Informatie en zelfbeheer

 • Het LSA wordt veel gebeld, gemaild en op andere manieren geraadpleegd. Terecht. Het LSA heeft bergen, bergen aan informatie en deskundigheid. Dat zeggen we niet om te stoer te doen: het is zo.

  Die informatie zit wel verdeeld over een heleboel mensen. We hebben een deskundig secretariaat en onze vereniging bestaat uit zo’n 70 actieve vrijwilligers, veelal met een flink aantal vlieguren in hun wijk. Hun achterban komt ook op onze kennisbijeenkomsten en deelt hun kennis actief met de rest van de aanwezigen. Omdat dit niet pas sinds kort gebeurt maar al 25 jaar, hebben wij hier een netwerk van wijkdeskundigen uit het hele land waar je u tegen kunt zeggen.

  Moeilijke vragen

  Onze vereniging heeft ook veel contacten in het buitenland waar we kennis en wijkmethodieken (af)kijken. Zo leren we hoe het niet moet, maar ook wat er wel werkt. Het is dan ook niet meer dan logisch dat veel bewoners aankloppen bij het LSA voor steun of hulp. Veel van deze vragen kunnen we beantwoorden, al dan niet met de hulp van een leden uit ons netwerk. Maar de laatste tijd komen er ook vragen die we niet kunnen beantwoorden. We krijgen nu vragen over zaken als sociale hygiëne, paracommercie, ondernemingsplannen, vrijwilligersbeleid, statuten, reserveringssystemen et cetera. Door de hevige economische crisis en de terugtrekkende overheid sluiten nu veel wijkhuizen. Het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) rekende ons voor dat er een gat zit van 6,1 miljard euro tussen de verwachte inkomsten en uitgaven van gemeenten in 2017. Gemeenten mogen geen tekorten hebben op hun begroting, dus ze moeten nog harder en nog meer bezuinigen. Bewoners, vrijwilligers en verenigingen houden hun hart vast. Grote kans dat ook hun gemeente hun buurthuis, wijkhuis of MFA afstoot om te bezuinigen. De vraag is of zij het dan in zelfbeheer willen overnemen.

  Daar is voor actieve vrijwilligers niet zo maar ‘ja’ op te zeggen. Om te weten of ze die verantwoordelijkheid aan willen of kunnen gaan, zoeken ze eerst steun. Ze organiseren zich, zoeken naar draagvlak en bedenken innovatieve manieren om hun wijkhuis (financieel) te laten voortbestaan. Vaak zijn ze bereid zelf de handen uit de mouwen te steken om de programmering en exploitatie van het wijkhuis voor hun rekening te nemen. Wat volgens bewonersbesturen ontbreekt – het LSA sprak veel bewonersgroepen die zich bezighouden met of voorbereiden op zelfbeheer – is kennis, praktijkervaring en hulp. Het LSA gelooft in een toekomst waarin wijkhuizen worden beheerd door bewoners. Maar voor een kansrijke toekomst is een wijkhuis nieuwe stijl nodig; een wijkhuis dat nauw aansluit op de behoeftes uit de wijk, belangrijke publieke functies combineert en steeds meer ingericht is als een onderneming.

  Klaarstomen voor de toekomst

  Om aan te tonen dat zelfbeheer van wijkaccommodaties daadwerkelijk succesvol kan zijn, zet het LSA een project op waarbij 5 wijkaccommodaties worden klaargestoomd voor die toekomst. Tegelijkertijd zal alle nuttige informatie en alle praktijkervaringen worden gedeeld met mogelijk geïnteresseerden. De opgebouwde expertise, in de vorm van een brede variëteit aan deskundigen en praktische informatie, zal later ook in te huren zijn door alle gemeentes en organisaties die wijkhuizen in zelfbeheer willen ondersteunen of stimuleren. Zo bouwen we het bewijs op dat zelfbeheer van wijkhuizen de toekomst is, waarbij gaandeweg alle opgedane informatie en ervaringen breed voor iedereen beschikbaar is.

  Voor dit plan zoeken we nu fondsen. We gaan met verschillende mogelijke financiers het gesprek aan om actieve en gepassioneerde bewoners de mogelijkheid te geven hun eigen wijkhuis te behouden. En om ervoor te zorgen dat we in de nabije toekomst op alle vragen die hierover komen wel een antwoord weten.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >