Checklist voor de gemeenteraad: is het huidige participatiebeleid al Omgevingswet-proof?

 • Inspraak en participatie zijn onlosmakelijk verbonden met het omgevingsrecht en de komende Omgevingswet. Door iedereen vroegtijdig en voldoende bij plannen in de leefomgeving te betrekken zorgt de gemeente ervoor dat verschillende invalshoeken, belangen en ideeën in beeld zijn. In de belangenafweging en vervolgens in de besluitvorming kan daar rekening mee worden gehouden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte een checklist voor gemeenteraden waarmee de gemeenteraad kan checken of hun participatiebeleid al Omgevingswet-proof is.

  Het huidige beleid in de gemeente is het vertrekpunt. Aan de hand van enkele aandachtspunten kan de raad checken of dat beleid al Omgevingswet-proof is. Als de ambities en doelen rond de invoering van de Omgevingswet nog niet zijn uitgekristalliseerd, dan kan de checklist helpen om ingrediënten aan te dragen voor het toekomstige participatiebeleid. Ook kan de checklist behulpzaam zijn als je als initiatiefnemer met je gemeente(raad) in gesprek wil over de uitgangspunten bij participatie.

  Verder lezen:

  Voor meer informatie zie www.vng.nl/omgevingswet en www.vng.nl/raadsleden.

 • Meer van onze leden

  Stichting Beste Buren

  Stichting Beste Buren

  4 buurtbewoners/ondernemers uit de Baarsjes en Bos & Lommer  in Amsterdam accepteerden niet zomaar  dat op ...

  Lees meer >
  Het Vogelnest

  Het Vogelnest

  Broedplaats Het Vogelnest in Dordrecht biedt een plek waar buren samen dromen kunnen realiseren. Een ...

  Lees meer >
  Stichting Groenkracht

  Stichting Groenkracht

  De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om ...

  Lees meer >