Evenementen

 • In het artikel “Nieuwe colleges moeten burgerinitiatieven niet door boekhoudkundige bril bekijken” houdt Reinout Kleinhans een pleidooi voor een constructieve houding van gemeentes richting bewonersinitiatieven. Wat daarvoor nodig is, is niet louter focussen op de impact en meer aandacht voor informele verantwoording door bewonersinitiatieven. Zodat de verantwoordingslast vermindert. En het representativiteitsvraagstuk minder dominant wordt. De instrumenten zijn er en veel initiatieven maken er gebruik van. Maar binnen de overheid wordt dat nog lang niet altijd gewaardeerd. Wat is er nodig om de overheid ook zo ver te krijgen?

  In ieder geval dient de bestuurlijke neiging om alles in representativiteit neer te zetten doorbroken te worden. Want een gemeenschap handelt per definitie niet representatief. Gelukkig staat in veel coalitieprogramma’s wel iets over vernieuwing van de democratie en de omgang met actieve bewoners de komende vier jaar. Er wordt op verschillende plaatsen gewerkt aan het definiëren van (nieuwe) verhoudingen en rolverdeling tussen Stadmakers en burgerinitiatieven enerzijds en overheden anderzijds. Utrecht en Amsterdam zijn daar voorbeelden van. Overigens is daarbij nog onduidelijk hoe zich de maatschappelijke instellingen daartoe verhouden.

  ’t Lapp, Stadmakerij Lelystad en LSA vinden het de moeite waard om te bekijken in hoeverre deze voorbeelden handvatten bieden waarmee ook elders aan de slag gegaan kan worden. Dat is juist nu belangrijk: na de zomer zullen in de meeste gemeenten onderwerpen zoals de Omgevingswet en vernieuwing van de lokale democratie weer opgepakt worden. Het is van belang om daar wat krachtige aandachtspunten bij mee te geven.

  Aanmelden?

  Deze bijeenkomst wordt voor een kleine groep aanwezigen georganiseerd. De uitkomsten worden uiteraard gedeeld. En mogelijk wordt er later dit jaar een vervolg aan gegeven in een grotere groep. Wil je toch heel graag meepraten of op de hoogte blijven? Stuur dan een email naar Rutger van Weeren: rutger@lsabewoners.nl.

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >