Evenementen

 • Op zaterdag 24 mei zijn we te gast bij speeltuinvereniging de Driehoek, een van de centrale ontmoetingsplekken in de wijk Voorstad Oost in Deventer. In deze wijk houden we onze tweede LSA-regiodag van 2014. Want hier is iets bijzonders aan de hand: bewoners en gemeente hebben een nieuwe samenwerkingsmodus gevonden. De aanpak werkt, er zijn creatieve projecten ontstaan en het gaat beter met de wijk. Wat kunnen we leren van deze aanpak en van de enthousiaste bewoners achter de projecten?

  De dag start met woorden van Gerlinda Tijhuis, wijkregisseur van de gemeente Deventer die zich hard maakt voor een wijkaanpak die echt vanuit bewoners tot stand komt.  De gemeente garandeert een basis voor de wijk van schoon, heel en veilig. Voor al het andere zijn bewoners en ondernemers verantwoordelijk. Er is dan ook geen vooropgezet plan vanuit de gemeente, bewoners worden zelf geacht met plannen te komen die door gemeente ondersteund kunnen worden. Dit vraagt van de gemeenten ook een andere aanpak; van regisseur naar netwerker. Dus aansluiten bij initiatieven vanuit de wijk die bijdragen aan de versterking van het wijknetwerk. Communiceer over resultaten in plaats van ambities. En kijk ook binnen het ambtelijk apparaat of alle procedures die er nu zijn wel nodig zijn. Gerlinda geeft bijvoorbeeld aan: “We hebben de 60 bladzijde dikke handleiding voor geveltuinen de deur uit gedaan. Mensen weten zelf best welke planten in een geveltuintje kunnen, dat hoeven wij als gemeente niet te bepalen.” De enige voorwaarde die de gemeente nu stelt is dat de stoep voldoende breed blijft. Op deze manier blijft het veilig en stimuleer je eigen initiatief.

  Pragmatiek en gekke Henkie

  Deze aanpak is geen organisatiemodel, maar een manier van werken en doen. Het vraagt om competenties in plaats van procedures. En het vraagt ook om een ander taalgebruik, houding en gedrag.  Voor de bewoners is deze manier van werken ook soms even wennen, hierover zegt ze: “Wees als bewoners ook pragmatisch, ga niet voor elk klein dingetje naar de gemeente, kijk ook eerst hoe je zelf zaken kan oplossen.”  Kijk hier voor de volledige presentatie van Gerlinda.

  Regiodag deventer

  Na deze uitleg vanuit de gemeente gaan we in groepen de wijk in om te bekijken wat de bewoners met elkaar voor mooie plannen hebben uitgevoerd. Via een rondwandeling komen we eerst terecht bij Gekke Henkies, vrijwilligers in de buurt die de straten schoonhouden. In tweetallen gaan ze gewapend met een vuilniszak en prikstok elke week een uur op pad om een straat schoon te maken. Niet omdat het moet, maar omdat ze een schone straat prettig vinden en iemand moet het doen.

  “We worden wel eens gevraagd of we een taakstraf hebben, mensen vinden het lastig te begrijpen dat we dit vrijwillig doen, maar een leefbare wijk start ook bij een schone straat dus we vinden het heel belangrijk om dit met elkaar te doen.”  De gemeente en het afval bedrijf sponsoren de prikstokken en er zijn plekken waar ze het vuil kwijt kunnen, op die manier werkt het heel goed.

  Tuintjes tegen de gevel

  De volgende stop is bij de Geveltuinacademie. Een paar enthousiaste bewoners hebben het initiatief genomen om aan de slag te gaan met het maken van geveltuinen in de van oudsher weinig groene straten.  Dit heeft al geresulteerd in 160 kleine voortuintjes! De initiatiefgroep ondersteunt waar nodig, vertelt Patrick Engelgeer: “We hebben met elkaar een instructiefilmpje gemaakt zodat iedereen zelf ook gemakkelijk aan de slag kan.”

  Verhuur en frituurvet

  De gemeente Deventer heeft op plekken die braak liggen het concept pauzelandschap ingevoerd. Om deze plekken een bestemming te geven heeft de gemeente bewoners uitgedaagd zelf met plannen te komen. De deal is dat in afwachting van een definitieve  bestemming  de grond tijdelijk gebruikt mag worden. We bezochten de plek van de Groene Golf, een duurzaamheidscentrum opgezet door de initiatiefgroep van Transition town Deventer. Hier kunnen mensen  leren over duurzaam leven en met elkaar tuinieren en groenten kweken.  Bovendien is er plek voor buurtbewoners om  te recreëren.

  Speeltuin de Driehoek is sinds kort verplaatst naar een centrale plek in de wijk. Met een nieuw gebouw en een mooie grote speelruimte is het een prima plek in de wijk om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. De voorzitter Harrie Muilerman legt uit dat de vereniging zelf het pand bezit. “Door verschillende activiteiten, bijvoorbeeld door verhuur voor kerkdiensten, kleding en frituurvet inzamelen en ledengeld kunnen we de exploitatie van het gebouw financieren”.  Jolanda Brahim, vrijwilliger bij de speeltuin, houdt zich met name bezig met de maatschappelijke activiteiten die de speeltuin ook organiseert. Bijvoorbeeld het betrekken van scholen bij een programma over gezonde voeding, waarbij de Driehoek de centrale ontmoetingsplek is.

  Beweging in de wijk

  deventer regiodagTot slot wandelen we langs de het initiatief om mensen meer te laten bewegen in de wijk.  Door bewegingselementen in de wijk te plaatsen langs een bewegingspad hopen de initiatiefnemers dat beweging meer geïntegreerd wordt in de dagelijkse gang van wijkbewoners. In combinatie met Streetart kan het mensen aan het denken zetten, de wijk opvrolijken en functioneel zijn.

  Succesfactoren

  Na de wandeling gaan de aanwezigen, onder leiding van de gespreksleider en communicatiestrateeg bij de provincie Overijsel: Ferenc van Damme, met elkaar in gesprek over wat ze allemaal hebben gezien vandaag. Wat zijn de succesfactoren bij de initiatieven, of in de samenwerking tussen bewoners en gemeente? We komen met elkaar tot de conclusie dat personen als Jolanda Brahim, vrijwilliger bij de speeltuin, met passie voor de wijk en gezond verstand erg belangrijk zijn om mensen te betrekken en activiteiten van de grond te krijgen. Andere termen die voorbij komen in de mindmaps op tafel: trots, creativiteit, gewoon met elkaar aan de slag gaan en kleinschaligheid. Maar het gaat ook om zaken als: het loslaten (van de gemeenten), om de regels heen werken, de kunst om frustraties om te zetten in energie, de gemeente die luistert naar bewoners en mensen die werken vanuit het hart.

  Een deelneemster uit Venray inspireerde deze dag tot het opschrijven van haar bevindingen die bijna lezen als een gedicht.

  We sluiten de dag af met te benoemen wat de bezoekers mee naar huis nemen. Kijkend naar de felgekleurde briefjes op de muur zegt Ferenc: “Eigenlijk zijn de reacties in een paar woorden samen te vatten. Vol passie gaan we met elkaar aan de slag in onze wijken.”

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >