Feestelijke afsluiting training burgerplanvorming

 • Op dinsdag 19 november werd de succesvolle training burgerplanvorming van KNHM foundation en LSA  afgesloten. Negen bewonersinitiatieven startten in september met een plan van aanpak om hun initiatief in het ruimtelijk domein te versterken. Tijdens drie bijeenkomsten werd stapsgewijs toegewerkt naar een eigen plan waarin de positie ten opzichte van gemeente en andere stakeholders wordt versterkt.

  De deelnemers presenteerden hun plannen tijdens de feestelijke afsluiting aan het adviespanel. Sowieso gaan alle initiatieven gaan naar huis met bergen nieuwe kennis, een groter netwerk en een versterking van hun positie.

  Voor JoJo uit Sassenheim werd de avond extra feestelijk: zij gaven de beste presentatie en werden tot winnaar gekroond,  Bedankt allemaal voor jullie deelname en veel succes met het realiseren van jullie plannen!

  De winnaars Jojo uit Sassenheim met Arjan Nijenhuis namens het adviespanel
 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >