Evenementen

 • Zaterdag 27 oktober waren we in Deurne voor de laatste bijeenkomst van dit jaar over de Omgevingswet.  Met de kennis die we tijdens deze bijeenkomsten ophalen, zorgen we ervoor dat bewonersinitiatieven die met de Omgevingswet aan de slag willen, dat goed voorbereid kunnen doen.

  In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners, want inspraak achteraf verandert in meespraak vooraf, regels op het gebied van leefbaarheid worden eenvoudiger en overzichtelijker en er komt meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Omdat er met de Omgevingswet veel gaat veranderen, zijn de meeste gemeenten al volop bezig met de voorbereidingen ervan. En die voorbereidingen kunnen het beste plaats vinden mét de mensen die het betreft: bewonersinitiatieven aan tafel dus!

  Omgevingswet Deurne

  Omgevingswet: over ruimte en buurtrechten

  Tijdens deze bijeenkomst kwamen vragen aan de orde zoals: “Wat is de verhouding tussen buurtrechten en de Omgevingswet en hoe kunnen deze elkaar versterken?”, “Wat kan de overheid doen om meer bewonersinitiatieven te laten ontstaan?”, “Welke instrumenten zijn bruikbaar voor ons als initiatief?” en “Wat betekent de Omgevingswet voor de buurtrechten (zoals recht op gebiedsplanning/Right to Plan en Right to Challenge)?”.

  Omgevingswet Deurne

  Casus: Mozaïek Dommelvallei

  In de Dommelvallei zijn bewoners met een mooi proces bezig waar ze zoveel mogelijk regie krijgen. Mozaïek Dommelvallei is een initiatief van vrijwillige professionals, waterschappen en de Dommelvallei-gemeenten. Het is ontstaan doordat er nieuwe ruimtelijke vraagstukken spelen in Brabant op het gebied van stad, natuur en productieland. Deze opgaven vragen om regionale samenwerking, met het Brabantse watersysteem als verbindende onderlegger voor een nieuw raamwerk. Mozaïek Dommelvallei wil bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties stimuleren om initiatieven en projectvoorstellen op dit gebied in te brengen. Een bottom-up ontwikkeling voor een hernieuwd en toekomstbestendig Brabant.

  We zijn te gast bij de Coöperatie Stationspark Deurne. De omgeving van het NS-station in Deurne maakt al jaren een troosteloze indruk. Als fervent reiziger met het openbaar vervoer constateert ook Michel Lintermans dat de sfeer en uitstraling van het NS-station en de directe omgeving een negatieve waardering krijgen. Met enthousiasme gaat Michel aan de slag om medestanders te vinden hier een zinvolle en duurzame verbetering in aan te brengen, omdat hij zaken niet zomaar laat gebeuren, maar de handen uit de mouwen wil steken. Het lukt na veel gesprekken en plannenmakerij om diverse partijen te overtuigen aan te haken bij de ideeën van Michel voor verbetering en verfraaiing van het stationsgebied.

  Omgevingswet Deurne

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >