Evenementen

 • Het is 7 augustus, bloedheet en tijd voor onze LSA Zomerschool. Twee dagen de diepte in met LSA-leden. De agenda is pittig, enkele van de onderwerpen: ‘buurtrechten’, ‘rol van wijkraden’ en ‘sociale wijkteams’.

  DSC_0849“Ik heb ontzettend veel zin in deze dagen, benieuwd wat we van elkaar kunnen leren,” zegt een van onze leden terwijl ze een kop koffie pakt.  Onze LSA-zomerschool is begonnen, dit keer doen 25 leden mee. Al jaren organiseert het LSA voor zijn leden een meerdaagse gezellige en ook verdiepende bijeenkomst .We blijven twee volle dagen  samen. Doordat we een stuk meer tijd hebben dan op reguliere bijeenkomsten, kunnen we dieper op onderwerpen ingaan. Aan de andere kant hebben we de agenda behoorlijk volgepland deze twee dagen. Dus rustige ellenlange discussies zitten er weer niet in, nou ja wellicht vanavond bij de BBQ.

  Er zijn veel actuele zaken die actieve bewoners bezig houden. Dit keer hebben wij onder meer ‘flexibiliteit in buurtrechten’, ‘de rol van wijkraden’ en ‘bewonersinvloed op de praktijk van sociale wijkteams’ op de agenda staan. Daarnaast gaan we op verschillende plekken bij bewonersgroepen kijken, in wijken rondlopen  én krijgen we een aantal presentaties van bewonerszorginitiatieven.

  Drijvende tuinen en leren ondernemen

  We beginnen de zonovergoten dag in de Haarlemse wijk Rozenprieel. Daar zitten we in het buurthuis De Tulp (“ja we zijn een beetje tegendraads, alles in deze wijk heet al iets met Roos!”). Het is een behoorlijk traditioneel buurthuis waar van alles gebeurt, van repaircafé tot  buurtkamer  voor ouderen en van waaruit veel wordt georganiseerd voor het buurtje. Over dat bijzondere buurtje leren we veel, tijdens een toespraak, en tijdens een mooie wandeling door de wijk.

  ‘Buurtbewoners kunnen heel goedkoop de volledig ingerichte kapsalon huren’

  DSC_0859Het is altijd mooi om bij elkaar in de wijk te kijken en elkaars oplossingen te zien. “Die drijvende tuinen, beheerd door bewoners: dat willen wij ook! Perfect voor een wijk met weinig ruimte voor groen”, zegt een van onze leden. De groep is verder onder de indruk  van de buurttuin in bewonersbeheer en van de Kas. De Kas is een broedplaats waar alles draait om het vinden van een baan, ondernemen en leren ondernemen. Zo kunnen buurtbewoners heel goedkoop de volledig ingerichte kapsalon huren, daarnaast krijgen ze lessen in ondernemen. Intussen moeten ze steeds meer huur betalen per maand, net zo lang totdat ze een marktconforme huur (kunnen) betalen. Dat is het moment om uit te vliegen en zelf een salon te beginnen. Het is één van de onderdelen van dit interessante project.

  Buurtrechten: waarom?

  Na de mooie wandeling is het tijd voor een stevig onderwerp. Buurtrechten. Voor deze en de volgende sessie zijn er veel betrokken mensen uit Haarlem naar het buurthuis Samen met de buurt gekomen om mee te praten, te leren en te luisteren. Mensen van verschillende wijkraden zijn aanwezig, van welzijnsorganisaties, van de gemeente en er is ook een vertegenwoordiger van het ministerie van BZK aangeschoven.  Ties de Ruijter van het LSA vertelt wat buurtrechten zijn en waarom actieve bewoners ze nodig hebben. Dan volgen vier verhalen van actieve bewoners die een maatschappelijk initiatief hebben opgestart en op een of andere manier de buurtrechten hadden kunnen gebruiken. Je vindt hier een verslag van deze sessie.

  DSC_0885Na deze sessie staat er nog een pittig gesprek op het programma, we gaan praten over de rol en het nut van wijkraden.

  Wikipedia leert ons wat een wijkraad exact is: Een wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan, meestal zonder rechtspersoonlijkheid. Met de vorming van een wijkraad wil een gemeente  invloed geven aan burgers op onder andere het besteden van gemeenschapsgeld. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in de wijk. Ze worden al dan niet democratisch gekozen door wijkbewoners, of melden zichzelf aan. De wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk.

  Wijkraad niet democratisch?

  Onder leiding van Joost Alkemade (NOV) moeten we eerst positie kiezen bij een aantal stellingen. Ben je het eens of oneens met de vraag: Wijkraden zijn ouderwets en overbodig? De tegenstanders vertellen dat ze het een niet democratisch orgaan vinden waarvan het moeilijk is de onafhankelijkheid te waarborgen. De voorstanders hebben het over de mogelijkheid voor gewone burgers om invloed uit te oefenen op de gemeente en op het gemeentebudget voor bewonersinitiatief.

  ‘Mensen in een wijkraad: vraag je altijd af of je nog terecht op de plek zit waar je zit’

  DSC_0941Ook tijdens de discussie die achteraf volgt wordt duidelijk dat er grote voor en ook tegenstanders zijn van de wijkraden. Een dame vertelt dat zij verschillende Haarlemse wijkraden heeft gecontacteerd om informatie te krijgen over beschikbare ruimte en middelen voor haar maatschappelijke initiatief. Van geen van de wijkraden heeft ze antwoord gehad. Iedereen vindt dat dat natuurlijk niet kan. Ze moet antwoord ontvangen. Er wordt door mensen van de Haarlemse wijkraden verteld dat het soms heel druk is en dat de communicatie niet altijd goed gaat. Deze kwestie legt wel iets bloot dat best schrijnend is. Als een bewonersinitiatief door de gemeente naar de wijkraden wordt gestuurd en deze wijkraden het te druk hebben om de vraag te beantwoorden, dan heb je als actieve bewoner een groot probleem. Dan luistert niemand en geeft niemand je geld, want de wijkraden gaan over de budgetten. Juist in een tijd waarin veel van de burgers wordt verwacht op het gebied van bewonersinitatief is het van groot belang dat de actieve bewoners elkaar versterken. Dus wijkraad en burgerinitiatief: ga goed samenwerken!  Meer tips uit de zaal: waak ervoor dat je geen buurtburgemeester wordt. Vraag je altijd af of je nog terecht op de plek zit waar je zit. En: als je je met meerdere wijkraden verenigd, kun je samen een secretariaatsmedewerker inhuren (bijvoorbeeld via een re-integratietraject). Ook wordt ernstig opgeroepen om ‘de doelgroepen te blijven proberen te bereiken die nu niet goed bereikt worden, wees daarin creatief’.

  BBQ bij BewonersBedrijf

  Na deze volle dag vol inzichten is het tijd voor een grote BBQ in Zaandam, totaal verzorgd door de vrijwilligers van BewonersBedrijven Zaanstad. Deze stichting begon in Poelenburg (lees over het begin van dit BewonersBedrijf op pag. 16 in dit blad) waar ze een groot wijkcentrum hebben overgenomen. De stichting is steeds meer een overkoepelend orgaan waarin administratieve, financiële, juridische en organisatorische zaken collectief geregeld worden. Het ondernemen in de wijk wordt hiermee laagdrempelig en aantrekkelijker voor buurtbewoners. Steeds meer bewoners sluiten zich aan bij Stichting BewonersBedrijven Zaanstad om gemeenschappelijke voorzieningen of faciliteiten in de wijk te behouden  De BBQ is trouwens heerlijk, gezellig en er is eindelijk tijd om lekker lang te kletsen met een biertje erbij.

  Rol bewoners in sociaal wijkteam

  De dag begint weer vroeg. Na een lekkere hotelnacht  hebben de vrijwilligers van het Bewonersbedijf een goed ontbijt gemaakt. Naast broodjes bestaat dat uit een Johnny cake, een typisch Antilliaanse lekkernij.

  Terwijl we het ontbijt net achter de kiezen hebben is het tijd voor een Lagerhuisdebat over de rol van bewoners in sociale wijkteams. Door middel van stellingen komen we letterlijk tegenover elkaar te staan en gaan we het gesprek aan. En al is het vroeg: het debat barst meteen los. Ook in de ochtend zijn de LSA-leden gepassioneerd, blijkt hier! Lees een samenvatting van het debat.

  Verbroken beloftes

  DSC_0997We hebben kort de tijd voor een wandeling door de wijk Poelenburg. Het is een wijk waar veel beloftes zijn verbroken door gemeente en corporaties. Ooit zouden ze renoveren, ooit zouden ze opnieuw bouwen. Er is veel beloofd en toen was het geld op en is er niks van de beloftes gekomen. Maar, eerlijk is eerlijk, zegt Erwin Stam, nu er weer geld is, wordt het ook echt in de wijk gestoken. Woningen krijgen dubbel glas en nieuwe keukenblokken, eindelijk worden de schotels op de balkons aangepakt. Ze mogen niet meer. In plaats daarvan komen er een aantal grote schotels op het dak te staan, voor iedereen.

  We zien ook hier door bewoners beheerde tuinen en we brengen een kort bezoek aan de moskee. Dan is het tijd voor onze laatste excursie van deze zomerschool. We gaan naar Amsterdam, naar de buurtboerderij Ons Genoegen.

  ‘We horen een intens verhaal over idealen, subsidies, belangen en vertrouwen’

  DSC_1019De Buurtboerderij in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt heeft een bijzondere geschiedenis die ons uit de doeken wordt gedaan door de oud-stadsdeelvoorzitter. De boerderij midden in de stad bestaat al sinds 1880. Het is een tijdlang gekraakt geweest en nu zijn de oude krakers verenigd in een stichting en runt ze de boerderij samen met organisatie De Regenboog Groep. Dat is niet zonder slag, stoot of ruzie gegaan. We horen een intens verhaal over idealen, subsidies, belangen en vertrouwen. Maar het is ze samen gelukt om de mooie plek te behouden. Er zit geen commercieel pannenkoekenhuis in, een van de doembeelden van de oud-stadsdeelvoorzitter. Het is een warme plek waar medewerkers en vrijwilligers kwetsbare Amsterdammers begeleiden om samen de Buurtboerderij een fijne plaats te maken voor de buurtbewoners. De Buurtboerderij is eigendom van de stichting Buurtboerderij en wordt beheerd door De Regenboog.

  Burenhulp en stadsdorpen

  Het is een prachtige locatie om onze zomerschool af te sluiten. Tijdens  een lekkere lunch in de tuin uiten LSA-leden  hun verbazing: “Zo’n heerlijke rustige plek in de natuur en dat midden in Amsterdam? Ongelofelijk.” In de oude boerderij staan er nog twee presentaties op het programma van informele zorginitiatieven. Eerst presenteert  Margo van den Berg haar initiatief ‘ Burenhulp in de Bosch & Vaart’

  Een korte uitleg van dit mooie project is dat er door dit project In de buurt Bosch en Vaart in veel straten een vrijwillig contactpersoon is die weet wie de kwetsbare personen zijn en weet wie er als vrijwilliger iets kan betekenen voor de straat. Zij (of hij) brengt ze samen en organiseert boodschappenhulp, burenhulp, praktische hulp, enzovoort. Elke twee maanden komen de contactpersonen uit de straten een avond bij elkaar: om tips en ideeën met elkaar uit te wisselen. De (vrijwillige) coördinator (Margo van den Berg) zorgt voor het werven en ondersteunen van de contactpersonen, organiseert de bijeenkomsten, zorgt voor nieuwsberichten en contact met de wijkraad en houdt de sociale kaart bij voor de wijk op gebied van zorg & welzijn.

  “Een stadsdorp wil modern nabuurschap bewerkstelligen”

  DSC_1023Nanda van Loen  vertelt vol passie over het ‘Stadsdorp Westerdok’.  Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel om modern nabuurschap te bewerkstelligen. Stadsdorp Zuid is als eerste begonnen in 2010. Er zijn nu 22 stadsdorpen in Amsterdam  en er komen er nog steeds meer bij. Omdat ieder stadsdorp zich ontwikkelt naar de aard van de buurt en de initiatiefnemers, is de verscheidenheid groot.

  Stadsdorp Westerdock wil ‘Buurzaamheid’ creëren. Stapsgewijs willen ze activiteiten ontwikkelen en een steunstructuur opbouwen; klein beginnen en naar behoefte uitbouwen. Voortbouwen op ideeën van alle bewoners.  Een van de dingen die nu gebeuren is ‘Buurzaam eten’.

  Leuker en sterker

  Met deze presentatie eindigt onze zomerschool. Het waren prachtige dagen, de presentaties, de passie, de mensen en de plekken  stemmen zo positief. In het hele land zijn mensen vrijwillig actief om hun eigen buurt leuker en sterker te maken, om samen hun wijkeconomie te versterken. Om op te staan voor de buren die dat nodig hebben en contacten aan te gaan met buren die dat leuk vinden. Om beroepskrachten de informatie en soms ook ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Om samen te zorgen voor een leukere en leefbaardere buurt. Wij als LSA ondersteunen deze actieve bewoners graag, door hen met elkaar te verbinden, hun kennis te laten delen en door samen ervoor te zorgen dat onze ideeën en wensen op de politieke agenda komen te staan.

  Deze zomerschool  was pittig, leerzaam en heel gezellig. We hebben veel kennis en kennissen opgedaan. We hebben flink van mening kunnen wisselen en we hebben nu al zin in de volgende zomerschool!

  foto’s LSA Zomerschool 2015

  Klik op de foto om meer foto’s te zien!

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >