Het LSA barst van de goede voornemens

 • Het LSA wenst iedereen een prachtig 2016 en belooft zich ook dit jaar weer hard te maken voor alle actieve bewoners in Nederland. We organiseren kennisbijeenkomsten (de eerste al op 30 januari, in Zwolle). We gaan vol voor buurtrechten, we zullen de BewonersAgenda onder de aandacht brengen van de hele samenleving. BewonersBedrijven en Buurthuizen in zelfbeheer blijven we volgen en ondersteunen. Ook dit jaar gaan we actieve bewoners met passie met elkaar verbinden en de kracht van onderop aanjagen en versterken. En we willen dit jaar als vereniging verder groeien: sluit je aan. Samen zijn we sterk!

   30 januari Right to Challenge: Aan de slag

  Wees van harte welkom op onze eerste themadag van het jaar. Op zaterdag 30 januari houden we de themabijeenkomst: ‘Right to Challenge: Aan de slag in Zwolle’. Steeds meer bewoners en gemeenten zoeken nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, zeggenschap en samenwerking. Het Right to Challenge kan hierbij helpen. In het kort gaat het over het recht voor bewonersgroepen om publieke taken (van bijvoorbeeld de gemeente) over te nemen wanneer ze denken het beter of goedkoper te kunnen. Het is de hoogste tijd om echt aan de slag te gaan! Hoe kun jij gebruik maken van het Right to Challenge en wat kan het LSA voor je betekenen? Hier vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor de dag.

  BewonersAgenda 

  Eind 2015 maakten we samen de BewonersAgenda. Een oproep waarin actieve bewoners duidelijk maken wat zij van de samenleving nodig hebben om hun initiatief leuker, beter en sterker te maken. En daar gaan we in 2016 daadwerkelijk mee aan de slag. Inmiddels hebben meer dan 100 mensen van tientallen (bewoners)organisaties deze agenda onderschreven. Ook zijn op de agendapuntenBewonersDeals gesloten. Bewoners en bedrijfsleven sloten deals met elkaar om bijvoorbeeld een pilot open overheid op te zetten, maatschappelijk aanbesteden voor bewoners makkelijker te maken en een netwerk voor wooncoöperaties op te richten. Je kunt bij deze deals aanhaken of zelf een BewonersDeal sluiten. Mail naar LSA@LSAbewoners.nl en wij koppelen je aan de juiste mensen. En heb jij de BewonersAgenda al onderschreven? Dat kan hier.

  BewonersBerichten: vakblad voor bewoners

  Ons kwartaalblad LSA Bewonersberichten is hét vakblad voor actieve bewoners. Hierin berichten we over interessante ontwikkelingen op het gebied van bewonersinitiatief, de vernieuwing van democratie en de ontwikkelingen binnen het LSA.
  In het laatste nummer veel nieuws en nieuwtjes over buurtrechten en een ruime terugblik op het grootste evenement van het jaar voor actieve bewoners: de Landelijke Bewonersdag. Lees hem hier digitaal.
  Wist je dat je tegenwoordig ook kunt adverteren in dit magazine? Kijk hier voor de tarieven.

  Buurtrechten en het LSA

  Maatschappelijke initiatieven passen niet in bestaande hokjes. Dat maakt ze kwetsbaar terwijl het tijd is de kracht ervan te laten groeien. Het is tijd om het hokjesdenken niet langer op te dringen en om met buurtrechten nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken. Het uitgangspunt van het LSA is ‘houd het lokaal’: geef buurtbewoners opdrachtgeverschap voor lokale voorzieningen en dienstverlening, bepaal niet over hun hoofden heen. Geef ze de rechten die nodig zijn: buurtrechten.
  En er is beweging. 1. We hebben een afspraak met minister Plasterk om het Right to Challenge begrijpelijker en robuuster uit te werken. 2. We maken in opdracht van het ministerie van BZK samen met VNG een handvest om gemeenten te helpen beter samen te werken met bewoners op het gebied van buurtrechten. 3. Daarnaast werken we (met Vilans en Movisie) aan betere informatievoorziening over de Right to Challenge binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor bewoners en voor gemeenten. Wij werken er hard aan om te zorgen dat actieve bewoners de rechten en mogelijkheden krijgen die ze verdienen en nodig hebben!

  Terugblik: Burgers maken de begroting

  In Nederland gebeurt het nog niet veel, maar in andere landen beslissen bewoners al over een aanzienlijk deel van de begroting voor de stad. Daarom trokken we naar Antwerpen. Daar was de eerste burgerbegroting een succes. In verschillende fasen beslisten inwoners over 10 procent van het budget van het district Antwerpen. Onder het motto ‘wat zou jij doen met 1 miljoen?’ gingen bewoners met elkaar in gesprek. Op 21 december hoorden we hoe deze beslissingen in Antwerpen genomen werden en speelden we zelf het ‘burgerbegroting-spel’. Ook zochten we manieren om de burgerbegroting in Nederland in te zetten. Lees er over in het verslag.

  Nieuwe pionier en nieuwjaarsupdate Beheer je Buurthuis

  Ons project Beheer je buurthuis presenteert een nieuwe pionier: Buurthuis Fatima. In een vergrijzende wijk in Weert waar voorzieningen wegvallen, willen de initiatiefnemers via een wijkcoöperatie een centrale huiskamer realiseren. Iedereen is welkom en iedereen draagt zijn steentje bij. Het LSA ondersteunt Fatima via procesbegeleiding – op Beheer je buurthuis vertellen we je alles over de voortgang. Ook heeft de online zelfbeheer-kennisbank van Beheer je buurthuis een flinke nieuwjaarsupdate gekregen, met dossierartikelen over onder andereinbraakpreventie, de Arbowet, wijkrestaurants, een rekenprogramma voor de exploitatie van je buurthuis, en voorbeelden van arbeidsovereenkomsten en een inventarislijst. De kennisbank wordt in 2016 nog verder uitgebreid. Houd Twitter in de gaten voor de laatste updates!

  Pitches, bustours en nieuwe BewonersBedrijven 

  Ook over ons project BewonersBedrijven is er veel moois te melden! Vol enthousiasme richten we ons dit jaar nog meer op het vormen van een netwerk van BewonersBedrijven en het onder de aandacht brengen van deze vorm van sociaal ondernemen. Wat kun je verwachten? We verspreiden kennis en goede voorbeelden viaonze website. De succesvolle bustour in Oost-Nederland krijgt een vervolg in West-Nederland. Net als het pitchtraject Pitchen voor impact in je wijk dat wij samen met KNHM organiseren. In november 2015 pitchten vijf startende BewonersBedrijven hun plan. Twee van hen presenteren dit eind januari aan de beoordelingscommissie om startkapitaal aan te vragen. Houd de projectwebsite in de gaten voor de uitslag van de beoordelingsronde en actueel nieuws.

  Word lid van het LSA

  Sluit je aan bij de enige vereniging van en voor actieve bewoners. Samen kunnen we zoveel. Met elkaar hebben we meer kennis, meer netwerk, meer mogelijkheden, meer slagkracht. Zowel bewoners als bewonersgroepen die zich inzetten om de leefbaarheid van hun eigen buurt te verbeteren, zijn heel welkom om zich bij het LSA aan te sluiten!Als vereniging zijn we actief met het bevorderen van actieve participatie van bewoners en vernieuwing van (lokale) democratie. Het LSA stimuleert en ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich willen nemen. Word lid op persoonlijke titel voor 75 euro per jaar, of met je organisatie voor 125 euro. Lees op onze site welke voordelen dit allemaal heeft (onder meer gratis naar bijeenkomsten!).

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >