ABCD en wijkeconomie

 • Wat hebben Asset Based Community Development (ABCD), buurtrechten en wijkeconomie met elkaar te maken?

  Zwerfvuil, verzakte trottoirs, kapotte bankjes en speeltoestellen. Wijkbewoners helpen richting werk, bieden van dagbesteding of sportieve activiteiten voor jongeren. We beseffen allemaal best dat we hier als samenleving klauwen met geld aan uitgeven. Allemaal denken we weleens: “kan dat niet goedkoper of efficiënter?”. “JA”, dat kan! Want veel van deze werkzaamheden kunnen we best zelf. Bovendien hebben we dan meer invloed op hoe de wijk eruit moet zien. Eigenaarschap, want onze leefomgeving is immers van ons en niet van een instantie.


  Op 1 juni werd de Popeldag gehouden, een dag voor community builders (actieve bewoners en beroepskrachten) die werken of willen werken vanuit de ABCD-aanpak. Over een van de Maakplaatsen getiteld ‘de magt van wijkeconomie’ lees je hier meer. Wat is wijkeconomie? Hoe en waar ligt het geld op straat?


  Meer eigenaarschap

  Een wijkonderneming kan ervoor zorgen dat er meer eigenaarschap ontstaat. Ze biedt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen om talenten te (her)ontdekken en zich nuttig te voelen. Ze kan sommige werkzaamheden goedkoper en sneller uitvoeren. Een mes dat snijdt aan meer dan twee kanten. Hoe dat in z’n werk gaat, dat lieten Joost van Buurtwerkplaats (een grote loods in Schiedam Oost waar mensen klussen, waar een klusdienst is voor de wijk, waar mensen samen komen: van mensen die in de WW zitten tot vmbo-stagiaires en van vluchtelingen die hier een taalstage volgen tot gepensioneerde timmermannen.) en Thijs van het LSA (de grootste vereniging van en voor bewonersinitiatief) zien. Want wat hebben wijkeconomie en ABCD met elkaar te maken? Nou…. Zo’n beetje alles.

  ABCD, right to challenge, wijkeconomie

  Niet gegund

  Geheel volgens de werkwijze van wijkonderneming Buurtwerkplaats trokken we door de wijk Schiedam Oost. Op zoek naar kansen voor de wijk om zelf onderhoud in de wijk te plegen. “Wat kost het om een scheve tegel recht te laten leggen door de gemeente?”. En “wat kost het om grofvuil te laten scheiden in samenwerking met een sociaal ondernemer?”. We spraken met hoveniers uit Sliedrecht die alle parkeerplaatsen van parkeerterreinen bij stations in Nederland onderhouden. Hielden buurtgesprekken bij afvalcontainers en hoorden hoe het externe bedrijven niet lukt om het dumpen van afval te voorkomen. De plantendeskundige van de Buurtwerkplaats vertelt over het bewonersinitiatief voor een natuurvriendelijke oever, waarbij het nog niet zo eenvoudig bleek om als bewonersinitiatief ook de opdracht gegund te krijgen. Het lukte niet, terwijl ze echt de capabele mensen hebben bij de Buurtwerkplaats. Wel is het hen gelukt  om een aantal dingen uit de offerte te schrappen die ze zelf konden doen. Dat bespaarde een grote smak geld.

  Right to challenge

  Joost van de Buurtwerkplaats vertelt dat hij graag meer werkzaamheden betaald over zou kunnen nemen van de gemeente. “Ik wil graag een stap verder, ook met aanbestedingen doen als wijkonderneming / BewonersBedrijf. In Schiedam Oost is een aanbestedingsvolume van 12 miljoen euro, wij proberen te kijken hoe je de wijkeconomie kunt versterken door opdrachten over te nemen. Ik geloof in het right to challenge. Daar zit ook een verdienmodel in en ik zou graag financieel losser komen te staan van de gemeente. Wij kunnen minstens net zo goed tegels recht kunnen leggen en bankjes maken als andere bedrijven. Nu komt er voor elke loszittende tegel een busje voorrijden, met flinke voorrijkosten. En als wij deze klussen zouden uitvoeren, creëert dat nog een  heleboel waarde. Mensen hebben nuttige dagbesteding, voelen zich trots, kunnen er een zakcentje aan overhouden, voelen zich meer eigenaar van hun wijk: het is win-win-win. Dus ik hoop dat dat makkelijker wordt en dat we als BewonersBedrijf een formele positie krijgen en verder kunnen gaan met het verbinden en sterk maken van de wijk.”

  De drie principes van ABCD

  Wijkeconomie op een ABCD-manier benaderen levert dus veel op. Kansen voor meer werkgelegenheid in de buurt, goedkoper onderhoud door het gebruik maken van de assets in de wijk waardoor meer wensen gerealiseerd kunnen worden. Tijdens deze werkplaats maakten we kleinere lokale (wijk) kringlopen van geld. Alles in lijn met de drie principes van ABCD: naar binnen gericht (de wijk als schaal), gebaseerd op talenten, kansen en hulpbronnen uit de wijk (een shovel is bijvoorbeeld snel geregeld bij de bevriende aannemer) en gericht op het bouwen aan relaties (wijkbewoners die elkaar kennen en hun steentje willen bijdragen aan een betere wijk).

 • Meer van onze leden

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard

  Bewonerscommissie Eigen Haard behartigt de belangen van alle bewoners in de wooncomplexen voor senioren Koornhorst ...

  Lees meer >
  Kracht van Zuilen

  Kracht van Zuilen

  Stichting Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, ...

  Lees meer >
  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >