Evenementen

 • Op 13 februari kwamen ruim 70 mensen bij elkaar op onze themadag: Zorg voor je wijk. In Delfstede spraken we samen over de (veranderende) rol van bewoners en bewonersinitiatieven binnen de zorg.

  “Op deze bijeenkomst lijkt het alsof Nederland er al klaar voor is. Of Nederland het aan kan dat er steeds meer verwacht wordt dat Nederlanders voor elkaar kan gaan zorgen. Wat een prachtige zorginitiatieven zijn er hier.” Hoogleraar Informele zorg in een veranderende samenleving, Marjolein Broerse van Groenou is, net als de zaal, onder de indruk van de presentaties van vier verschillende buurtzorginitiatieven op deze themadag Zorg voor je wijk in Delft.

  DSC_0477De deelnemers zijn bij binnenkomst van harte welkom geheten door Nico de Boer op deze themadag over zorginitiatieven in de wijk. Hij is, naast dagvoorzitter, onderzoeker die ‘instellingen en overheden helpt aan te sluiten op burgerkracht’. Hij kan hier flink aan de bak, want vandaag zijn zowel instellingen, als de (lokale) overheid en de burgerkracht goed vertegenwoordigd.

  De vier buurtzorginitiatieven die zich na de welkomstwoorden van Nico de Boer presenteerden:

  • Wijzelf zorgcoöperatie Delft
  • Zorg voorelkaar Delft
  • Laakse Lente, Den Haag, senioren activiteiten
  • Zorgvrijstaat Rotterdam

  Wijzelf zorgcoöperatie Delft.

   In Delft wordt een zorgcoöperatie Wijzelf opgericht waarbij zorgvragers lid kunnen worden en via een landelijk ontwikkelde website gemakkelijk in contact kunnen komen met zorgaanbieders in Delft. De overheid wil dat wij zelf onze zorg regelen en betalen, de organisatie Wijzelf wil dat wij daar niet alleen voor staan. Wijzelf is een maatschappelijk initiatief. Zij hebben een online platform waar zorgvragers en zorgaanbieders samenkomen. Dit platform is er voor zorgcoöperaties waar bestuurders zich vrijwillig inzetten. Er kan zowel betaalde als vrijwillige zorg aangeboden worden. Wijzelf is transparant over geld, van begin tot eind. Zo willen ze zorg bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar maken.

  Zorgvoorelkaardelft

  ZorgvoorelkaarDelft is een online platform, ook met een landelijk ‘moederplatform’. En ook hier kunnen mensen met een hulpvraag zelf de hulp vinden die ze nodig hebben. Of het nu gaat om een oudere die gezelschap vindt in de vorm van een vrijwilliger of een moeder die professionele begeleiding zoekt voor haar gehandicapte kind. Zo wil Zorgvoorelkaar een steentje bijdragen aan een zorgzame samenleving in Nederland.

  Laakse Lente, Den Haag

  De Laakse Lente is een burgerinitiatief van een echtpaar uit Den Haag. Een van hen is LSA-lid Leo Olffers. Zij hebben hun huiskamer letterlijk opengezet voor ouderen uit hun wijk. Omdat het echtpaar iets wilde betekenen voor eenzame buurtgenoten, stelden ze tweeënhalf jaar geleden hun huiskamer in het Haagse Laakkwartier voor hen open. Elke werkdag tussen tien en twaalf zitten ze klaar met de koffie. Soms komt er niemand, soms zit de kamer stampvol. Wie ergens hulp bij nodig heeft, mag altijd bellen of langskomen. Hun doel is bovenal het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Ze organiseren ook bewegingsactiviteiten voor ouderen en een maandelijkse creativiteitsochtend. In de zomer organiseren ze met hulp van andere vrijwilligers zes weken lang zomeractiviteiten. De Laakse Lente is een hartverwarmend initiatief!

  Zorgvrijstaat Rotterdam

  Zorgvrijstaat Rotterdam is een maatschappelijk initiatief uit Rotterdam dat bewoners wil activeren, verbinden en organiseren. De vrijstaat wil krachten bundelen om samen lichte zorg- en welzijnstaken op te kunnen vangen die dreigen weg te vallen en een stem te hebben in keuzes die moeten worden gemaakt op het gebied van zorg en welzijn. Dat doen ze door het versterken van sociale netwerken van kwetsbare bewoners met inzet van vitale bewoners. Ze werken toe naar het opzetten van de zorgcoöperatie Rotterdam West. Er gebeurt al van alles, van maaltijden voor buurtbewoners, tot rollatorspreekuren en (zorg)aanpassingen in woningen.  Een Powerpointpresentatie van de Zorgvrijstaat vind je hier.

  Lezing ‘Sociale buurtnetwerken en zorg’

  Als je luistert naar de presentaties van de energieke initiatieven lijkt het inderdaad alsof Nederland klaar is voor een maatschappij waar zorg op een heel andere manier (lees ook: goedkoper) moet worden georganiseerd. “Het zijn initiatieven als dit die me positief stemmen” zegt Broerse van Groenou. “De media bericht doorgaans over de dramatische gevallen waar het fout gaat. Maar er zijn gelukkig veel mooie projecten opgericht door mensen die geloven dat het anders kan.”

  En het moet ook anders. De zorg is de overheid te kostbaar geworden, schetst de professor tijdens haar interessante lezing ‘Sociale buurtnetwerken en zorg’. En de oplossing is dat er meer gedaan moet worden door burgers. Mensen moeten informele zorg gaan leveren. Deze informele zorg bestaat zowel uit mantelzorg als uit vrijwilligerswerk, veelal burgerinitiatief. Daarnaast is er de professionele zorg. Maar meer en meer zien we ook hybride vormen ontstaan, mengvormen. Ook de initiatieven die zichzelf presenteerden maken dit heel duidelijk.

  Intervisiesessies

  Tijdens de verschillende intervisiesessies (waarin de deelnemers in gesprek gingen over een vraag van een buurtzorginitiatief) die volgen, wordt er door de deelnemers veel gesproken over deze mengvormen. Hoe zorg je ervoor dat je als bewonersinitiatief die wel een verdienmodel heeft, geen normale welzijnspartij wordt? Waar liggen de grenzen van wat je als bewoners wilt en kunt oppakken en wat je bij professionals wilt laten?

  De sessies

  • Sessie 1: Voor en met Zorgvoorelkaar buigen we ons over de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat een platform als Zorgvoorelkaar door de wijk wordt gedragen en gebruikt?
  •  Sessie 2: Met en voor Zorgvrijstaat Rotterdam gaan we in op de vraag: Hoe verbind je bewoners en professionals in bewonerszorg?
  •  Sessie 3: De vraag van Zorgcoöperatie Wijzelfzorg is: Hoe kun je het best de continuïteit borgen van een zorgcoöperatie?
  •  Sessie 4: Ook voor Zorgcoöperatie Wijzelfzorg denken we mee over de vraag: Hoe ontdek je andere gelijksoortige initiatieven in de buurt en maak je daar verbinding mee?

  Dagvoorzitter Nico de Boer laat ons achteraf weten dat hij in alle verschillende zaaltjes deels dezelfde discussies hoorde. De grenzen tussen vrijwilligerswerk, burgerinitiatief en sociaal ondernemers, de meerwaarde van burgerinitiatief, het bewaken van identiteit, het meedoen met aanbestedingen, de houding naar professionals: het kwam in alle discussies naar voren.

  Alle sessies kregen de opdracht mee om met concrete adviezen te komen voor buurtzorginitiatieven. Nadat we samen met Nico de Boer deze adviezen plenair bespraken kwamen we tot:


  De Tien Geboden voor Buurtzorginitiatieven

  1. Zorg voor een duidelijke identiteit, blijf jezelf
  2. Blijf in je bewonersrol qua initiatief, bewaak je autonomie
  3. Ken je doelgroep en hun vraag
  4. Laat je agenda bepalen door de buurt
  5. Werk aan vertrouwen: aan een veilige omgeving, met een persoonlijke benadering, kleinschaligheid en geduld: “Kan ik je helpen?”
  6. Omarm de professionals/beroepskrachten, zoek effectieve samenwerking
  7. Wees opdrachtgever naar de professionals en de gemeente en zorg dat je over de (financiële) middelen beschikt
  8. Blijf in gesprek met alle partijen vanuit gelijkwaardigheid
  9. Ga niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden, kijk ook bij andere initiatieven
  10. Verken je grenzen, leer van je fouten

  Het is een prachtig eindresultaat van een dag intensief spreken en disussieren over buurtzorg. Dit verslag is een zeer beknopte samenvatting van deze dag. Uitgebreider deden de tekenaars het van Getekend Verslag.

  panorama-getekend-verslag-zorgvoorjewijk

  Klik op de tekening, kijk, lees, geniet en leer meer over wat er deze dag is gebeurd. Houd ook LSA BewonersBerichten in de gaten. Het volgende nummer wordt een themanummer over zorg en hierin zal ook teruggeblikt worden op deze zeer geslaagde themadag.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >