Jongeren zijn ook actieve bewoners

 • Dit kabinet heeft een grote ambitie: de maatschappelijke diensttijd. Tijdens de maatschappelijke diensttijd doen jongeren iets voor een ander en leveren zo een bijdrage aan de samenleving. Daarbij leren ze nieuwe vaardigheden en ontwikkelen ze hun talenten. 

  LSA zag al snel een mooie match met bewonersintitatieven. Op vrijwillige basis zetten bewoners zich in voor de samenleving, en wel heel dichtbij in hun eigen buurt of wijk. Hierbij zetten ze hun eigen verlangens, ambities en talenten in om samen heel veel voor elkaar te krijgen. Niet bij alle bewonersinitiatieven zijn jongeren betrokken. Zo lijken jongeren minder actief te zijn in hun buurt dan ouderen. Maar schijn bedriegt. Omdat er nu eenmaal minder jongeren dan ouderen zijn, zijn actieve bewoners ook vaker wat ouder. De helft van alle jongeren doet wel eens vrijwilligerswerk en heeft ook contacten in de buurt. Dat neemt niet weg dat jonge bewoners minder vaak actief zijn in de buurt dan ouderen, en dat sommige bewonersinitiatieven daardoor sterk leunen op oudere vrijwilligers.

  Maatschappelijke diensttijd in de buurt

  LSA wil daarom, met acht sterke netwerken van bewonersinitiatieven, experimenteren met de Maatschappelijke diensttijd in de buurt. Het biedt jongeren de gelegenheid om zich als actieve bewoners in te zetten als vrijwilliger in hun buurt. Het biedt bewonersinitiatieven een kans om jongeren meer te betrekken bij hun plannen en activiteiten. Jongeren worden zo niet langer gezien als doelgroep van beleid of activiteiten, maar als actieve bewoners. Een programma waarin jongere en oudere bewoners samen het heft  in handen nemen voor een betere buurt.

  Vandaag dienden we een aanvraag in voor deelname aan de proeftuin. Hiervoor maakten we met acht sterke regionale netwerken van bewonersinitiatieven een mooi plan. We zijn blij met de samenwerking met deze netwerken:

   

  Haagse Zorgkracht
  Twentse Noabers
  SAMEN030
  Bewonersacademie Amsterdam
  Zorgcoöperaties Zuid-Nederland (doorverwijzer)
  Delfshaven coöperatie
  DeBlauweWijkEconomie Arnhem
  Accent op Ieders Talent

  Uiterlijk begin van het jaar horen we of ons project financiering krijgt en we kunnen deelnemen aan deze proeftijd. In spanning wachten we af. Hoe dan ook hebben we mooie plannen gemaakt om de talenten van jongeren beter aan onze mooie initiatieven te binden.

   

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Doarpswurk

  Stichting Doarpswurk

  Doarpswurk is DE autoriteit en DE expert op het gebied van het ondersteunen van ...

  Lees meer >
  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar

  Fonds Wassenaar is een onafhankelijk, lokaal fonds van en voor Wassenaarders met als doelstelling de sociale cohesie ...

  Lees meer >
  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >