Hoe werken bewonersinitiatief & welzijn beter samen?

 • Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor partijen zoals welzijnsorganisaties soms wennen. Bewoners en beroepskrachten werken beiden aan verbinding en veerkracht in de lokale gemeenschap.

  Een goede samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewoners en welzijnswerkers kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken in de buurt gaat niet altijd makkelijk. VSBfonds is daarom op zoek naar ideeën om dit soort samenwerkingen te verbeteren. En wij zoeken graag mee!

  We kijken uit naar plannen voor experimenten die het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties bevorderen. Het plan moet door bewoners en beroepskrachten gezamenlijk zijn opgesteld en gezamenlijk worden uitgevoerd.

  Jouw idee of plan

  Zie jij als actieve bewoner, buurtmaker of sociaal werker kansen om de samenwerking tussen een buurtinitiatief en het lokale welzijnswerk te verbeteren?

  Het kan bijvoorbeeld gaan om de opstart en uitvoering van een gezamenlijke activiteit in de buurt. Of om een gezamenlijke training. Of om de doorontwikkeling van een werkwijze waarvoor tijdelijk extra inzet nodig is. We realiseren ons dat het erg afhankelijk is van de lokale situatie, welke activiteiten onderdeel uitmaken van het experiment. Een eerste voorstel (twee A4 is voldoende) voor een lokaal samenwerkingsexperiment kan tot 15 september 2021 ingediend worden. Kijk hier voor meer info.

   

 • Meer van onze leden

  Bewonersgroep Arnhems Hart

  Bewonersgroep Arnhems Hart

  "Samen sociaal, meedenken en actief de binnenstad verbeteren." Veel binnenstadbewoners van Arnhem willen graag ...

  Lees meer >
  Stichting R3NEW

  Stichting R3NEW

  "Wij dromen van een buurt of wijk waar kinderen spelen, en ouderen genieten. Een plek waar diversiteit mag ...

  Lees meer >
  Aan den Hofpad

  Aan den Hofpad

  - NAAST elkaar VOOR elkaar MET elkaar - Aan den Hofpad is  een organisatie die paramedische zorg biedt voor ...

  Lees meer >