Financiële zorgen? Bewoners delen tips

 • Nu er geen fysiek contact mogelijk is, verzinnen bewoners allerlei andere lieve, toffe en grappige manieren om te ontmoeten en zorg te dragen voor mensen die dat nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er bij actieve bewoners ook zorgen. Zeker bij bewonersinitiatieven die een buurthuis runnen of een eigen pand beheren en verhuren.

  Update 28 mei 2020: Financiële steun in de rug voor buurt- en dorpshuizen

  Update 29 april 2020: Graag geven we je een update van wat LSA achter de schermen doet om er voor te zorgen dat bewonersinitiatieven aan kunnen sluiten op de regelingen van de overheid. Ook vind je hier nog een paar nieuwe tips.

  Vaste lasten lopen door

  Kosten voor de huur van een accommodatie zoals een buurthuis, ontmoetingsplek, de energielasten – en  die zijn voor veel oude gebouwen niet mals – en personeelskosten drukken zwaar op de begroting. Misschien lopen er contracten met leveranciers of andere samenwerkingspartners. Goed om met hen meteen het gesprek aan te gaan; wacht niet tot het water je aan de lippen staat. Ga ook nu al in gesprek met je gemeente of fonds over de impact van corona op je initiatief.

  De gemeente kan bewonersinitiatieven op veel manieren bijstaan, schreven we al eerder, bijvoorbeeld door de huur een paar weken of maanden op te schorten of bij wijze van uitzondering kwijt te schelden. Je kunt ook met de gemeente in gesprek gaan over onroerendezaakbelasting en flexibeler omgaan met subsidietoekenning.

  Update: We schreven samen met andere maatschappelijke organisaties een brandbrief aan gemeenten om pro-actief bewonersinitiatieven op te zoeken om te kijken naar mogelijke vormen van ondersteuning. Ook na de coronacrisis. Een aantal gemeenten hebben ook maatregelen genomen en al contact gezocht met besturen. Soms heel concreet over huurkwijtschelding of budget dat is vrijgemaakt voor noodlijdende initiatieven of juist voor nieuwe initiatieven.

  Personeelskosten en regelingen overheid

  Tegemoetkoming in loonkosten (NOW-regeling)

  Bij sommige bewonersinitiatieven zijn mensen in dienst, bijvoorbeeld als beheerder. Als het vanwege de plots wegvallende inkomsten niet lukt om de personeelskosten te betalen, check dan de NOW-regeling (voor werkgevers) – de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

  Update: Als je personeel in dienst hebt, meer dan 20% omzetverlies lijdt over een periode langer dan  3 maanden kan je misschien aanspraak maken op deze regeling. Het doel is om zoveel mogelijk personeel aan het werk te houden. Of je in aanmerking komt voor deze regeling hangt van een paar dingen af, bijvoorbeeld hoe je omzet eruit ziet. Ontvang je grotendeels subsidie? Dan is de kans klein dat je aanspraak kan maken. Heb je veel ‘eigen inkomsten uit bijvoorbeeld zaalverhuur of horeca, dan weer wel. Meer weten? KNHM liet het uitzoeken. 

  Eenmalige gift ondernemers (TOGS)

  Deze eenmalige gift is speciaal bedoeld voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om 4000 euro en is naar eigen inzicht te besteden. De gift is gekoppeld aan een SBI-code, de code waarmee je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die aangeeft welke bedrijfsactiviteit je uitvoert. En daar zit een groot obstakel, want in de praktijk blijkt dat veel bewonersinitiatieven (ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen en wijkcentra die door bewoners gerund worden) met een andere SBI-code ingeschreven te staan terwijl ze wel directe nadelige gevolgen ondervinden van de corona-maatregelen.

  Update: Het LSA en veel andere maatschappelijke organisaties zoals LVKK en NLZVE en verschillende provincies hebben inmiddels brieven geschreven naar de Rijksidenst voor Ondernemers (RVO) en de betreffende ministeries met het verzoek de lijst met SBI-codes uit te breiden zodat ook bewonersinitiatieven die geraakt worden door de corona-maatregelen gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling.

  Snel teruglopende inkomsten

  De lente hangt in de lucht. Voor veel initiatieven breekt nu normaal gesproken de tijd van feesten en partijen aan. Geen verhuur van ruimtes voor verjaardagen, geen volle terrassen. Deze seizoensgebonden inkomsten worden nu gemist. Is het mogelijk om (tijdelijk) een andere inkomstenbron aan te boren?

  Tijdens de bijeenkomst gaven bewoners een aantal voorbeelden. Een bewonersgroep moest de deuren dicht doen, maar ze geven nu online voorleessessies op Facebook voor kinderen in de buurt. Kinderen van wie de ouders geen Nederlands spreken, kunnen zo toch met de taal aan de slag. Is het misschien mogelijk om voor zo’n activiteit vast te houden, uit te breiden en er bij de gemeente financiering voor aan te vragen? Een dorpshuis vond weer een andere creatieve oplossing. Met een dichte horeca was hun keuken ongebruikt. Daarom koken ze nu voor een zorgcentrum in de buurt – een betaalde opdracht. Een enkele ontmoetingsplek gaat open en biedt thuiswerkplekken aan.

  Inkomsten uit fonds of subsidie

  Inkomsten uit fondsen of subsidie zijn vaak toegekend om specifieke activiteiten of projecten uit te voeren. Misschien gebruik je die nu tijdelijk om vaste lasten te dekken, terwijl de oorspronkelijke activiteiten nu niet uitgevoerd kunnen worden. Dat voelt voor sommige initiatiefnemers niet goed: het is enerzijds oneigenlijk gebruik van giften of subsidie en anderzijds: dat geld was voor activiteiten bestemd, en nu kan het niet besteed worden aan de sociaalmaatschappelijke impact.

  Tip: denk alvast na over hoe je nu je activiteiten anders of online kan invullen en denk ook na over wat er in de ‘after-corona’ tijd op je af gaat komen en hoe je daar op in wil springen. Fondsen zijn in deze tijd heel welwillend om in gesprek te gaan over een alternatieve invulling en besteding van je geld. Er zijn overigens ook provincies die in deze tijd speciale subsidies hebben voor corona activiteiten, bijvoorbeeld de Gelderse leefbaarheidsalliantie.

  Wat als je pas net uit de startblokken bent?

  Voor initiatieven die pas net van start zijn, is het nu pittig. Ze hebben net een verbouwing achter de rug, en nog niet de kans gehad om een buffer aan te leggen voor mindere tijden. Een van de tips die in de bijeenkomst werd gegeven: kun je met de verhuurder een ruil in natura regelen? Is het bijvoorbeeld een optie om de huur voor drie maanden kwijt te schelden, en in ruil daarvoor werkzaamheden uit te voeren in de wijk?

  Sociaal noodfonds in de steigers

  Een sociaal noodfonds staat in de steigers maar nog niet operationeel. Het gaat om een tijdelijk fonds om de financiële problemen bij sociale initiatieven door de coronacrisis te overbruggen. Het fonds is er in eerste instantie voor initiatieven die hun meerwaarde voor de samenleving al hebben aangetoond. Het moeten organisaties zijn waarvan de activiteiten tijdelijk niet (of nauwelijks) kunnen doorgaan en voor wie het opbrengen van vaste lasten een probleem is de komende maanden. Om dit fonds te realiseren is het noodzakelijk dat fondsen, overheden en bedrijven samenwerken en dat er een loket komt.

  Update: onderzoeken of een samenwerking van verschillende fondsen mogelijk is kost even tijd. Op dit moment wordt ook gekeken of een aantal grote bedrijven geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan het noodfonds. Binnenkort weten we meer!

  Het noodfonds wordt getrokken door MAEX en de Maatschappelijke Alliantie en kan rekenen op steun van LSA bewoners, De Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen, Nederland Zorgt Voor Elkaar, Lokale Fondsen Nederland, Stichting Lenthe, Ignaz Anderson, Jantje Beton, Health-Holland, Deedmob en Goodup.

  Kijk ook even op deze sites

  • MAEX maakte samen met de Maatschappelijke Alliantie een handig overzicht van organisaties en fondsen die hulp bieden. Hier kun je het overzicht bekijken. Daaruit blijkt dat bijvoorbeeld Rabobank een fonds heeft opgezet voor maatschappelijke initiatieven. Een voorwaarde is wel dat je er klant bent. Ook ZonMW heeft geld beschikbaar, speciaal voor initiatieven die het zorgstelsel ontlasten.
  • Voor alle sociale ondernemingen en BewonersBedrijven check deze site van Kamer van Koophandel voor een overzicht van regelingen.
  • KNHM organiseert ook een spreekuur waar je vragen kunt stellen. Je kunt telefonisch bij hen terecht. Kijk hier. Op hun website kondigen ze ook workshops aan die je online kunt volgen.

  Vragen of tips uit eigen ervaring?

  Je kunt LSA bewoners bereiken, ook nu. Mail je tip of vraag – en geef waar mogelijk alvast wat achtergrondinformatie – naar info@lsabewoners.nl. We werken vanuit huis, maar de telefoons staan doorgeschakeld. Bel ons op: 030-2317511.

  Kom naar de volgende bijeenkomst

  >> Bekijk de agenda met (online) bijeenkomsten.

  Ik ontvang graag de LSA-nieuwsbrief

  Normaal schrijven we er één per maand, maar met oog op de coronacrisis brengen we de komende weken vaker nieuws, artikelen met tips en voorbeelden en uitnodigingen voor online bijeenkomsten.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >