Evenementen

 • Bewoners die het beheer van een sporthal, het schoonmaken van een marktplein of de herinrichting van een straat overnemen van hun gemeente. Het kan allemaal met het recht om de overheid uit te dagen, oftewel het Right to Challenge. Het instrument lijkt logisch te passen in de hedendaagse participatiesamenleving. Tegelijkertijd is het recht om uit te dagen een hele uitdaging voor overheden. Keer op keer blijkt het een lastige en tijdrovende klus om overheidstaken met de bijbehorende verantwoordelijkheden en middelen aan bewoners over te dragen. In een masterclass voor raadsleden, bestuurders, ambtenaren en actieve bewoners  reflecteren wij op het Nederlandse Right to Challenge en geven we tips aan overheden die deze uitdaging aan willen gaan.

  Nieuwe colleges vol ambities voor een actieve samenleving en nieuwe vormen van democratie worden in rap tempo gevormd.  Het Right to Challenge vindt haar weg in diverse beleidsprogramma’s, kadernota’s en  coalitieakkoorden. Veel gemeenten zoeken naar een juiste invulling van dit veelbelovend instrument in haar beleid en werkwijzen. Binnen het programma ‘Uitnodigend bestuur’ maakten Prof. Dr. Arwin van Buuren en Jitske Popering-Verkerk studie naar het Right to Challenge in de Rotterdamse praktijk en internationale literatuurstudies. Het LSA is initiatiefnemer van de Nederlandse variant van het Right to Challenge en heeft bewoners en overheden op veel plekken in het land geholpen bij het bekend raken met en implementeren van dit instrument.

  Drie uitdagingen

  In deze masterclass plaatsen we het Right to Challenge binnen recente ontwikkelingen binnen gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen van democratie en uitnodigend bestuur. We reflecteren op de huidige rol en positie van Right to Challenge in Nederland. En we geven tips aan overheden en andere betrokkenen die aan de slag willen met het Right to Challenge.

  We adresseren drie belangrijke uitdagingen:

  1. Initiatieven uit de samenleving passen per definitie niet bij de sectorale structuren, regels en budgetten van overheden
  2. Standaard procedures voor besluitvorming voldoen niet; integraliteit zorgt voor trage besluitvorming en demotivatie bij challengers.
  3. Spanningen door onduidelijkheid van de vele mogelijke doelstellingen van Right to Challenge; van een betere kwaliteit van publieke diensten tot een cultuurverandering voor gemeentelijke organisaties.

  Daarnaast zien we spanningen in financierbaarheid van aanbod dat in meerdere financieringsstromen past of lokale initiatieven die stadsbrede diensten aanbieden.

  De masterclass geeft concrete tips, bestuurskundige afwegingen en inspiratie uit de praktijk van andere gemeenten. Het initiatief voor het invoeren van Right to Challenge kan (vaak in gezamenlijkheid) vanuit verschillende geledingen genomen worden; raad, college, beleidsafdeling of vanuit inwoners. De masterclass is dan ook geschikt voor wethouders, ambtenaren van beleids- en strategieafdelingen, raadsleden en actieve bewoners die op gemeenteniveau mee (willen) praten over nieuwe verhoudingen.

  Praktische informatie

  Wat:                     Masterclass Right to Challenge
  Door:                  Prof. Dr. Arwin van Buuren, Jitske Popering-Verkerk (Erasmus Universiteit) m.m.v.  Kristel Jeuring (LSA)    Wanneer:          Donderdag 24 mei van 14.00 – 17.00 uur
  Waar:                 Erasmus Universiteit  Campus Woudestein Rotterdam – Zaal Sanders 002
  Kosten:               €50,- voor bestuurders en ambtenaren, €15,- voor bewoners, leden van LSA hebben gratis toegang (lid worden).

  Lees het artikel Right to Challenge: tips aan overheden

  Meld je hier aan

  Voor elk persoon graag een eigen aanmeldingsformulier invullen.

   

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >