Geef bewoners de regie over de energietransitie

 • De energietransitie kan helpen het tij te keren in kwetsbare wijken, mits bewonerscollectieven centraal staan, zo betoogt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Als bewonersgroepen als partners worden gezien, kan de energietransitie een vliegwiel worden voor wijkontwikkeling in brede zin. “Geef de regie in handen van bewoners.”

  De vele bewonerscollectieven die zich verenigd hebben in het LSA zien dat het potentieel van de samenleving niet wordt ingezet om de energieopgave te laten slagen. Thijs van Mierlo, directeur van het LSA, verwoordt het als volgt: “Veel van de kwetsbare wijken zitten, ondanks de economische opleving, in een neerwaartse spiraal. Nu gaat er veel geld geïnvesteerd worden in deze wijken in het kader van de energietransitie. Dat kunnen we aan elkaar koppelen. Door deze grote topdown-operatie een stuk meer bottom-up aan te pakken kan het kansen bieden aan bewoners en hun initiatieven en draagvlak creëren voor de ingrijpende maatregelen die genomen moeten worden. De energietransitie moet slimmer verbonden worden met de wijkaanpak, iets wat bijvoorbeeld gebeurt in het WijBedrijf.”

  Geldstromen in de wijk

  Het WijBedrijf is van, door en voor bewoners van de Zwolse wijk Dieze. Het WijBedrijf richt zich op de duurzame ontwikkeling van de wijk. Voor de oprichting heeft de gemeente subsidie gegeven voor het project ‘Energie als Motor voor Burgerkracht’. Doel van dat project is 500 woningen in de wijk te voorzien van zonnepanelen. Door dit werk uit te laten voeren door mensen uit de wijk met een uitkering en zoveel mogelijk samen te werken met bedrijven uit de wijk, zal de investering leiden tot een verlaging van de woonlasten, meer geldstromen in de wijk én een versterking van de sociale structuren in Dieze.

  Bewonerscollectieven in startblokken

  Het LSA wijst erop dat er veel meer bewonerscollectieven in de startblokken staan om mee te doen met deze energietransitie. Zij kunnen zorgen voor draagvlak en partner zijn. “Wij zien mogelijkheden om nu een stap verder te gaan door die nieuwe voorzieningen, van warmtenetten tot windmolens, in handen te laten komen van bewoners. Dit heeft vele voordelen: lokaler, geen winstoogmerk, snellere acceptatie van medebewoners, geldstromen blijven in de wijk en het versterkt sociale banden.”

  Essay

  Het LSA heeft een essay laten schrijven om te wijzen op het onbenutte potentieel van vele bewonersinitiatieven en collectieven op het gebied van energie en duurzaamheid. Zelfstandig onderzoeker Maurice Specht schreef het Essay Wijk voor de wijk; bewonersgedreven energietransitie


  Meer informatie:

  Het LSA is een landelijke vereniging van actieve bewonersgroepen. Wij bundelen kracht en delen kennis. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen. Wij zijn een netwerk van actieve bewoners. Met elkaar werken we aan de vernieuwing van (lokale) democratie, aan verandering van onderop. We zorgen er samen voor dat bewonersorganisaties, -coöperaties, BewonersBedrijven en zelfstandige buurthuizen sterker en slimmer worden. Zodat zij hun buurten leuker en krachtiger kunnen maken. www.lsabewoners.nl

  Het essay is te downloaden via de website van het LSA: https://www.lsabewoners.nl/energietransitie-tijd-bewonersgedreven-en-collectieve-aanpak/

  Neem voor meer informatie of beeldmateriaal contact op met het LSA, via 030-2317511 of pleuni@lsabewoners.nl

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Hart voor de K-buurt

  Hart voor de K-buurt

  In Amsterdam Zuidoost Samen is een brede coalitie van Amsterdammers uit de K-buurt (metrostation Kraaiennest) ...

  Lees meer >
  Stichting De Meevaart

  Stichting De Meevaart

  In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van ...

  Lees meer >