Evenementen

 • Op zaterdag 2 november waren we op bezoek in Velve-Lindenhof, Enschede voor een regiodag. Op deze bijeenkomst zouden wij van bewoners en bestuurders leren over het verleden, heden en toekomst van de bijzondere wijk Velve-Lindenhof. Wij gaan van prostitutie en rellen via noaberschop naar een toekomstige multifunctionele wijkaccommodatie.

  Maria Yigit, lid van de wijkraad Velve-Lindenhof én bestuurslid van het LSA is de dagvoorzitter van deze tijdreis door de wijk. Allereerst nodigt Maria Yigit wethouder Jeroen Hatenboer uit om het woord te nemen.

  Wrijving in de wijk

  Hatenboer vertelt ons over het moment dat hij wethouder werd en meteen als ‘nieuwe man’ vanuit de gemeente naar voren geschoven als bemiddelaar in een emotionele discussie over het hergebruik van een kerkje. Hij merkte dat er veel wrijving was in de wijk tussen bewoners en bestuurders, hij zag ook dat het écht actieve burgers waren en dat beviel hem. “In de deze buurt ging het echt ergens over” … en zonder wrijving geen glans. Makkelijk was het niet, de toenmalige voorzitter van de wijkraad liet hem meteen al weten “niets meer met de gemeente te maken willen hebben”. Gelukkig zat hij al snel toch met actieve bewoners te vergaderen en toen hij na afloop werd uitgenodigd voor een biertje aan de bar, wist hij dat het weer goed zat. Het contact was hersteld en sindsdien is dit goed gebleven. “Natuurlijk met de nodige botsingen, maar we zijn er altijd met z’n allen uit gekomen, we weten elkaar te vinden.”

  Rondetafelgesprek

  5737809_origVervolgens neemt Hatenboer, samen met voormalig stadsdeelmanager Albert Fransen, als talkshow host plaats aan een ronde tafel. Samen gaan zij op Pauw & Witteman-achtige wijze het gesprek aan met bewoners en wijkraadleden van het eerste uur. Aan tafel zitten Gerard Nijhof (ex-secretaris Wijkraad), Jozef Swaters (ex-penningmeester Wijkraad), Jack Nijboer (voorzitter Wijkraad) en Hannie Knobbe (Commissie Leefbaarheid en Veiligheid). De sfeer is gemoedelijk, informatief en er wordt veel gelachen, je kunt merken dat er al een lange relatie bestaat tussen de mensen aan tafel. De onderwerpen die de revue passeren, worden hieronder behandeld.

  Oprichting Wijkraad

  Gerard Nijhof is een van de oprichters van de Wijkraad Velve-Lindenhof in 1977. Hij vertelt dat de wijkraad is ontstaan uit meerdere bewonerscommissies en straatcomités om samen de wensen van de bewoners en de belangen van de wijk te kunnen behartigen. De Wijkraad zat in de wijkwinkel (een houten gebouw) op de hoek van de Lipperkerkstraat en de Oostveenweg. Dit gebouw was in gebruik van de gemeentelijke projectgroep voor de herstructurering van de wijk.  Doordat bewoners en de projectgroep samen zaten ontstond er een samenwerking tussen verschillende gemeentelijke diensten, woningbouwverenigingen en de bewonersorganisaties e.d. Over het algemeen was de samenwerking redelijk, vertelt Nijhof, maar de gemeente had de touwtjes in handen: meepraten kon, maar de gemeentelijke diensten beslisten. En dat was beslist niet altijd wat de wijkbewoners graag zouden willen. Nijhof vertelt ook over het afbranden van het wijkhuis in 1986. Als antwoord op de vraag hoe ze zich vervolgens gered hebben uit deze (financiële) strop vertelt hij: “Gelukkig hadden we net onze verzekeringspolis verhoogd, dus dat kwam mooi uit.”

  Asociale bewoners de baas

  Toen rond 1985 de wijk qua openbare ruimte en woningen was verbeterd, kwamen de sociale problemen aan de orde. Door het toelaten van overlast gevende bewoners in de wijk werd de leefbaarheid en het woongenot aangetast. Weinig bewoners durfde iets te zeggen van het gedrag van anderen, bang dat zij bedreigd zouden worden. In één deel van de wijk waren de asociale bewoners echt de baas, zij deden wat zij zelf wilden en trokken zich niets van de andere bewoners aan. Dit had tot gevolg dat goed willende bewoners uit de wijk vertrokken en er steeds meer mensen kwamen die het niet zo nauw namen met de normale regelgeving en de omgangsnormen.

  MIRO-rellen: illegale autocross

  20131102_130016Jack Nijboer, voorzitter van de Wijkraad, vertelt aan tafel over de MIRO-rellen die in 1996 plaatsvonden in Velve-Lindenhof. Op het parkeerterrein van het winkelcentrum MIRO werden in dat jaar illegale autocross gehouden. Hier kwamen, mede door het gebruik  van een piratenzender, veel mensen op af die het niet zo op regeltjes hadden. Dat waren mensen uit de buurt, maar ook uit andere streken van het land. Bewoners uit de wijk waren bang voor de asociale crossfanaten, maar de politie greep niet in omdat er geen duidelijk strafbaar feit werd gepleegd. Toen er op een dag gecrost werd met een gestolen auto en deze in de fik werd gestoken, was er reden om in te grijpen en werd een noodverordening ingesteld. De ME kwam met 50 man en de volgende dag zelfs met 100 man… de start van de echte rellen. Mensen uit het hele land kwamen hun steun betuigen voor behoud van deze illegale vorm van autocross. Barricades werden omvergeworpen, stenen gegooid en televisieploegen werden de wijk uitgejaagd en in elkaar geslagen. “ME-ers trokken letterlijk mensen van de wc af” zo vertelt Nijboer. Velve-Lindenhof wordt tot de dag van vandaag herinnert aan deze rellen, het drukt nog steeds als een negatief stempel op de wijk. Voormalig stadsdeelmanager Fransen merkt op dat deze rellen de wijk daarentegen ook op de kaart hebben gezet, zodat er vervolgens politieke aandacht is gekomen. Dit resulteerde in onder meer de Vogelaargelden waarmee in de wijk veel is bereikt. De MIRO-rellen waren dus zowel een vloek als een zegen voor Velve-Lindenhof.

  Noaberschop

  Nijboer vertelt ook over de wijk van nu, over de kracht en betrokkenheid van bewoners. ‘Noaberschop’ heet dat in Twente. Bewoners die bijvoorbeeld hele nachten water staan te sproeien om een ijsbaan mogelijk te maken voor de kinderen uit de buurt. Ook worden er nog elk jaar zegeltjes gespaard om de arme mensen in de wijk een kerstpakket aan te kunnen bieden. Nijboers grootste zorg is op dit moment dat het door de buurt goed gebruikte wijkgebouw Galvani op de slooplijst staat. Hij komt op voor deze clubs die gebruik maken van het gebouw en vertelt wethouder Hatenboer het gebouw te willen behouden. Het publiek is getuige van een goede lobby-actie vanuit de Wijkraad en wethouder Hatenboer belooft dat hij over de schouders van zijn ambtenaren het proces nauwkeurig zal volgen. Dat het gebouw bewaard zal blijven belooft hij niet, maar er zullen goede alternatieven voor worden aangedragen.

  Coffeeshops

  Een ander probleem waar de wijk mee jarenlang mee kampte, waren de vele coffeeshops en het steeds verder uitbreidende bordeel. Jozef Swaters en Hannie Knobbe weten het nog als de dag van gisteren. Met het openstellen van de grenzen trokken de vijf coffeeshops van de ene op de andere dag vele toeristen aan, voornamelijk vanuit Duitsland. Dit resulteerde in overlast; harde muziek uit auto’s, (hard-) drugsgebruik op straat, urine in de portieken, geschreeuw op straat. Hannie noemt een hele waslijst van ergernissen op. Tien bewoners uit haar straat wisten uiteindelijk zich te organiseren en gezamenlijk klopten ze, op advies van de wijkagent,  aan bij de Wijkraad voor ondersteuning. Ze werden hier met open armen ontvangen. De Wijkraad wilde het probleem al langer aan pakken, maar doordat veel bewoners geïntimideerd werden door de coffeeshopeigenaren was het lastig om voldoende bewijs voor de overlast te vergaren. Samen stonden zij nu sterk en was er geen angst meer voor bedreigingen en represailles. Ze zorgden voor een handtekeningenactie en de nodige getuigenverklaringen in de rechtbank. Uiteindelijk verdwenen binnen 11 jaar alle vijf de coffeeshops uit de wijk, sinds 2007 is de wijk coffeeshopvrij.

  Bordelen

  Jozef Swaters vertelt ons meer over de prostitutie en bordelen in de wijk. Ook hierover kwamen veel klachten binnen bij de Wijkraad. Door deze overlast vertrokken veel van de bewoners, waardoor de woningen die hierdoor vrijkwamen weer door de exploitant werden opgekocht om nieuwe prostituees in onder te brengen. Een vicieuze cirkel. Swaters, fors van postuur, durfde in tegenstelling tot velen het gesprek aan te gaan met de eigenaar. Die was blij met hem en vertelde hem te respecteren omdat hij de eerste bewoner was die niet van de zijlijn stond te schreeuwen dat hij zijn tent moest sluiten. In overleg met hem, de gemeente en de wijkraad wist Swaters vervolgens tot een aantal concrete afspraken te komen. Zo zouden er geen nieuwe aankopen meer door de exploitant gedaan worden en zouden de rode lampen uit het straatbeeld verdwijnen. Ook kwam er meer controle en handhaving door de gemeente en politie. De overlast werd hierdoor beperkt en in goed overleg met eigenaar, de gemeente en de woningcorporatie is het bordeel uiteindelijk zelfs  uit de wijk verdwenen en verhuisd naar een andere locatie. De woningcorporatie heeft het onroerend goed opgekocht en vervolgens opgeknapt.

  Kinderwijkraad

  20131102_131626Na een heerlijke lunch en een wandeling door de buurt is er een energieke presentatie van de kinderwijkraad. Vier enthousiaste kinderen vertellen over zowel het heden als de toekomst. Zij presenteren hun visie op de wijk en de verbeterpunten. Zij doen dit door zelfgemaakte zwart-wit foto’s te laten zien waarop zij met viltstiften in kleur hun wensen hebben getekend. Duidelijk wordt al meteen al dat zij kleur in de wijk erg missen. Veel woningen zijn vernieuwd, dat vinden zij mooi, maar die woningen lijken erg op elkaar: ze zijn allemaal bruin. Ook staan er nog een hoop dichtgetimmerde gebouwen die de wijk versomberen. De kinderwijkraad wil deze dichtgetimmerde ramen graag beschilderen. Op sociaal gebied maken de kinderen zich zorgen over de vijandigheid tussen de twee scholen in de wijk en het pesten van kinderen op straat. Ze hopen hun ideeën een keer verder te kunnen bespreken met de wijkraad, die aangeeft dit ook een goed idee vindt. De kinderwijkraad vertelt ons ook dat ze een sportclubje in de wijk te willen oprichten.

  Hart van de wijk, multifunctionele accommodatie (MFA)

  Op de wens van de kinderwijkraad reageert Evert van der Beld dat hij graag met hen in gesprek gaat om te kijken hoe ze dit samen kunnen realiseren. Evert van der Beld is de exploitatiemanager van het nog te bouwen ‘Hart van de Wijk’, een multifunctionele wijkaccommodatie (MFA). Hij is de man die ons meeneemt naar de toekomst van Velve-Lindenhof.

  Samen met Maria Yigit presenteert hij de plannen voor dit centrum dat in 2015 gerealiseerd zal zijn. In dit centrum zullen verschillende functies voor de wijk samenkomen, waaronder scholing, zorg, buurtinitiatieven en bedrijven. Yigit vertelt dat de buurt veel betrokken is geweest bij het hele ontwerpproces van het ‘Hart van de Wijk’. Drie jaar lang hebben zij meegedacht over de vorm en inhoud van het toekomstige gebouw. Moodboards werden gemaakt, maquettes, interieurkeuzes en de landschapsarchitect werd gezamenlijk gekozen. Het idee is dat er in het gebouw geld verdiend gaat worden, dat het rendabel wordt en in 2025 zelfvoorzienend is. Wat dit precies voor de wijk en haar bewoners betekent en hoe dit proces van 10 jaar gaat verlopen werd deze dag helaas nog niet duidelijk.

  Wim Waninge, stadsdeelmanager, die de dag afsluit is wat kritisch over het geheel en is bang dat er nu veel aandacht naar het MFA gaat en de buurt eromheen hierdoor in vergetelheid raakt. Ook vindt hij dat het proces van drie jaar van ontwerp en bewonersinspraak te lang is geweest. Hij geeft aan dat als het gebouw af is de samenwerking tussen alle partijen niet kan stoppen: de onderlinge contacten zullen nog steeds hard nodig zijn om problematiek in de wijk op te kunnen lossen.

  Maria Yigit sluit deze mooie informatieve regiodag af en nodigt iedereen uit om een borrel te drinken aan de bar. Ook vraagt zij iedereen om vooral op 23 november naar de Landelijke Bewonersdag 2013 van het LSA te komen. Er gaan bussen vanuit Enschede, Almelo en Hengelo…. Hopelijk tot dan!

  Verder lezen:

  Na afloop van de dag stond er een groot artikel in de regionale krant de Tubantia (lees hier een tekstversie in pdf, vanaf pag. 5),  en een stuk op hun website onder de titel: Actieve bewoners cruciaal  in wijkaanpak

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >