Evenementen

 • Op 18 oktober spraken we in Almelo met actieve bewoners en wijkprofessionals uit de hele regio over de verwachtingen rondom de Omgevingswet. Want al lijkt 2021 nog ver weg, je moet NU dealen met de gemeente om straks ook een goede positie te hebben. Te gast waren Eduard Ravenhorst en Eef Spronck van de Coöperatieve Samenleving.

  In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners, want inspraak achteraf verandert in meespraak vooraf, regels op het gebied van leefbaarheid worden eenvoudiger en overzichtelijker en er komt meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Omdat er met de Omgevingswet veel gaat veranderen, zijn de meeste gemeenten al volop bezig met de voorbereidingen ervan. En die voorbereidingen kunnen het beste plaats vinden mét de mensen die het betreft: bewonersinitiatieven aan tafel dus!

  LSAomgevingswet

  Omgevingswet: wat verwacht je dan? (van bewonersinitiatieven)

  Tijdens deze bijeenkomst kwamen vragen aan de orde zoals: “Hoe organiseren we participatie van en communicatie met andere stakeholders als we een initiatief willen starten?”, “Hoe ga je om met weerstand tegen je initiatief?”, “Hoe zorg je voor draagvlak en acceptatie?” en “Wat wordt er van bewonersinitiatieven verwacht op het gebied van participatie door de Omgevingswet?” Want samenwerken binnen de Omgevingswet betekent dat bewonersinitiatieven verwachtingen mogen hebben van de gemeente. Maar ook initiatiefnemers zullen een paar zaken goed moeten regelen, zoals draagvlak voor en acceptatie van hun plannen in de buurt.

  Het LSA organiseert in totaal vijf bijeenkomsten rondom de Omgevingswet. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en er worden tijdens elke bijeenkomst andere casussen behandeld. Met de kennis die we tijdens de bijeenkomsten ophalen, zorgen we ervoor dat bewoners die met de Omgevingswet aan de slag willen, dat goed voorbereid kunnen doen.

  Wil je hier ook graag bij zijn? Dat kan! Op deze pagina vind je de informatie over de laatste bijeenkomst in Deurne, over ruimte en buurtrechten.

  LSAomgevingswet

  Casus: Gebiedscoöperatie Notter-Zuna

  Het buurtschap Notter-Zuna in Overijssel kent 1100 inwoners. In een gebiedscoöperatie werken alle bewoners samen aan een generatiebestendig Notter Zuna, vanuit de overtuiging dat ze elkaar nodig hebben. In een manifest benoemen ze samen de gebiedsopgaven en nodigen ze medebewoners uit om mee te werken aan realisatie van de plannen. De opgaven gaan over wonen, zorg, landschap en energie. De plannen gaan dwars door alle beleidsdomeinen: een zorgboerderij met meerdere generaties op het erf dat het Overijsselse landschap beheert, een windmolen om in duurzame energie te voorzien. Door de vernieuwende manier van werken heeft de gebiedscoöperatie behoefte aan rechtsbescherming. En ook de gemeente(raad) zoekt actief naar haar nieuwe rol. Zo ontstond het plan om een oefenrechtbank te houden. De resultaten van deze oefenrechtbank zijn inmiddels bekend. Maar wat doe je dan met deze resultaten? Hoe gaat de gebiedscoöperatie de toekomst in?

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >