Evenementen

 • LSA vroeg Marco Redeman om een masterclass te geven over het platform Zorgverslimming. Het resultaat was een zeer interessante en inspirerende les. Ruim twee uur vertelde Marco over het platform, de mismatch tussen vraag en aanbod in zorg en welzijn, de kracht van bewonerszorginitiatieven en over interventies en activiteiten die zorgkosten en leed kunnen besparen. Hieronder een verslag en een aantal kennisitems.

  Het begin van Zorgverslimming

  “Voor ik begin is het goed om het volgende te weten. Ik zal over mijn ervaringen vertellen en uitzoomen naar het grote verhaal. En let wel: dit is mijn verhaal, het is niet de waarheid, wel mijn waarheid”, zo start Marco zijn masterclass.

   

  De goed gevulde klas bestaat voor het merendeel uit bewoners die een zorginitiatief zijn gestart of gaan starten. Ook beroepskrachten zijn goed vertegenwoordigd. Wij luisteren naar Marco’s verwondermomenten, momenten dat hij zich verwonderde over de zorg. Bijvoorbeeld toen hij hoorde dat een gehandicapt kind van een vriendin voor 100 euro per uur (uit PGB-budget) zwemles krijgt. Best prijzig, verwondere Marco zich, waarom krijgen er dan niet meteen vier kinderen tegelijk les? Antwoord: omdat dat door niemand geregeld is en als het wel wordt geregeld, gaat de moeder van het jongetje niet minder betalen en de zwemleraar gaat niet meer verdienen. Er is dus ook geen enkele prikkel om het te regelen.

  Samen weet je meer en samen kun je elkaar helpen

  Het is een van de vele verwondermomenten die Marco had over. Het kan beter, goedkoper en anders, bedacht hij. Ook besefte hij al snel dat hij niet de enige was met dit soort verwondermomenten.

  Hij besloot ideeën te gaan verzamelen, en organiseerde daar een Zorgverslimmingsavond voor. Niet lang daarna richtte hij en mede ´zorgverslimmers´ het platform Zorgverslimming op in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern. Het werd een breed platform van cliënten, bewoners in de wijk, zorginstellingen en ondernemers. Het doel is om zorg en welzijn mensgerichter, toekomstbestendiger, efficiënter, leuker en dus slimmer maken. Het idee is: met elkaar weet je meer en samen kun je elkaar helpen.

  Het is een platform waar werkelijk iedereen zich bij aan kan sluiten als je in elk geval deze drie principes kunt omarmen:

  1. wij zijn voor samen
  2. we zien dat de wereld verandert en durven over onze schaduw heen te stappen
  3. we zijn altijd gericht op de zorgvrager

  De oplossing ligt in de wijk

  Zorgverslimming is nu een platform voor mensen om elkaar te ontmoeten, om zorgvragers en zorgaanbieders met elkaar te verbinden, maar ook om vragen te stellen. Kunnen we bijvoorbeeld in de wijk een logeerhuis opzetten? Of kunnen we de PGB lokaler en efficiënter organiseren? Kortom; hoe kunnen we met elkaar zorg en welzijn verslimmen?

  Er zijn er tal van praktische initiatieven ontstaan. Er worden laagdrempelige cafés georganiseerd rond bijvoorbeeld ADHD, dementie, autisme en kinderen met ernstige beperkingen, waar mensen ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven.

  Samen met het ziekenhuis is een tilcurus voor verpleegkundigen ook aangeboden aan mantelzorgers in de wijk. “Voor mensen die als beroepskracht in de zorg werken zijn er tal van (Arbo) maatregelen zodat ze niet door hun rug gaan. Voor de mantelzorger is dat natuurlijk net zo belangrijk. Met de Hoe til ik mijn kind?-cursus voor ouders van gehandicapte kinderen worden mensen geholpen en zorgkosten bespaard.”
  Daarnaast koppelen (en begeleiden) ze mensen die in een ingrijpende zorgsituatie terechtkomen met ervaringsdeskundigen. “Als je in een donker zorgbos wordt gedropt … heb je iemand nodig die het allemaal al heeft meegemaakt. Zorgverslimming matcht een ervaringsdeskundige en een patiënt, om hen samen twee keer koffie te laten drinken en tips te horen.”

  Inmiddels is Zorgverslimming ook coördinator en voorzitter van de Gezonde Wijk Alliantie, waarin onder meer huisartsen, buurtteams, welzijn, gemeente en thuiszorg samenwerken. Het platform gelooft heel sterk in samenwerking. Het gelooft dat alle partijen elkaar aanvullen, en om dat te kunnen doen is het allereerst van groot belang dat je erkent dat je elkaar nodig hebt!

  “Wij zijn heel lang al vierkantjes in een systeem van rondjes.”

   

   Speelveld

  Om een serieuze en krachtige speler te kunnen zijn is het volgens Marco belangrijk dat  ‘het speelveld’ verandert. Het speelveld was altijd heel duidelijk: de overheid bedenkt welke soort zorg nodig is. En de markt mag die zorg dan aanbieden en krijgt daarvoor betaald. Nu worden bewoners dringend gevraagd om mee te spelen, maar dan wel binnen het kader van de bestaande spelregels en bij voorkeur zonder het financiële aspect. Dat werkt niet! Marco stelt een andere structuur tegenover de bestaande. Een structuur waar we elkaar niet in de weg lopen, maar we elkaar versterken.

  Het speelveld voor bewonersinitiatief moet veranderen

  Mismatch

  Een van de problemen waar het platform tegenaan liep en loopt is het gebrek aan geld. Er is veel applaus, maar een ernstig gebrek aan middelen. En dat terwijl het platform de samenleving veel geld bespaard, met name door zorgpreventie. Niemand voelt zich echter (financieel) verantwoordelijk voor datgene wat het platform doet.

  Daarnaast is het platform slecht in een hokje te plaatsen. Het is geen zorgaanbieder, maar ook geen bewonersinitiatief (meer). Of zoals Marco het verwoordt: “Wij zijn heel lang al vierkantjes in een systeem van rondjes.”

  Natuurlijk hebben ze wel hier en daar een subsidie of een potje kunnen aanboren, maar er is geen structureel geld. Zelfs een succesvol pilotproject kreeg geen vervolg, simpelweg omdat er binnen de gemeente geen geld meer voor was.

  “Er is simpelweg geen instrumentarium bedacht voor de participatiesamenleving” 

  Marco zegt daar een aantal rake dingen over: “Binnen de participatiesamenleving wordt veel gesproken over formele zorg en informele zorg, maar die scheidslijn is helemaal niet zo duidelijk en daarbij lijkt het erop dat er steeds meer richting de ‘informele zorg’ wordt geduwd, want dat is de onbetaalde zorg. Daarnaast is er simpelweg geen instrumentarium bedacht is voor de participatiesamenleving. En dat is naast kwalijk, ook economisch niet slim.

  Bijvoorbeeld: een overspannen mantelzorger zorgt voor dubbele zorgkosten. Dus zorg beter voor de mantelzorgers en: zorg ervoor dat je de directe omgeving van een mantelzorger helpt helpen. Want veel mensen willen (een beetje) helpen, maar weten niet hoe. Door hen de informatie te geven zodat ze kunnen helpen zorg je ervoor dat er minder mantelzorgers door hun hoeven zakken. Reken maar eens door wat dat kost.”

  Slecht 4 % naar preventie

  Hij rekent ons voor dat  96 % van de zorgkosten naar verzorgen en genezen gaat en slechts 4 % naar preventie. “Dat percentage moet omhoog, anders valt ons zorgsysteem om! En voor de verhaal hebben we geen applaus nodig, dat krijgen we genoeg. We hebben grote followers nodig die dit durven te omarmen.”

  Marco Redeman

  Lees ook de kennisitems die we uit deze masterclass filterden:

  Hoe bewoners kunnen helpen met zorg in de wijk

  Succesfactoren voor bewonersinitiatieven

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Onze DROOM

  Stichting Onze DROOM

  De ontmoetingsplek waar iedereen welkom is! Stichting Onze DROOM organiseert ontmoetingen en biedt dagbesteding en ...

  Lees meer >
  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster Stroobos

  Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft een generatiehuis opgericht in het voormalige schoolgebouw van het ...

  Lees meer >
  Zorgvrijstaat

  Zorgvrijstaat

  Zorgvrijstaat wil bewoners van Rotterdam West organiseren in het zorgen voor elkaar. In de overtuiging dat de ...

  Lees meer >