“Wij geloven in bewonerskracht, ook in kwetsbare wijken”

 • Waar gaat het LSA zich op focussen in 2018, en waarom? Bestuurslid Petra van Duijnhoven en directeur Thijs van Mierlo geven een beeld.

  Waar gaat het LSA zich in het nieuwe jaar op richten?

  Petra:  “We gaan natuurlijk keihard verder! Verder bouwen aan verbindingen, tussen bewonersgroepen en alle partijen die bezig zijn met leefbaarheid van buurten. We gaan de kracht van bewonersinitiatief het podium geven die het verdient. En hard werken om hen te helpen deze kracht te vergroten!”

  Thijs: “Juist, dat.  En we hebben twee belangrijke pijlers: WijkBV en aandachtswijken. We zullen verder gaan zoeken en werken aan het nieuwe concept WijkBV. Als we spreken over de WijkBV, zien we een wijk voor ons als ecosysteem, waar wordt  gewerkt aan de kwaliteit van de buurt. Waar bewoners zoveel mogelijk met elkaar bepalen wat zij belangrijk vinden en hoe de dienstverlening hierop wordt ingericht. Waar BewonersBedrijven, wijkondernemingen en/of gebiedscoöperaties echt een economische factor zijn. Waar nieuwe samenwerkingen ontstaan: waardoor er samensturing is. Waar eigenaarschap van diensten, gebouwen en publieke middelen in handen van bewonerscollectieven kunnen zijn. In de WijkBV is ondernemerschap voor bewonersinitiatieven vanzelfsprekend. Door dit alles blijven veel geldstromen echt in de wijk.

  Het andere belangrijke thema waar we ons extra hard voor in gaan zetten zijn kwetsbare wijken. Het gaat slecht in onze aandachtswijken. Dit blijkt uit onderzoek van Platform31 en onze leden geven het ook aan. Een groot deel van de aandachtswijken holt achteruit op het gebied van leefbaarheid. Er is al jarenlang geen aandacht geweest van de rijksoverheid voor die wijken waar de problemen het grootst zijn. Het geloof en denken in een ‘participatiesamenleving’ is doorgeslagen in een te passieve houding van de overheid.”

  Ook in aandachtswijk het Brukske zoeken mensen meer en meer zelf lokale oplossingen voor lokale problemen

  Hoe komen die twee pijlers samen?

  Thijs: “Het hoort heel erg bij elkaar. We geloven in bewonerskracht in die kwetsbare wijken, alleen heb je daar wel een andere aanpak nodig met meer aandacht en ondersteuning. Maar de principes van een WijkBV zijn natuurlijk ook van toepassing op kwetsbare wijken. Het gaat er juist om dat dat er een systeem komt waar die economische component heel belangrijk is. We zoeken een aanpak waar iedereen er op vooruitgaat. In aandachtswijken gaat heel veel geld om (denk alleen al aan zorg en ondersteuningsbudgetten), maar dat geld stroomt de wijk ook meteen weer uit.  We moeten die budgetten ombuigen. En ook in deze wijken kan er veel meer opdrachtgeverschap naar bewonersgroepen gaan.”

  Petra: “En juist in de aandachtswijken is er iets geks aan de hand natuurlijk. Ik ben voorzitter van het Wijkplatform Brukske, de wijk Brukske is een aandachtswijk in Venray.  Ik ben hier al heel lang actieve bewoner en kan dus uit eigen ervaring vertellen dat wij heel lang gepamperd en gesubsidieerd zijn, waardoor we minder geneigd zijn om een onafhankelijke sterke rol te pakken. En de gemeente is die oude verhouding ook heel erg gewend. Actieve bewoners zijn altijd de vragende partij geweest. Maar nu hebben gemeenten amper geld te verdelen én houden ze die betuttelende houding. Een voorbeeldje: Ik heb met mijn wijkplatform geld ontvangen van het Kans-fonds voor ons project om kinderen na schooltijd op een zinvolle manier bezig te houden. We helpen kinderen die dat hard nodig hebben, meer motivatie en zelfvertrouwen te krijgen. Geweldig, het geld hebben we dus zelf binnengehaald. En dan zegt de gemeente nu nijdig dat we dat achter hun rug om hebben gedaan! Natuurlijk hadden we het hen ook al gevraagd, maar er was geen budget en als we dat in onze wijk het Brukske zouden mogen doen dan zou het in alle wijken moeten, bla bla bla. In elk geval hebben ze nu als een boze opvoeder gezegd dat ‘we dan ook in de toekomst niet op financiële steun hoeven te rekenen’. Geloof me, onze relatie met de gemeente heeft hierdoor echt een deuk opgelopen.”

   

  Willen jullie met ‘aandacht voor kwetsbare wijken’ terug naar een wijkaanpak vanuit het rijk?

  Petra: “Actieve bewoners hebben nu een andere houding dan toen. Mede dankzij het LSA zijn we geëmancipeerder. We zoeken zelf lokale oplossingen voor lokale problemen en laten ons veel minder sturen. Niet door de overheid, niet door de welzijnsinstellingen. Wat er moet gebeuren is dat houdingen moeten veranderen: gemeenten wees toch niet zo bang voor eigenaarschap en onafhankelijkheid van bewoners. Maar we willen van het rijk wel dat ze zien dat lokale overheden hun enorme taak niet aankunnen. We willen dat het rijk ziet dat er nu taken blijven liggen die actieve bewoners oppakken terwijl actieve bewoners daar vaak geen geld, ruimte of fysieke plekken voor hebben. Dat: rijksoverheid moeten jullie je aantrekken!”

  “Het kan niet zo zijn dat in een tijd waar Nederland economisch floreert, de slechtste wijken aan hun lot worden overgelaten”

  Thijs: “We kunnen en willen daar niet terug naar een landelijke wijkaanpak zoals in de Vogelaartijd. Wij zien wel wat de rijksoverheid zou kunnen doen om de kwetsbare wijken te helpen. Er zijn nu vele gemeenten die (soms ieder voor zich) zoeken naar een nieuwe manier om met leefbaarheidsproblemen om te gaan en om met bewonersinitiatieven om te gaan.  Die kunnen steun gebruiken. We zien een pakket met maatregelen voor ons waar buurtrechten (waaronder right to challenge en recht op gebouwen en grond), deskundigheidsbevordering, community building en lokale samenwerking onderdelen van zijn. Het rijk moet hiervoor geld en tijd vrij maken. Het kan niet zo zijn dat in een tijd waar Nederland economisch floreert de slechtste wijken aan hun lot worden overgelaten.”

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >