BHV/Bedrijfshulpverlening

 • BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Het betekent dat werknemers binnen een organisatie worden opgeleid om hulp te bieden aan collega’s wanneer hun veiligheid of gezondheid gevaar loopt. Moet een BewonersBedrijf zulke BHV’ers in huis hebben en, zo ja, hoeveel?

  Tot 2007 lag in de Arbowet vast dat elke organisatie voor elke vijftig werknemers één BHV’er in dienst moest hebben. In diezelfde verouderde wet golden vrijwilligers als gelijk aan werknemers. Sinds de invoering van de nieuwe Arbowet zijn beide regels niet meer van kracht, wat de situatie er voor wijkaccommodaties wat ingewikkelder op maakt. Nu vrijwilligers niet meer worden beoordeeld als werknemers, vervalt in veel gevallen de wettelijke verplichting voor de aanwezigheid van BHV’ers.

  Bedrijfshulpverlening verplicht?

  Dat wil niet zeggen dat je als BewonersBedrijf geen BHV’ers onder je vrijwilligers of beheerders hoeft te hebben. Hoewel er geen eisen aan de hoeveelheid wordt verplicht, staat in de Arbowet wel dat organisaties verplicht zijn maatregelen te nemen voor veiligheid. Schiet je tekort in de zorgverplichting, dan ben je als organisatie aansprakelijk. De invulling van die regel is afhankelijk van de grootte van je organisatie en de risico’s.

  Heb je bijvoorbeeld een groot vrijwilligersbestand, organiseer je regelmatig evenementen waar veel bezoekers op afkomen, of vinden er in je accommodatie activiteiten plaats waaraan risico’s zijn verbonden, dan heeft dat invloed op de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers die aanwezig moeten zijn in je organisatie. Om erachter te komen welke regels voor jou gelden, doe je regelmatig een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

  Bedrijfshulpverleningsplan

  Bij zo’n RI&E geef je antwoord op vragen als: zijn er in het verleden ongevallen gebeurd? Hoe groot is de kans op een ongeval? Welke maatregelen zijn nodig en hoe voer ik ze door? En hoe zorg ik dat die maatregelen blijven werken? Op basis van de inventarisatie maak je een beschrijving van de risico’s, een taakverdeling van bedrijfshulpverleners, een intern en extern alameringsschema en een lijst met hulpverleningsinstanties die gewaarschuwd moeten worden bij dreiging.

  Zulke informatie is onderdeel van je bedrijfshulpverleningsplan. Daarin neem je, behalve je RI&E, ook een ontruimingsplan, communicatieplan, oefeningen, wie de BHV’ers in jouw accommodatie zijn en welke opleiding zij krijgen op. Klik hier voor een voorbeeld bedrijfhulpverleningsplan. Wat precies de eisen zijn voor de regelmaat van bijscholing, ontruiming en andere onderdelen ligt niet vast in de wet, maar de overheid raadt BHV’ers aan om bijvoorbeeld eens per jaar een opfriscursus te volgen.

  De taken van een BHV’er

  Bedrijfshulpverlening is er vooral op gericht om bij een ongeval ergere schade of letsel te voorkomen. Dat wil zeggen dat BHV’ers voorkomen, helpen, organiseren, maar vooral ook hulp van buiten inroepen wanneer bijvoorbeeld een grote brand uitbreekt in het pand. Een BHV’er heeft de volgende taken:

  • Eerste hulp bij ongevallen bieden
  • Brand bestrijden en beperken
  • Alarmeren en evacueren van werknemers en bezoekers
  • Hulp inroepen van professionele hulpdiensten
  • Bedrijfshulpverlening organiseren

  Een BHV’er hoeft niet aan bepaalde opleidingseisen te voldoen, maar moet volgens de wet snel en juist kunnen handelen. Zorg als BewonersBedrijf daarom voor goede scholing en uitrusting zodat de BHV’er zijn/haar werk adequaat kan doen en de risico’s op die manier zo klein mogelijk houdt.

  Bronnen: BHV.nl, Vrijwilligerswerk.nl, Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >