Evenementen

 • Vrijdag 21 september was het zover. We hielden de eerste van een reeks van 5 landelijke bijeenkomsten over de Omgevingswet! We spraken met een mooie groep actieve bewoners en professionals over de beloftes van de Omgevingswet en de knelpunten. Samen stelden we acties op: hoe zorgen we ervoor dat we als actieve bewoners niet alleen mee mogen participeren, maar ook mede-eigenaar worden van deze ontwikkelingen?

  In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat betekent nogal wat voor actieve bewoners, want inspraak achteraf verandert in meespraak vooraf, regels op het gebied van leefbaarheid worden eenvoudiger en overzichtelijker en er komt meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Omdat er met de Omgevingswet veel gaat veranderen, zijn de meeste gemeenten al volop bezig met de voorbereidingen ervan. En die voorbereidingen kunnen het beste plaats vinden mét de mensen die het betreft: bewonersinitiatieven aan tafel dus!

  Omgevingsvisie: wat heb ik eraan en wat hebben ze aan mij?

  Tijdens deze bijeenkomst gingen we in op de vraag: “Wat hebben bewonersorganisaties te bieden en hoe vinden ze een podium  om aan  de gemeente te laten zien dat ze onmisbaar zijn bij de totstandkoming van de omgevingsvisie?”

  Het LSA organiseert in totaal vijf bijeenkomsten rondom de Omgevingswet. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en er worden tijdens elke bijeenkomst andere casussen behandeld. Met de kennis die we tijdens de bijeenkomsten ophalen, zorgen we ervoor dat bewoners die met de Omgevingswet aan de slag willen, dat goed voorbereid kunnen doen.

  Wil je hier ook graag bij zijn? Dat kan! De eerstvolgende is aanstaande zaterdag in Arnhem, bij en met Coehoorncentraal. Aanmelden en meer info vind je hier.

  En op deze pagina vind je de informatie over de bijeenkomsten in Hoofddorp, Deurne en Almelo: https://www.lsabewoners.nl/evenementen/.

  Casus die we bespraken: Buurtbudgetten Lunetten

  Buurtbudgetten Lunetten is een initiatief van BOL (Stichting Bewonersoverleg Lunetten) met als doel te kijken of zij invloed kunnen uitoefenen op de besteding van gemeentelijke gelden voor de wijk Lunetten in Utrecht. Buurtbudgetten Lunetten is een vervolg op de pilot Buurtbudgetten. Dit project is een samenwerking tussen actieve bewoners en ambtenaren van de gemeente Utrecht met als doel bewoners meer invloed te geven op de manier waarop gemeentelijk geld in hun wijk besteed wordt.

  Door middel van loting werden 80 willekeurige bewoners van Lunetten geselecteerd.

  De pilot leidde ook tot het initiatief van een aantal bewoners om een toekomstvisie voor de wijk op te stellen. De kernvraag bij die visie is: “Wat moet er gebeuren om over pakweg 20 jaar nog steeds met veel plezier in Lunetten te wonen?” Door middel van loting werden 80 willekeurige bewoners van Lunetten geselecteerd. Die 80 mensen hebben zich op een zogenaamde burgertop in november 2017 een dag over deze vraag gebogen.

  Vervolgens is de vraag: wat doe je met de uitkomsten van zo’n dag? De gemeente Utrecht heeft toegezegd dat zij de resultaten van de burgertop als eerste serieuze input beschouwt voor de totstandkoming van een omgevingsvisie voor Lunetten. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk. Er is – onder meer in samenspraak met Buurtbudgetten Lunetten – een vervolgtraject uitgezet om tot een omgevingsvisie te komen waarbij bewoners actief betrokken worden.

  Samen aan de slag

  Tijdens de dag gingen we met de volgende opdracht aan de slag. Binnenkort vind je hier ook de resultaten.

  Vraag 1 | Welke kennis en kunde of toegevoegde waarde heb je?

  • Bespreek met elkaar welke 5 punten je als bewonersgroep te bieden hebt bij het tot stand komen van een Omgevingsvisie.
  • Noteer de top 5 punten die je als bewonersgroep te bieden hebt op flap

  Vraag 2 | Hoe kom je in beeld?

  • Bespreek met elkaar welke 5 dingen die je kunt doen om ambtenaren, college en raad, of andere partijen te attenderen op jouw inbreng.
  • Noteer de top 5 acties om in beeld te komen bij gemeente of andere partijen

  Plenair | wat is onze gezamenlijke (actie)lijst?

 • Meer van onze leden

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  MidWest

  MidWest

  Coop MidWest is een verzamelplek in de Amsterdamse Baarsjes. Bottum-up bedacht, uitgewerkt en tot stand gekomen door ...

  Lees meer >
  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

  In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november ...

  Lees meer >