Groen licht voor experimenten met wijkondernemingen

 • Het LSA gaat experimenteren met wijkondernemingen die bestuurd worden door bewoners. Op onze conferentie op 27 juni zei minister Donner dat de experimenten er spoedig moeten komen.

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) heeft enige tijd geleden een projectplan met experimenten deze aangeboden aan minister Piet Hein Donner. We willen met wijkondernemingen op Engelse leest (development trusts) experimenteren in Nederland. Op de conferentie `Ruimte voor burgers` op 27 juni zei de minister dat hij “de handschoen oppakt die het LSA hem heeft aangeboden”. Hij wil kijken hoe er zo snel mogelijk projecten in gang gezet kunnen worden om zo ervaringen op te doen.

  Op de conferentie van het LSA, het ministerie van BZK en KEI was er veel aandacht voor de development trusts. Phillip Blond, de strateeg achter de Engelse `Big Society`-gedachte, schetste in een gepassioneerde speech hoe de omstandigheden voor de onderste laag van de maatschappij de afgelopen decennia is verslechterd. De bezitloze klasse kan alleen opklimmen wanneer ze toegang krijgt tot collectief bezit, betoogt hij. Burgers moeten zeggenschap en daarmee verantwoordelijkheid krijgen, ook voor hun eigen wijk.

  Een manier om mensen die kansen te geven is hen de mogelijkheid te bieden een gebouw te verwerven. Vanuit dat gebouw kunnen bewoners zowel activiteiten uitvoeren en diensten verlenen, als eigen geld verdienen. Daarnaast kunnen ze vanuit dat wijkgebouw onafhankelijke professionals aansturen. In Engeland bestaan er al 500 van deze development trusts. Het is een juridische term voor een wijkonderneming met een bestuur dat voor de meerderheid bestaat uit bewoners.

  LSA onderhoudt nauwe contacten met de parapluorganisatie van de development trusts in het Verenigd Koninkrijk: Locality en heeft toegang tot hun kennis en ervaringen. Het LSA is al een tijd geleden geïnspireerd geraakt door de werking van development trusts. In 2009 ging het LSA met een groep van 60 bewoners op bezoek bij verschillende trusts, en in mei 2011 heeft het LSA met een kleinere groep de wijkondernemingen bezocht.

  Nu Donner heeft gezegd de handschoen op te pakken en daarmee de experimenten de ruimte te geven, is het vooral belangrijk dat iedereen zich realiseert dat deze wijkondernemingen vanuit bewoners moeten ontstaan, van onderaf en nooit van bovenaf. Er moeten (beperkte) beginkapitalen komen, er moet juridische en financiële ruimte komen, er moeten trainingen en informatiebijeenkomsten komen voor bewoners, maar bovenal moet er een enorme mentaliteitsverandering komen bij alle partijen. Op de conferentie was duidelijk dat er een breed draagvlak is onder bewoners, ambtenaren en vertegenwoordigers van corporaties.

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden

  Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >