Evenementen

 • Op zaterdag 29 september kwamen we in Arnhem bij elkaar voor de tweede van een reeks van 5 landelijke bijeenkomsten over de Omgevingswet. We spraken met een mooie groep actieve bewoners en professionals over de beloftes van de Omgevingswet en de knelpunten. Samen stelden we acties op: hoe zorgen we ervoor dat ons initiatief op de agenda van anderen komt en wat willen we graag in de Omgevingsvisie terugzien zodat ons initiatief mogelijk blijft?

  In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners, want inspraak achteraf verandert in meespraak vooraf, regels op het gebied van leefbaarheid worden eenvoudiger en overzichtelijker en er komt meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Omdat er met de Omgevingswet veel gaat veranderen, zijn de meeste gemeenten al volop bezig met de voorbereidingen ervan. En die voorbereidingen kunnen het beste plaats vinden mét de mensen die het betreft: bewonersinitiatieven aan tafel dus!

  LSAomgevingswet Arnhem

  Omgevingwet: bewoners aan de onderhandelingstafel

  Tijdens deze bijeenkomst kwamen vragen aan de orde zoals: ‘Hoe zorg ik ervoor dat ik als bewonersinitiatief aan tafel kom bij het maken van de omgevingsvisie?’, ‘Bied die Omgevingswet nieuwe kansen voor bewonersinitiatieven om samen te werken met de gemeente?’ of: ‘Er zijn mooie beloftes, maar ontstaat er echt een nieuw speelveld voor bewonersinitiatief?’.

  Het LSA organiseert in totaal vijf bijeenkomsten rondom de Omgevingswet. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en er worden tijdens elke bijeenkomst andere casussen behandeld. Met de kennis die we tijdens de bijeenkomsten ophalen, zorgen we ervoor dat bewoners die met de Omgevingswet aan de slag willen, dat goed voorbereid kunnen doen.

  Wil je hier ook graag bij zijn? Dat kan! De eerstvolgende is aanstaande woensdag in Hoofddorp, met de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp. Aanmelden en meer info vind je hier.

  En op deze pagina vind je de informatie over de bijeenkomsten in Deurne en Almelo: https://www.lsabewoners.nl/evenementen/.

  LSAomgevingswet Arnhem 2

  Casus die we bespraken: Coehoorn Centraal

  Coehoorn is een wijk in Arnhem die op initiatief van bewoners op een creatieve manier herontwikkeld is. Ze hebben van een oud plein een mooi park gemaakt en van oude panden creatieve hotspots. Dit is een voorbeeld van participatie van bewoners die perfect past binnen de Omgevingswet. Alleen wordt in Arnhem nog door niemand de relatie met deze nieuwe wet gelegd. En bewijst deze casus niet juist, dat wanneer je als bewoners de kracht en de moed hebt het gevecht aan te gaan en het heel lang vol te houden, je eigenlijk geen Omgevingswet nodig hebt?

  Voor de zomervakantie sprak vrijwel de hele Arnhemse gemeenteraad zich uit voor het behoud van Coehoorn Centraal. Dat betekent dat het gebied ook daadwerkelijk in het creatieve Coehoorn-DNA verder ontwikkeld zal worden en het park zoveel mogelijk in omvang en ‘Berlijns’ karakter zal worden behouden. Maar zullen de ambtenaren ook zonder slag of stoot deze wens van de gemeenteraad gaan uitvoeren? Wat zijn nu precies de succesfactoren, die de doorslag kunnen geven bij het slagen van een ontwikkeling van onderop? Een ding is zeker: het gaat om macht en tegenmacht. Dat is niet altijd leuk, maar wel noodzakelijk als je wat wilt bereiken.

  LSAomgevingswet Arnhem 3

  Samen aan de slag

  Tijdens de dag gingen we met de volgende opdracht aan de slag. Binnenkort vind je hier ook de resultaten.

  Vraag 1 | Hoe kom je aan de gesprekstafel?

  • Bespreek met elkaar welke 5 acties jullie ondernemen om je   initiatief op de agenda anderen te krijgen.
  • Noteer de top 5 acties op flap

  Vraag 2 | Wat moet er in de omgevingsvisie staan om jouw plan/initiatief mogelijk te (blijven) maken?

  • Bespreek met elkaar de 5 punten die hiervoor zorgen.
  • Noteer de top 5 acties waardoor jouw initiatief deel van de omgevingsvisie wordt op flap

  Plenair | wat is onze gezamenlijke (actie)lijst?

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >