Barexploitatie

 • BewonersBedrijven halen vaak een groot deel van hun omzet uit het verkopen van drank en eten aan de bar en in de kantine. Een goed beeld van de opbrengt en kosten die het BewonersBedrijf draait met barexploitatie is essentieel voor het maken van financiële verslagen.

  De drank- en artikelenomzet kan groot of klein zijn, volledig contant worden ontvangen of gedeeltelijk op rekening. Maar altijd is er de noodzaak om die omzet te registreren in een financieel verslag en informatie over die omzet te verstrekken. Kennis van de totale omzet, contant en/of op rekening, maar ook per soort, per leverancier en per afnemersgroep kan een bestuur helpen bij:

  • Het opstellen van de omzetprognose in z’n totaliteit en per soort
  • Het opstellen van de liquiditeitsprognose inclusief gemiddeld debiteurensaldo
  • Het realiseren van kortingen of lagere inkoopprijzen per leverancier
  • Het kennen en realiseren van kortingen per afnemersgroep.

  Verder is registratie en rapportage van de omzet nodig om:

  • budgetbewaking te realiseren
  • branchevergelijkingen te kunnen uitvoeren
  • eventuele belastingafdracht te kunnen plegen
  • de theoretische omzet te kennen in verband met de ontvangst en controle
  • als onderdeel van financiële tussentijdse en eindverslagen.

  Hoe ziet de rapportage van de baromzet in het financiële verslag eruit? Dat wordt bepaald door het doel dat ermee gediend is en of de informatie bedoeld is voor intern of extern gebruik. Stel jezelf daarom de vraag: voor wie moeten de cijfers inzichtelijk zijn: bestuur, leden of de fiscus?

  Bron: Dorpshuizen.nl

 • Meer van onze leden

  Tuinenpark Amstelglorie

  Tuinenpark Amstelglorie

  Op het terrein van Tuinenpark Amstelglorie vind je ruim 400 volkstuinen, die bewerkt worden door nog veel meer ...

  Lees meer >
  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën ...

  Lees meer >
  Huurders Koepel Acantus

  Huurders Koepel Acantus

  Huurderskoepel Acantus vertegenwoordigt de belangen van de 13.000 huishoudens van Woningstichting Acantus in ...

  Lees meer >