Evenementen

 • Woensdagavond 3 oktober was de “Omgevingswettour’ in Hoofddorp. De avond stond in het teken van de vraag: “Hoe zorg ik ervoor dat we gelijkwaardig mee kunnen doen als bewonersinitiatief binnen de Omgevingswet?” Want al lijkt 2021 nog ver weg, je moet NU dealen met de gemeente om straks ook een goede positie te hebben. Ook Rob Rietveld van de NLVOW verzorgde een deel van de avond.

  In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners, want inspraak achteraf verandert in meespraak vooraf, regels op het gebied van leefbaarheid worden eenvoudiger en overzichtelijker en er komt meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Omdat er met de Omgevingswet veel gaat veranderen, zijn de meeste gemeenten al volop bezig met de voorbereidingen ervan. En die voorbereidingen kunnen het beste plaats vinden mét de mensen die het betreft: bewonersinitiatieven aan tafel dus!

  Omgevingswet: eerlijke afspraken maken

  Tijdens deze bijeenkomst kwamen vragen aan de orde zoals: Welke rol kunnen bewonersinitiatieven pakken bij een grotere gebiedsontwikkeling? Welke randvoorwaarden (zowel op de inhoud als proces) vinden wij belangrijk als bewonersinitiatief om gelijkwaardig mee te (blijven) doen in participatieprocessen? of Welke afspraken kunnen we als bewonersinitiatief met de gemeente maken rondom participatie en hoe doen we dat?

  Het LSA organiseert in totaal vijf bijeenkomsten rondom de Omgevingswet. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en er worden tijdens elke bijeenkomst andere casussen behandeld. Met de kennis die we tijdens de bijeenkomsten ophalen, zorgen we ervoor dat bewoners die met de Omgevingswet aan de slag willen, dat goed voorbereid kunnen doen.

  Wil je hier ook graag bij zijn? Dat kan! De eerstvolgende is aanstaande donderdag in Almelo, met de gebiedscoöperatie Notter-Zuna als casus. Aanmelden en meer info vind je hier. En op deze pagina vind je de informatie over de laatste bijeenkomst in Deurne, over ruimte en buurtrechten.

  Casus: Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

  Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp bestaat sinds 1932. De vereniging van ruim 700 huishoudens maakt zich sterk voor de leefbaarheid in Badhoevedorp. De Dorpsraad is bijvoorbeeld initiatiefnemer van de A9om!-actie, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het besluit tot omlegging van de A9.

  Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp volgt kritisch de plannen en activiteiten (of soms juist de ‘niet-activiteiten’) van de gemeente, andere overheden en private partijen. Tot voor kort participeerde de Dorpsraad bijvoorbeeld in de gebiedsontwikkeling van het centrum van Badhoevedorp. Maar toen de wethouder voorstelde om de plannen alleen in kleine kring te bespreken, kon de Dorpsraad zich daar niet in vinden. Want openbare  terugkoppeling is voor de actieve bewoners een belangrijk uitgangspunt. Ook vindt de Dorpsraad dat participatie bedoeld is om bewoners invloed te laten uitoefenen. De afspraken die de gemeente over het ‘Participatiesysteem Gebiedsontwikkeling’ wilde maken, bleken niet overeen te komen met de waarden van de bewoners.

  Op dit moment probeert Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp in gesprek te komen over de Omgevingsvisie die door de gemeente wordt opgesteld. Lukt het de bewoners om nu wel invloed te hebben? Welke fundamentele veranderingen aan het participatiesysteem zijn volgens de Dorpsraad noodzakelijk? Hoe zou de gemeente om moeten gaan met bewonersinitiatieven en staat zij ervoor open om daar goede afspraken over te maken? Deze en andere vragen zullen beantwoord worden tijdens de bijeenkomst op 3 oktober.

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >