Evenementen

 • ‘Wat zet jij op de Agenda?’ Deze vraag staat centraal op 28 november 2015 op de Landelijke Bewonersdag, de jaarlijkse bijeenkomst voor actieve bewoners. Met grote letters staat de vraag op spandoeken en op borden. De grote topsporthal van Almere hangt er vol mee.

  “Toegang tot geld’ ‘Flexibele wet- en regelgeving én flexibele ambtenaren’ ‘Maatschappelijk vastgoed voor maatschappelijke initiatieven’, het zijn enkele kreten die op de grote borden zijn geschreven door de aanwezigen. Mooie kreten, vindt ook een dame uit Den Bosch die alles over staat te schrijven in een notitieblok. “Dit zie ik als munitie. Deze kreten kan ik gebruiken om bij mij de lokale politiek wakker te schudden. Ook tijdens de speeches die straks komen schrijf ik mee, ik kom altijd terug van de Landelijke Bewonersdag met inspiratie en keiharde munitie!”, lacht ze.

  Met de hand op de knip zeggen dat je een participatiesamenleving wilt is niet genoeg

  151128_038_LBD15_1500pxHet LSA wil van de honderden aanwezige actieve bewoners weten hoe zij denken dat maatschappelijk initiatief sterker kan worden. Het is duidelijk dat steeds meer mensen de waarde van bewonersinitiatieven zien. Van de overheid tot het bedrijfsleven ziet nut en noodzaak van de krachtige doe-het-zelf-samenleving. Maar met de hand op de knip zeggen dat je een participatiesamenleving wilt is niet genoeg.

  Zeggen dat je graag wilt dat bewoners mooie initiatieven gaan uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van zelfbeheer is één ding. Vervolgens de initiatiefnemers echt steunen met faciliteiten en hen de nodige vergunningen geven, blijkt iets heel anders te zijn…

  Betaalde opdrachten van de gemeente binnenhalen

  Er zijn gelukkig ook veel voorbeelden waar het goed gaat. En juist die krijgen ook aandacht vandaag. Bijvoorbeeld bij een van de vele workshops: ‘Zo kan samenwerken ook’ . Mensen zijn hiervoor gevraagd ook hun ambtenaren mee te nemen. Want ook zij moeten horen dat het soms wel goed gaat, en vooral hoe. Tijdens deze sessie vertellen succesvolle duo’s hoe het in hun wijk wél lukte. Hoe de gemeente Dordrecht op zijn handen ging zitten en BewonersBedrijf Crabbehoeve zelf liet ondernemen. En hoe BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen betaalde opdrachten van de gemeente Leeuwarden binnenhaalde.

  “Het gaat helaas lang niet altijd goed,” zegt Judith Lekkerkerker, de hoofdredacteur van de speciaal voor dit project aangestelde redactie van de BewonersAgenda. “Actieve bewoners, zien punten waarop deze samenwerking beter kan. Daarom maken wij vandaag de BewonersAgenda, met agendapunten die tot stand zijn gekomen met de inbreng van vele actieve bewoners. Al maanden vraagt het LSA input voor de agenda en vandaag is het hoogtepunt. Wij maken hem af en we presenteren hem aan het eind van de dag!”

  “Zeg, ik bepaal zelf wel hoe hard ik klap!”

  151128_160_LBD15_1500pxHonderden aanwezigen klappen op hun tribune. Maar volgens de vrolijke dagvoorzitter Fatima Elatik niet hard genoeg. We moeten keihard knallende applauzen geven volgens haar. Hier en daar klinkt gemopper op het podium. “Zeg, ik bepaal zelf wel hoe hard ik klap!”. Fatima leert vandaag dat dit geen volgzaam publiek is. Dit is een groep mensen dat niet meteen doet wat hen gezegd wordt. En wellicht is dat de kracht van deze groep.

  De eigenwijsheid om dingen zelf te bepalen is ook hard nodig, volgens Pieter Hilhorst, de oud-wethouder uit Amsterdam. Hij heeft gezien hoe moeilijk het is om je ambities te verwezenlijken als bestuurder (“Ik heb daarin hard gefaald”). In zijn bevlogen verhaal op het podium vertelt hij dat we actieve solidariteit niet meer kunnen uitbesteden aan de overheid. Wij moeten dit zelf oppakken. Om dit te kunnen doen geeft hij tips aan de actieve bewoners, nuttige tips.

  ‘Kies je strijd zo dat je kunt winnen’, ‘Eis zelfbeheer op’, ‘Eis inzicht in de begrotingen’ ‘Droom groot’ ‘Als je denk dat je het beter kan, doe het dan: You have the right to challenge’.

  Verder vertelt hij dat hij tijdens zijn politieke carrière de beweging miste die in opstand komt tegen al die bureaucratische instituties die vóór ons werken, maar zonder ons. Hij zoekt de beweging die zegt: we nemen het heft in eigen handen.” De spreker na hem, LSA-voorzitter Joke Bakker, roept hem in haar speech op. “Pieter? Die beweging is er wel! Die beweging wordt namelijk al 27 jaar aangejaagd door het LSA. De Vereniging van Actieve bewoners uit heel Nederland, van mensen die initiatief nemen en echt niet wachten op de overheid. De club die zich hard maakt voor buurtrechten, voor verandering van onderop. Voor zeggenschap. Die samen strijdt tegen overbodige beknellende regels en voor betere samenwerking met alle partijen. Pieter, ik hoop dat je het hier vandaag wel ziet en voelt. “Ja, ik zie het Joke!” klinkt er hard uit de zaal. Pieter snap het!

  In het middagdeel is van alles te doen

  Nico de Boer, rector magnificus aan de BewonersUniversiteit
  Nico de Boer, rector magnificus aan de BewonersUniversiteit

  Na deze sprekers hoeft er niemand de zaal op te ruien. Er wordt hard geklapt. We zijn opgepept en gemotiveerd voor het middagprogramma. “Sterke sprekers’, zegt een deelnemer uit Rotterdam. “Nu het middagprogramma. Ik ben benieuwd of ik goed gekozen heb. Er is zoveel te doen. Ik koos voor de Bewonersuniversiteit. Zelf werk ik mee aan een project waar we een buurthuis in handen proberen te krijgen, dus ik wil wel eens met wat mensen praten die verstand hebben van het in handen krijgen van maatschappelijk vastgoed. Maar die bewonersdeals klinken ook interessant! Moeilijk hoor.”
  In het middagdeel is inderdaad van alles te doen. Tien bussen trekken de stad Almere in om mooie projecten te bezoeken en interessante mensen te ontmoeten, zoals de skaters van het jongerenplatform JVSA. Zij vertegenwoordigen de ‘hangjongeren’ uit het stadshart van Almere. Het JVSA heeft het skatepark in het centrum geopend. Hier hebben jongeren jarenlang voor gestreden, zelf geld ingezameld en uiteindelijk is het gerealiseerd. De mensen die daarheen gaan zullen de jongeren ondervragen en hun tips weer gebruiken voor de BewonersAgenda!

  Tijdens al de andere onderdelen worden ook good practises, tips enzovoort doorgegeven aan de redactie. Die zit hoog in de skylounge te zweten op het maken van de BewonersAgenda. Ze worden bijvoorbeeld gevoed door tweets als deze: “Een doe-democratie kan nooit tot bloei komen als we de oude regels houden en niet verder kijken” en eentje vanuit de vluchtelingen en bewonersinitiatief-tafel aan de Bewonersuniversiteit: “Maak als bewonersgroep welkomstpakketten voor nieuwe bewoners (waaronder vluchtelingen) en vraag ze concreet te helpen bij projecten. Zo betrek je ze!” Alle soorten input door elkaar stroomt de redactie binnen.

  Het wild kloppende hart van deze dag: de redactiekamer

  151128_433_LBD15_1500pxIntussen is minister Ronald Plasterk binnengekomen. Hij heeft met zijn notitie ‘Agenda Lokale Democratie’ begin dit jaar een aanzet gegeven voor een discussie over een vitale lokale democratie. Hij gaf met zijn oproep om samen tot een Agenda Stad te komen een opzet om samen te werken aan sterke steden (al betwijfelen we of hij voor zich zag dat bewoners hun eigen Agenda gingen maken als input op deze agenda).

  Maar al met al is het zeer gepast dat hij langskomt op deze mooie dag van en voor actieve bewoners! Wij zien een mooie rol voor ons als vereniging om deze discussie ook met actieve bewoners te blijven voeren en ervoor te zorgen dat er goed naar de wensen van deze actieve bewoners geluisterd wordt. Zo ook vandaag. De minister wordt eerst meegenomen naar het wild kloppende hart van deze dag: de redactiekamer. Dan gaat hij naar de plek waar deals gesloten worden. Een erg geslaagd onderdeel van de dag: mensen gaan samen op een onderwerp kijken of ze een deal kunnen sluiten om een samenwerking af te spreken, een alliantie, of juist steun. Het kan van alles zijn. Zo wordt er heel concreet afgesproken dat de Afdelingsmanager Expertisecentrum van de gemeente Emmen tijd in gaat zetten om dilemma’s van verschillende bewonersinitiatieven helpen op te lossen. En ook wordt er door verschillende partijen (gemeenten, bewoners en instellingen) een nieuwe kennissite opgericht om te komen tot betere informatie over actuele lastige vraagstukken en onderwerpen.

  Dealen met de minister

  151128_470_LBD15_1500pxDe minister krijgt van de actieve bewoners flink wat goede vragen voor de kiezen. Hij moet bijvoorbeeld antwoorden op de vraag wat er op tegen is om 10 procent van de gemeentebegroting door burgers te laten bepalen. Hier vindt hij een manier om zich diplomatiek politiek uit te drukken en feitelijk niks te zeggen. We kunnen hem echter ook verleiden tot een Bewonersdeal! Nadat verschillende mensen hem hebben duidelijk gemaakt dat volgens zowel gemeenten als bewoners The right to challenge nu te nauw is en te ingewikkeld omschreven is, zegt hij toe om samen met het LSA dit buurtrecht robuuster te beschrijven.

  Dit wordt beklonken, zoals alle prachtige bewonersdeals die gemaakt zijn, met een harde klap op de grote gong. Elke klap is een nieuwe deal. De minister gaat weer door, maar hier in Almere gaan we verder. Hier in Almere is een beweging aan het werk die niet te stoppen is.

  Het gaat om onze woorden, onze agenda, onze toekomst!”

  151128_677_LBD15_1500pxAls aan het eind van de dag de BewonersAgenda aangeboden wordt aan dé samenleving (verbeeld door :Tjeerd Herrema (wethouder Almere), Joke Bakker (LSA) Han Jetten (de Schoor en de MOgroep), Grace Tanamal (Kamerlid PvdA), Ronald Paping (Nederlandse Woonbond), Henk Smeeman (KNHM Flevoland) en Rismé Oblijn (bewoner Almere) ) herhaalt Joke Bakker de boodschap die ze eerder had: “Wij gaan ervoor zorgen dat deze BewonersAgenda niet in stoffige laadjes en ellendige bureaucratische molens verdwijnt. Het gaat om onze woorden, onze agenda, onze toekomst!”

  De dame uit Den Bosch schrijft mee. Bij haar zit het wel goed. Zij gaat onze gezamenlijke woorden uitdragen. Wij hopen dat iedereen dat gaat doen. Lees de BewonersAgenda goed door, onderteken hem en bied hem daarna aan. Aan een ieder waarvan jij denkt dat hij of zij er iets van kan leren. Want oh wat zou het fantastisch zijn als actieve bewoners geen tegenwerking maar samenwerking zouden krijgen! Daar gaan we voor. Bekijk ook de Bewonersdeals. Wie weet zie jij mogelijkheden om aan te sluiten. Laat het ons weten! #Samensterk

  Verder lezen:

  Lees hier een mooi verslag over de dag.

  Lees hier een twitterverslag van de dag

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >