Initiatiefnota ‘De Herovering van de Publieke Samenleving’

 • De PvdA en de CU publiceerden op 23 augustus de initiatiefnota ‘De Herovering van de Publieke Samenleving’. Hierin doen ze een aantal voorstellen om ‘burgers meer macht te geven’.

  Onze BewonersAgenda is duidelijk gelezen en hoewel we zeker dingen missen, zien we ook een aantal goede aanbevelingen.

  141115_176_LBD2014_LRWij zijn onder meer content dat het Uitdaagrecht genoemd wordt. Het is een van de buurtrechten waar het LSA al sinds 2011 voor pleit. Niet onverdienstelijk, er wordt binnen veel gemeenten mee gewerkt en het is onder meer ingebed in de Wmo, maar we zijn het er totaal mee eens dat dit recht nog veel breder vastgelegd moet worden in wetgeving.

  Uitdaagrecht

  Zij stellen voor de regering opdracht te geven met voorstellen te komen om het uitdaagrecht breder in wetgeving op te nemen. Het uitdaagrecht biedt burgers de mogelijkheid om de overheid een alternatief plan voor te stellen.

  We kennen dit recht ook wel als Right to challenge. Hier leggen we uit wat dit betekent. In de nota wordt het LSA ook genoemd als maatschappelijke organisatie die voor dit recht pleit. Jammer dat ze een verkeerde naam gebruiken… We worden genoemd als het Landelijk Steunpunt Aandachtswijken.  

  Verder pleiten de partijen onder meer voor:

  Recht op overname

  Zij stellen voor de regering de opdracht te geven met voorstellen te komen om het recht op overname in wetgeving vast te leggen, zodat een wettelijke grondslag ontstaat voor lokale verenigingen en buurten om belangrijke gebouwen met een maatschappelijke functie over te nemen

   

  Recht op zeggenschap

  Zij stellen voor de regering te vragen het recht op zeggenschap binnen de gezondheidszorg breed vast te leggen en uit te werken.  Zij stellen voor de regering te vragen onderzoek te doen naar de toepassing van zeggenschapsrecht in de sociale huursector.

   

  Maatschappelijke coöperatie als rechtsvorm

  Zij stellen voor dat de regering onderzoekt of er een maatschappelijke variant van de bestaande coöperatieve rechtsvorm kan worden geïntroduceerd. Zij stellen daarnaast voor dat de regering in kaart brengt welke obstakels er voor coöperaties zijn met betrekking tot onder meer zorg, wonen, energie, voedsel en welzijn.

  Ook dit zijn voorstellen die actieve bewoners en BewonersBedrijven goed kunnen gebruiken. Wij zijn blij dat we elementaire zaken uit onze BewonersAgenda herkennen.

  Want het is hoog tijd voor ruimte aan actieve bewoners, aan maatschappelijk initiatief. We zijn klaar met de tegenwerkende bureaucratie. Tijd voor een nieuwe wind. Het LSA is dan ook erg benieuwd hoe de andere politieke partijen meer ruimte voor de samenleving willen gaan organiseren.

  Verder lezen:

  Lees de hele nota hier.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >