Kathalijne Buitenweg

 • Kathalijne Buitenweg is ex-politica. Sinds 2012 is ze lid van het College voor de Rechten van de Mens.

   

  “Mensenrechten gaan over het recht om vorm te geven aan je eigen leven; als het ware je eigen boek te schrijven. Als lid van het college voor de Rechten van de Mens maak ik mij hier sterk voor. Het gaat om de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, zonder ongeoorloofde inmenging en belemmeringen. De vereniging LSA werkt eraan belemmeringen weg te nemen en mensen meer zeggenschap te geven over hun directe leefomgeving. Het is belangrijk dat iedereen kan meebeslissen over zaken die hem of haar aangaan. Het LSA maakt zich hier hard voor, bijvoorbeeld binnen de buurtrechten en de BewonersAgenda Stad, opgesteld door actieve bewoners, en door te eisen dat de (lokale) overheid transparante informatie geeft. Dat zijn doelstellingen van het LSA die ik van harte onderschrijf.”

 • Meer van onze leden

  Tuinenpark Amstelglorie

  Tuinenpark Amstelglorie

  Op het terrein van Tuinenpark Amstelglorie vind je ruim 400 volkstuinen, die bewerkt worden door nog veel meer ...

  Lees meer >
  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden

  Hilversum Verbonden stimuleert samenwerking en verduurzaming. Wij willen vernieuwers met constructieve ideeën ...

  Lees meer >
  Huurders Koepel Acantus

  Huurders Koepel Acantus

  Huurderskoepel Acantus vertegenwoordigt de belangen van de 13.000 huishoudens van Woningstichting Acantus in ...

  Lees meer >