Evenementen

 • Het LSA brengt bewoners al 26 jaar samen en doet dit natuurlijk ook dit jaar. Op de Landelijke Bewonersdag op 15 november in de Grolsch Veste in Enschede waren 740 mensen met hart voor hun wijk. Het thema: de regie terug!

  Foto: Eric Kampherbeek LSA

  Foto: Eric Kampherbeek / LSA

  ‘Bewoners grijpen de macht in de Grolsch Veste’, kopte een huis aan huis blad in Enschede al een week voor de Landelijke Bewonersdag. Voorspellende gaven, want zo was het ook vandaag. Mensen kwamen uit het hele land samen om te bespreken hoe het ervoor staat in de wijken, van elkaar te leren en een duidelijk statement te maken: beslis niet steeds over onze buurten, onze huizen en ons vrijwilligerswerk, beslis met ons, of nog beter: laat ons beslissen! Geef ons de regie terug!

  Zevenhonderdveertig actieve vrijwilligers uit stadswijken maakten duidelijk dat ze de regie terug willen over wonen en leefbaarheid. Actieve bewoners geloven er sterk in dat zaken persoonlijker en kleinschaliger geregeld kunnen worden. Deze vrijwilligers spraken onder meer over buurtrechten, geld voor bewonersinitiatieven en wooncoöperaties.

  Camera, licht, actie

  De lekkere muziek van Johnny Latino en Jeffrey Spalburg, de komische rastwentse host, krijgen de stemming er meteen goed in. Jeffrey vraagt waar de bezoekers allemaal vandaan komen en wie het vroegst opgestaan is. De deelnemers komen uit het hele land, en de groep uit Groningen wint met vroeg opstaan! Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede en voorzitter van de regio Twente, heet ons hartelijk welkom. Daarna vertelt Joke Bakker, voorzitter van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), luid en duidelijk dat wij, actieve bewoners niet meer figuranten willen zijn. We willen de regie! In de wijken gaat het om ons, zeker nu. De verantwoordelijkheden worden bij ons gelegd: nu nog de rechten en de financiële mogelijkheden.

  141115_117_LBD2014_LR

  Foto Eric Kampherbeek /LSA

  “Bewoners die de regie terugpakken over hun eigen leven. Dàt is waar de vereniging LSA al 26 jaar voor strijdt in die wijken waar het minst naar bewoners geluisterd wordt. Door bewoners voor zichzélf te laten spreken. Door Nederland te verrassen met een benadering waarin niet de problemen maar de kracht van de bewoner centraal staat. Door professionals, planners en managers die op de regiestoel zijn gaan zitten, op te voeden. Het is belangrijk dat we de regie terug pakken in onze wijken. Wij zijn geen passanten, of zelfs figuranten, wij zíjn de lokale samenleving, het is ònze film: woningen, openbare ruimte, zorg, buurthuizen, bibliotheken, sportclubs; ze zijn van ons! En we willen de regie terug, de regie waarin we alles met elkaar kunnen verbinden, en weer heel maken … CAMERA, LICHT , ACTIE!”    (lees hier de hele speech)

  Verbazing

  Na de energieke woorden van Joke Bakker spreekt Michael Sijbom de zaal toe. Hij is zowel burgemeester van Losser als burgemeester van de Gemeenteraad van de Toekomst. In deze raad komen gemeenten, burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bijeen om innovatieve oplossingen te bedenken waarmee gemeenteraden zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Niet meer dan logisch dus dat hij ook op deze bijeenkomst is. “Leu goei’ndag, vrouwleu en kearls hier bie mekaar. Welkom allemoal in Ènsche. Ik bin blier da’j d’r bint, helemoal in ’t oosten van oons laand.” begint Sijbom. Dan stelt ie de verbaasde menigte gerust: hij houdt niet zijn hele speech in het Twents. Hij maakt op het podium duidelijk dat hij snapt waar het om gaat: “De samenleving is veranderd en burgers (zoals u: actieve stadsvrijwilligers uit heel Nederland) nemen zelf initiatief. Die participatiemaatschappij waar men in den Haag zo van droomt, bestaat al lang. Ga maar bij uzelf na: het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) bestaat al 26 jaar! Bij u ligt allang de regie! En niet u als bewoners moet veranderen, maar wij. De overheid! Of dat nou landelijk of lokaal is. Want de huidige samenleving ziet de overheid steeds vaker als hinderpaal in plaats van als stimulator. En dat moet veranderen! Wat mij betreft als burgemeester van de Gemeenteraad van de Toekomst kan dat niet snel genoeg gaan.”

  foto: Eric Kampherbeek/LSA

  foto: Eric Kampherbeek/LSA

  Het applaus laat niks aan misverstanden over: ook de zaal vol actieve bewoners kan dat niet snel genoeg gaan. Een van de instrumenten om bewoners meer macht en mogelijkheden te geven is het invoeren van Buurtrechten. Rechten om de gemeente uit te dagen publieke diensten over te nemen (met het budget dat daar bij hoort!), rechten om plannen te maken voor je buurt waar daadwerkelijk naar geluisterd wordt, rechten op maatschappelijk vastgoed voor actieve bewonersgroepen. Het LSA maakt zich al jaren sterk voor deze rechten en hoewel we lange tijd roepende in een woestijn leken, is er nu toch echt beweging (kijk hier voor een overzicht).

  In de weg lopen

  Een politica die snapt waarom buurtrechten er moeten komen is PvdA-Tweede Kamerlid Grace Tanamal. Zij diende een initiatiefnota in en vandaag stond ze op het podium van LBD14. Samen met LSA-voorzitter Joke Bakker en wethouder Jan Bron sprak ze over het hoe en waarom van buurtrechten. Het invoeren van deze rechten zal er in ieder geval voor zorgen dat het niet meer mogelijk is dat een chagerijnige ambtenaar een heel energiek bewonersproject tegen kan houden, zo werd duidelijk. En zo zei Grace: “Je moet actieve bewoners niet in de weg lopen.”

  Zeggenschap

  Nu mag iedereen zelf de regie nemen en zijn eigen programma gaan maken. “Ik weet niet wat jij gaat doen,” zegt een deelneemster tegen haar vriendin. “Maar ik heb al een hele route uitgestippeld.” Ze laat zien dat ze het programma heeft geprint en met een stift heeft aangegeven wat ze allemaal wil zien. En dat is veel. Ze wil alle pleinen langs (plein van de harde cash, plein van wheelen and dealen, en het plein van de pionierende bewoners) naar de Sessie Wonen in Zelfbeheer en ook nog het bewonerscollege volgen van Willem Duyvendak. “Ja”, zegt ze, want de titel spreekt me enorm aan. Het heet: ‘Waarom zouden bewoners het alleen moeten doen?’ en dat is precies wat ik me de laatste tijd afvraag. Kijk, ik wil zeker de regie en ik wil ook graag meer zeggenschap. Maar ik snap totaal niet waarom er geen welzijnswerkers, opbouwwerkers of van mijn part participatiewerkers meer zijn. Ik kan als actieve bewoner toch niet alles zelf? Ik mis expertise en geld. Dus geef ons de regie, en geef ons ondersteuners die we zelf kunnen sturen!”

  Foto: Eric Kampherbeek / LSA

  Foto: Eric Kampherbeek / LSA

  Voordat we naam- en organisatiegegevens hebben kunnen uitwisselen is ze weg. Begrijpelijk, want ze heeft het druk. Er is ook ontzettend veel te doen vandaag. Alle pleinen zitten vol met experts, fondsen en bewonersprojecten die zich presenteren. En er zijn workshop over het pionierende project van het LSA: BewonersBedrijven. Hoe word je van bewonersinitiatief een BewonersBedrijf, wat komt er allemaal bij kijken? En wat is dat eigenlijk precies, een BewonersBedrijf? Welke verdienmodellen werken en welke niet en op welke manier kan het LSA je ondersteunen. De (leuke) dames van het project legden het allemaal uit. En voor iedereen die het heeft gemist: op 23 januari houden we een bijeenkomst speciaal over het onderwerp BewonersBedrijven

  Lef

  Een van de zakelijk leiders van het BewonersBedrijf in Malburgen-Arnhem doet de introductie van een tribunedebat, de debatten op de tribune in het FC Twente stadion. Walter Klein Nienhuis legt uit wat er wat hem betreft geregeld moet worden om, laten we de term maar eens gebruiken, de participatiemaatschappij een succes te laten zijn. Naast rechten, mogelijkheden, faciliteiten en financiën is het antwoord ook LEF. Lef om niet te wachten op de overheid maar gewoon te gaan, de overheid, ach die sluit uiteindelijk wel aan. Dat is ook wat Walter en de andere bewoners hebben gehad, lef. Zij hebben een enorm groot oud-verzorgingshuis overgenomen met bewoners: het Bruishuis. Dat verhuren zij nu zelf, en de huurders krijgen korting in ruil voor vrijwilligerswerk voor hun buurt.

  Mensen met lef en passie: het is een prachtcombinatie. En wat waren ze er veel vandaag. Mensen die hun hart heel hard op de goede plek hebben zitten en die geloven in verandering van onderop. Dit is de samenleving in beweging. Als je uitrekent hoeveel uur vrijwilligerswerk deze mensen die vandaag samen zijn in de Grolsch Veste samen doen, dat is onnoemelijk veel. Zonder hen stort enorm veel in elkaar, vooral in de aandachtswijken van Nederland. Dus als deze mensen samen wensen hebben, kan de politiek maar beter heel goed luisteren!

  Kleinschaliger en persoonlijker

  De wensen van veel mensen worden vertolkt door twee directeuren, die van het LSA en die van de Nederlandse Woonbond. Ties de Ruijter en Ronald Paping staan aan het eind van de dag op het podium met een duidelijke verklaring. Zij vragen namens actieve bewoners uit stadswijken en namens de huurders om zeggenschap en regie over wonen en over hun eigen leefomgeving. Want, zeggen ze: “Het kan wel kleinschaliger, sterker en persoonlijker.”

  Wethouder Irene ten Seldam van de gemeente Almelo blikt aan het eind van de dag terug. Zij maakt duidelijk dat zij de opbrengsten van de dag meeneemt naar het stadsbestuur van haar gemeente, en we hopen dat alle actieve bewoners helpen dat deze opbrengsten ook bij de andere gemeenten van Nederland terechtkomen! We willen ruimte! We willen aan de knoppen zitten.

  foto: Erik Kampherbeek / LSA

  foto: Erik Kampherbeek / LSA

  Aan het eind van de Bewonersdag zit Stichting MEO aan de knoppen, aan een grote rode knop om precies te zijn. Met een druk op de knop stuurt MEO deze krant naar jullie digitale brievenbus. De stichting is een leerwerkbedrijf voor jongeren die een achtergrond hebben in de media of de grafische industrie. Ze hebben een team bestaande uit jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben samen met het LSA deze krant tijdens de Landelijke Bewonersdag zelf gemaakt: fantastisch!

  Bewonersmacht

  Na dit mooie moment gaan honderden actieve bewoners los op de swingende muziek van SOLD, we proosten op elkaar, op verandering, en op Twente. En zoals de trotse initiatiefnemers van de geslaagde dag (LSA-leden en actieve bewoners uit Twente: Maria Yigit. Lidy Noorman en Geert Walgemoed) het sterk verwoorden op het podium: Het is ons gelukt, vanaf vandaag spreken we niet alleen over bewonerskracht, maar bewonersmacht!

  Verder lezen:

  Persbericht van LSA en Woonbond aan het eind van de dag

  Vind hier een tweetverslag van de dag (veel!)

  Hier zijn prachtige foto’s te vinden van de dag.

  Praktische informatie

  Wat: Landelijke Bewonersdag 2014: De regie terug

  Wanneer: 15 november 2014, van 10:30 tot 16:00

  Waar: Grosch Veste, Enschede

  Twitter: #LBD14

  Organisatie: De Landelijke Bewonersdag 2014 werd georganiseerd door het LSA in samenwerking met het ministerie van BZK, de Nederlandse Woonbond, de gemeente Enschede, de gemeente Almelo, de gemeente Hengelo en veel actieve bewoners uit Twente.

  Uitnodigingsfolder: Uitnodiging

  LBD.nl

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >