Evenementen

 • Op 29 januari organiseren we een kennissessie in Groningen: perspectief op kwetsbare wijken. Dit maakt onderdeel uit van een reeks bijeenkomsten over de wijkaanpak van kwetsbare wijken in vijf delen van het land, georganiseerd door LSA. Het traject resulteert in een discussienota over hernieuwde wijkaanpak en heeft als doel de discussie over wijkaanpak een nieuwe impuls te geven.  

  Door de economische crisis en gewijzigd overheidsbeleid heeft de wijkgerichte aanpak een andere gestalte gekregen. De Rijksoverheid heeft een flinke stap terug gezet en daarmee is de aanpak niet langer landelijk bepaald. Meer dan ooit ligt het initiatief voor het onderhouden en ontwikkelen van wijken bij gemeenten, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. De vraag die zich opdringt: ’Hoe kunnen we gezamenlijk wijken vitaal maken en houden?’

  Nieuwe perspectieven

  Op zoek naar vruchtbare strategieën om de leefbaarheid in met name kwetsbare wijken op peil te houden, organiseert het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) in samenwerking met de gemeente Groningen een kennissessie. Gemeente en actieve bewoners gaan samen met LSA de nieuwe werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken.

  Zorgen achterban

  Aanleiding voor de landbrede inventarisatie zijn de zorgen van de LSA-achterban: actieve bewoners geven steeds vaker aan dat zij de leefbaarheid van hun wijk hard achteruit zien gaan. Recent landelijk onderzoek van Platform31 onder 130 kwetsbare wijken bevestigt dit signaal. Daarom is LSA op zoek gegaan naar die plekken waar gemeenten tegen de trend in geïnvesteerd hebben in hun eigen wijkaanpak. LSA hoopt met deze bijeenkomsten kennisdeling op landelijk niveau te stimuleren.

  Besloten bijeenkomst

  De bijeenkomst is besloten. In het voorjaar van 2018 willen we een grote bijeenkomst over dit thema houden waar iedereen van harte welkom is!

   

  In 2013 organiseerde het LSA een bijeenkomst in de Groningse wijken de Korrewegwijk en De Hoogte. Lees hier een verslag.

 • Meer van onze leden

  Coehoorn Centraal

  Coehoorn Centraal

  Stichting Coehoorn Centraal beoogt het opzetten en instant houden van een zone voor creatieve ondernemers door het ...

  Lees meer >
  Stichting Het Wijkpaleis

  Stichting Het Wijkpaleis

  Het Wijkpaleis gaat over maken, leren en ontmoeten. In het Wijkpaleis werken makers en bewoners samen aan een ...

  Lees meer >
  Wijk Onderneming Nieuwland

  Wijk Onderneming Nieuwland

  • Schiedam

  De Wijkonderneming Nieuwland is een organisatie van bewoners en vrijwilligers die de continuïteit van projecten in ...

  Lees meer >