerk vooral georganiseerd  en gebaseerd zoals op dit plaatje. Gemeenschappen spelen een hele ondergeschikte rol.

   Gemeenschap moet leiden

  Terwijl meer veiligheid en meer veiligheidsgevoel het tegenovergestelde vereisen, juist een grotere rol voor communities, voor sterke gemeenschappen waar mensen elkaar kennen en dingen samen doen en waar de politie deel van uitmaakt. Want ‘How closer you are to your community as a policeagent, how more relationships you have and how more information you get.’

  Dat betekent veel meer samenwerking tussen politie en gemeenschappen, sterker nog: het vereist dat gemeenschappen leidend zijn – ‘citizenled’ – en de politie dat aanvult wat bewoners zelf niet kunnen. Maar ook dat de politie veelal  faciliterend in plaats van oplossend optreedt. Dat betekent andere vragen stellen. Niet ‘Hoe kunnen we als politie nog betere service verlenen, wanneer voelen jullie je veilig?’ Maar: ‘Wat doen jullie als gemeenschap al waardoor je je veiliger voelt? En welke ideeën hebben jullie om dat te versterken, wat kunnen wij daarin betekenen?’

  Dit plaatje geeft de verhoudingen bij community based werken a la ABCD aan. Hier staan gemeenschappen centraal, is er een gelijkwaardige samenwerking tussen politie en gemeenschappen en zie je dat er maar een relatief klein deel werk is dat enkel door de politie gedaan kan worden.

  ABCD Politie training in Engeland

  Philip is een van de trainers die vanuit de  Barnwoord Trust een groep beroepskrachten heeft getraind in het werken conform ABCD. Ze hebben meer dan 100 ‘Police Community Support Officers’  opgeleid en vele andere politieagenten . Daarnaast hebben ze drie politiemensen die gedetacheerd waren bij Barnwood Trust, zij werken 2,5 jaar nauw samen met de Trust. Met Kerstmis gaan zij terug naar de politie om hun kennis te delen – ze helpen nu al met de training van de politie..

  Het eerste half jaar is het voor de meeste politieagenten een cultuurshock: van cliëntgericht en probleemgericht werken moesten ze talentgericht (wat kan jij?) en community-gericht (verbindingen scheppen tussen de talenten van de wijkbewoners) leren werken.

  In de training leerden ze erachter te komen wanneer je een stap terug moet doen en het de bewoners zelf laten doen. Vier vragen helpen je hierbij:

  Ken je iemand die dit kan?
  Ken je niemand die dit kan?
  Kan je het zelf?
  Wil je het leren?

  Door de training en het nieuwe assetbased praktijkwerk is hun werk en zelfs hun leven veranderd.  Ze zijn veel meer onderdeel van de buurtgemeenschappen geworden, ze hebben geleerd om andersoortige gesprekken met buurtbewoners te voeren. Nu stellen ze buurtbewoners vragen als ‘What do you like to see happen in this community ? And what would you like to do, if there were people who could help you to do it?”


  De-escalatie

  Voor de ABCD-training werden ook buurtbewoners annex ervaringsdeskundigen uitgenodigd die psychosociale problemen hebben en meerdere malen door de politie gearresteerd zijn. Zij vertelden hoe zij de arrestaties beleefd hebben en wat volgens hen kan helpen om menselijker en de-escalerender te werk te gaan.
  Een ander voorbeeld waarin de verandering van focus van politie-oplossingen naar community oplossingen naar voren kwam was de ‘knife-crime conference’ die de politie heeft georganiseerd waar ze gericht vroegen wat mensen dachten dat de oplossing zou zijn om de messen-misdaad tegen te gaan in de buurt.  Na afloop van deze conferentie melden zich 50 van de 80 deelnemers die met concrete acties aan de slag wilden gaan.  Van meer glimlachen naar jongeren tot het opzetten van een jeugdclub!

  Verticaal en strak georganiseerd

  Tja, eigenlijk is het allemaal heel logisch en voor de hand liggend als je het zo hoort. En toch, in de praktijk valt het vaak zwaar tegen om als politie ‘zo’ te gaan werken. Want hoe kun je nou in een verticale en strak georganiseerde organisatie als de politie (die in NL ook net weer is gecentraliseerd), ‘citizenled en ‘strength based instead of problem orientated’ opereren? Dat gaat bovendien een stuk verder dan wijkgericht werken… En hoe kun je je als wijkagent daarvoor echt de ruimte pakken en je losweken van al dat kantoorwerk, waardoor je soms maar 20 procent tijd hebt om daadwerkelijk in je  buurten rond te lopen?

  Dit zijn een aantal tips en reacties van de deelnemers:
  – Just do it!
  – Don’t spend all your time in trainings, go out and practice it
  – Share your experiences with others who are also trying to work more community based
  – Find the hidden treasures in the community and show that things are changing.
  – And also: ‘Don’t tell anyone, just start in a small hidden corner!’

   

  Meer lezen en kijken

  Blog over community building work bijBarnwood Trust: https://nickmaisey.wordpress.com/2017/10/15/power-to-the-people/

  Meer over het Growing Communities programme: http://www.barnwoodtrust.org/what-we-do/growing-communities/

  Mooie voorbeelden van de Story Catching events: http://www.barnwoodtrust.org/blog/stories-significant-change/

 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  Kracht van Zuilen

  Kracht van Zuilen

  Stichting Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, ...

  Lees meer >
  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >