In het Drentse veen ben je niet alleen

 • We stellen graag de deelnemers van het project Betrokken Buurten voor. Actieve bewoners laten in deze reeks zien hoe ze eenzaamheid in de wijk verminderen én delen wat ze nog willen leren. Gasselternijveen is het enige dorp onder de deelnemers. Het is een oud lintdorp met achttienhonderd inwoners, midden in de Drentse veenkoloniën. Anderhalf jaar geleden werd Dorpscoöperatie De Brug in het leven geroepen om meer onderling contact en burenhulp te organiseren.

   

  Wat doet de dorpscoöperatie eigenlijk?

  Albert, medeoprichter en penningmeester stond aan de wieg van de coöperatie. “Bewoners wilden de leefbaarheid van het dorp in stand houden en verbeteren. Ze wilden elkaar ook graag meer ontmoeten. Een aantal dorpsgenoten speelde al een tijdje met de gedachte om een coöperatie op te richten. Na een enquête onder bewoners bleek dat daar behoefte aan was. De Brug richt zich vooral op de vragen en zorgen van de individuele inwoners van Gasselternijveen. Nu organiseren we onder andere een sociale huiskamer en het dorpsloket, koken we maaltijden en regelen we vervoer.”

  Ik had laatst één van onze vrijwilligers aan de lijn. Weet je wat ze zei? ‘Wat fijn dat je belt! Nu kan ik eindelijk wat doen voor een ander.’

  In jullie dorpsloket zijn veel vrijwilligers actief. Wat voor een rol speelt het loket in Gasselternijveen?

  “Mensen met vragen kunnen ons bellen of mailen. Soms hebben ze vragen over vervoer naar het ziekenhuis of kunnen ze wat hulp in de tuin gebruiken. Er staan vijftig vrijwilligers klaar om buren deze hulp te bieden,” vertelt Dorine. Ze werkt als vrijwilliger bij het dorpsloket. “Voordat het loket bestond kwamen hulpvragen terecht bij het sociale wijkteam en een vrijwilligerscoördinator. Dat was wat anoniemer. Omdat wij allemaal dorpsgenoten van elkaar zijn, weten we precies wie er bij ons aan de bel trekt. We kunnen iemand koppelen aan iemand die we zelf ook kennen. Zo helpen we elkaar als buren. Dat contact is veel persoonlijker en makkelijker. En mensen wíllen ook graag iets betekenen voor mensen uit hun omgeving Ik had laatst één van onze vrijwilligers aan de lijn. Weet je wat ze zei? ‘Wat fijn dat je belt! Nu kan ik eindelijk wat doen voor een ander.’”

  Het verminderen van eenzaamheid is een van de doelstellingen van de coöperatie. Waarom is dat zo belangrijk?

  “Je ziet mensen zo opfleuren en genieten van de sociale contacten”, vertelt Carla. Ze is buurtwerker in Gasselternijveen en heeft een verbindende rol in het dorp. “We horen en merken om ons heen dat er eenzaamheid is in het dorp. Vooral bij ouderen, maar ook onder andere inwoners. Daar willen we wat aan doen. Daarom zijn ouderen drie dagen in de week welkom in de huiskamer.” Ze vertelt over een inwoner die jaren geleden verhuisde naar Gasselternijveen. “Het leggen van contacten was lastig voor haar, maar ze komt nu af en toe naar de huiskamer. Daar start het sociale contact voor haar. De huiskamer is echt een vorm van dagbesteding voor sommige ouderen.  Met mooi weer gaan we naar buiten in de beweegtuin, soms besteden we aandacht aan de Drentse taal of er komt iemand met accordeon om muziek te maken. We hebben liedjesboeken en zingen mee. Heel gezellig!”

  We hebben nog moeite met het vinden van de mensen die écht eenzaam zijn, terwijl we graag horen wat we voor hen kunnen betekenen

  Wat willen jullie nog leren door deelname aan Betrokken Buurten?

  “We hebben nog moeite met het vinden van de mensen die écht eenzaam zijn, terwijl we graag horen wat we voor hen kunnen betekenen,” legt Carla uit. “Daar willen we tijdens Betrokken Buurten graag meer over leren. We hebben meer zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden nodig om aan de slag te gaan. Het is voor ons interessant om kennis uit te wisselen en te leren van initiatieven die op hetzelfde terrein opereren.” Medeoprichter Albert voegt toe: De werkgroep ‘In het veen sta je niet alleen’ hebben we speciaal hiervoor in het leven geroepen. Naast de coöperatie zijn ook organisaties zoals de voedselbank, de gemeente, de huisarts, de kerk en welzijnsorganisaties lid. We willen samen op te trekken om eenzaamheid te verminderen. De vraag hoe we dit op de lange termijn kunnen organiseren, houdt ons allemaal bezig. We willen het liefst een stevige basis leggen voor de komende jaren.”

  Meer over het programma Betrokken Buurten.

 • Meer van onze leden

  Stichting Onze DROOM

  Stichting Onze DROOM

  De ontmoetingsplek waar iedereen welkom is! Stichting Onze DROOM organiseert ontmoetingen en biedt dagbesteding en ...

  Lees meer >
  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Zorgvrijstaat

  Zorgvrijstaat

  Zorgvrijstaat wil bewoners van Rotterdam West organiseren in het zorgen voor elkaar. In de overtuiging dat de ...

  Lees meer >