“Focus op krachten en sterke punten in een gemeenschap”

 • Hoe zetten actieve bewonersgroepen zich in voor maatschappelijke vraagstukken zoals zorg voor ouderen in de wijk? Thijs sprak met Geron, een tijdschrift over ouder worden & samenleving. "Burgerinitiatieven kunnen heel veel zonder geld, maar in een bepaalde fase zijn ook middelen en geld nodig. Je ziet dat het systeem daar onvoldoende op ingericht is. We hebben in de politiek de mond vol van preventie maar we trekken dan niet de portemonnee open."

  Laten we even stilstaan bij de ontstaansgeschiedenis van LSA. Hoe is dat orgaan ontstaan en wie waren de initiatiefnemers?

  We zijn 32 jaar geleden opgestart als een project van toentertijd het LCO, het Landelijk Centrum Opbouwwerk, de vakvereniging van opbouwwerkers. We zijn begonnen ten tijde van het “Probleem Cumulatie Gebieden beleid”, dat was toen de Rijksoverheid voor het eerst aandacht had voor een opeenstapeling van problemen in grootstedelijke gebieden en daarvoor een aanpak aan het ontwikkelen was. De initiatiefnemers bij dit landelijk initiatief waren in eerste instantie zowel opbouwwerkers als actieve bewoners in het land, die samenkwamen en die lokaal al een netwerk vormden, om een verbeteringsaanpak voor een wijk te maken. Het LCO bracht hen samen in een landelijk netwerk met vooral een platformfunctie. Dat was de belangrijke eerste functie van het LSA.

  Toen ik er als buurtcoach werkzaam was, organiseerden we een project met de naam Kan wél!, gestoeld op de ‘Asset Based Community Development’ benadering (ABCD). Die benadering werd toentertijd ingekocht door woningbouwcoöperaties in het land en zet zich eigenlijk af tegen de toen heersende vormen van welzijnswerk.

  Wij vinden het belangrijker om te kijken naar wat er al aan krachten en sterke punten in een gemeenschap aanwezig zijn

  Kunt u dat even toelichten? Wat houdt de ABCD-methode precies in?

  Je zou kunnen zeggen dat de ABCD-methode in het DNA van het LSA zit. Dat is ook onze manier van kijken. In onze ogen is het iets meer een methodische benadering dan een echte methodiek. Het is een internationaal beproefde benadering, ontstaan in Chicago, met John McKnight als één van de belangrijke oprichters. De benadering gaat uit van een aantal belangrijke principes. Eén ervan is ‘focus on what’s strong, not what’s wrong’. Dat is het “Asset Based” gedeelte: kijk naar alle hulpbronnen, alle assets, die in wijken of gemeenschappen aanwezig zijn om bepaalde uitdagingen het hoofd te bieden en bouw vandaar uit aan relaties. En het is altijd ‘internally focused’. Het werkt altijd van binnen naar buiten. Je kijkt eerst naar wat er in een wijk of gemeenschap is en pas vervolgens ga je kijken naar wat we van buitenaf nodig hebben aan geld, professionele ondersteuning, extra huisvesting en dergelijke. De dominante benadering in Nederland is nog steeds vooral te kijken naar wat mensen niet kunnen. Wij vinden het belangrijker om te kijken naar wat er al aan krachten en sterke punten in een gemeenschap aanwezig zijn.

  ‘Focus on what’s strong, not what’s wrong’

  >> Klik hier om het hele interview te lezen.

   

  Betrokken Buurten

  Buurtinitiatieven spelen een grote rol in het verminderen van eenzaamheid. Zij maken wijken gezelliger en brengen bewoners samen. Met gerichte kennis en ondersteuning kunnen bewonersinitiatieven hier nog beter in worden. Met het project ‘Betrokken Buurten’ biedt het LSA zes buurtinitiatieven de kans om eenzaamheid aan te pakken en sociale netwerken in de buurt te versterken.

  Op Facebook hebben we een groep  gemaakt waar bewoners delen wat zij doen tegen eenzaamheid in de buurt. Het lijkt ons geweldig om van die groep een plek voor kennis en inspiratie te maken. Word ook lid van de groep.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >