Bewoners betrekken bij besluitvorming

 • Wil je BewonersBedrijf echt van de wijk zijn, dan is het belangrijk dat de bewoners zich betrokken voelen. Die betrokkenheid kun je bereiken door gebruikers invloed te laten hebben op het reilen en zeilen van je accommodatie. Maar hoe kun je bewoners betrekken bij besluitvorming?

  Een wijkbewoner moet het BewonersBedrijf ervaren als een stukje van zichzelf. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot, wat van belang is voor het draagvlak en daarmee van de continuïteit van de organisatie. Bij een vereniging is die invloed statutair geregeld; bij een stichting moet men het zelf regelen. Daarbij is van belang dat:

  • Schijnparticipatie (suggereren dat doelgroepen invloed hebben op het beleid zonder dat dit ook echt zo is) moet worden voorkomen. Het is een recept voor onenigheid en bewoners prikken er snel doorheen.
  • Een zakelijke bedrijfsvoering moet worden gehandhaafd. Gebruikers hebben immers belang bij kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.
  • Er onderscheid wordt gemaakt tussen gebruikersgroepen en individuele gebruikers. De invloed van individuele gebruikers op de besluitvorming beperkt zich tot tevredenheidsonderzoek, de ideeënbus en de klachtenprocedure, tenzij de individuele gebruikers zich hebben georganiseerd. In dat geval kan iemand namens dat verband deelnemen aan overleg.

  Bewoners betrekken, maar hoe?

  Er zijn verschillende manieren te bedenken waarop je gebruikers structureel en/of incidenteel kunt betrekken in besluitvorming binnen het BewonderBedrijf:

  • incidenteel of periodiek raadplegen: De lichtste vorm van participatie. Veel invloed op het beleid zal hiervan niet uitgaan.
  • deelname van gebruikers in verschillende commissies: Door gebruikersgroepen deel te laten uitmaken van commissies (denk aan de commissie beheer of de activiteitencommissie) is hun invloed op de gang van zaken tegelijk geformaliseerd.
  • gebruikersraad met of zonder juridische status: In de regel een statutair geregeld orgaan waarin (alle) groepen die gebruik maken van de accommodatie zitting hebben. De gang van zaken is vastgelegd in een reglement gebruikersraad. De gebruikersraad heeft tot taak met het bestuur overleg te voeren over het beleid en het beheer van de accommodatie. De invloed van de gebruikers op het beleid is groot.
  • deelname aan het bestuur door vertegenwoordigers van gebruikers of namens de gebruikersraad: De gebruikersraad, maar ook een vertegenwoordiging van de gebruikers, kan statutair deel uitmaken van het bestuur. Dit is de meest vergaande vorm van invloed van gebruikers op het beleid.

  Lees ook:

  Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak

 • Meer van onze leden

  Stichting Beste Buren

  Stichting Beste Buren

  4 buurtbewoners/ondernemers uit de Baarsjes en Bos & Lommer  in Amsterdam accepteerden niet zomaar  dat op ...

  Lees meer >
  Het Vogelnest

  Het Vogelnest

  Broedplaats Het Vogelnest in Dordrecht biedt een plek waar buren samen dromen kunnen realiseren. Een ...

  Lees meer >
  Stichting Groenkracht

  Stichting Groenkracht

  De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om ...

  Lees meer >